Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

UPOZORNENIE REGIONÁLNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SPRÁVY HUMENNÉ

Typ: ostatné
UPOZORNENIE REGIONÁLNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SPRÁVY HUMENNÉ 3Dodržiavanie opatrení proti zavlečeniu afrického moru ošípaných do chovov.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné vzhľadom na aktuálnu nákazovú situáciu v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných na území SR v drobnochovoch (nekomerčných chovoch) - prvý prípad - ohnisko v obci Strážne, okr. Trebišov, druhý prípad - uhynutá ošípaná v obci Veľký Kamenec, tretí prípad - u chovateľa v blízkosti druhého prípadu v obci Somotor, časť Nová Vieska pri Bodrogu, štvrtý prípad - ošípaná u súkromného chovateľa v obci Rad, okres Trebišov a u diviaka - prvý prípad - v rámci monitoringu AMO u diviačej zveri v okrese Trebišovmiesto nálezu je poľovné združenie Svätuše, cca 7 km od spoločnej SK/HU hranice kde v oblastiach na maďarskej strane hranice je už dlhodobejšie zisťovaný výskyt AMO u diviačej zveri, Vás týmto žiada venovať zvýšenú pozornosť a dôsledné dodržiavanie opatrení proti zavlečeniu afrického moru ošípaných do chovov.

1. Ošípané držať v uzatvorených priestoroch. Ošípané majú byť držané tak,
aby nenastal priamy ani nepriamy kontakt s ošípanými z iných chovov
alebo ošípanými z priestoru mimo chovov ani s diviačou zverou.

2. Nevykonávať žiadnu poľovnícku činnosť minimálne 48 hodín pred
kontaktom s ošípanými u osôb v priamom vzťahu s daným chovom alebo
vstupujúcich do chovu.

3. Zákaz používania vedľajších živočíšnych produktov z diviačej zveri na kŕmne
účely pre ošípané.
4. Zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy prípadne ich kontaktu s krmivom a
stelivom.
5. Zamedziť kontaktu ošípaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami
alebo výrobkami s diviačieho mäsa.
6. Dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti - prezliekanie
ošetrovateľov a návštevníkov farmy, dezinfekčné rohože pri vstupe do
ustajňovacích priestorov.

7. Skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov.
8. Skladovať podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov min, 90 dni pred jej
použitím.
9. Ohlásiť domácu zabíjačku ošípaných najmenej 1 pracovný deň pred jej
vykonaním.
1O. Zákaz skrmovania kuchynského odpadu.
                                                                           

                                                                                                     MVDr. Helena Dziaková
                                                                                                                   riaditeľka

*zverejnené na základe požiadavky RVPS


Vytvorené: 15. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 8. 2019 14:40
Autor: