Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ZÁPISNICA Z VÝBEROVÉHO KONANIA NA MIESTO VEDÚCEHO ODDELENIA VÝSTAVBY, ÚP, ŽP a SP

Typ: ostatné
ZÁPISNICA Z VÝBEROVÉHO KONANIA NA MIESTO VEDÚCEHO ODDELENIA VÝSTAVBY, ÚP, ŽP a SP 1Zápisnica

V piatok 2. augusta sa uskutočnilo výberové konanie na miesto vedúceho oddelenia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a stavebného poriadku Mestského úradu Snina.

Do daného termínu boli doručené 2 (dve) obálky.

Výberová komisia v zložení  Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta, Ing. Michal Štofík, prednosta MsÚ v Snine a Ing. Nadežda Lazoríková,  referentka oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP, vyberala celkom z dvoch uchádzačov.

Na základe výsledkov ústneho pohovoru stanovila výberová komisia poradie uchádzačov. Vo výberovom konaní bola na 1. mieste úspešná uchádzačka Ing. Marcela Miková.

Zápisnica v prílohe.

 


Príloha

Vytvorené: 6. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 8. 2019 10:56
Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta