Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Triedenie komunálneho odpadu

Typ: ostatné
RecikláciaTriedenie komunálneho odpadu - Triedime aj počas Vianoc!
Triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Kam s ojazdenými pneumatikami?

Triedenie komunálneho odpadu

Triedime aj počas Vianoc !

ENVI-18670_Vianocne_plagaty_triedime      ENVI-18670_Vianocne_plagaty_triedime_2

Pri triedení odpadu majte na pamäti nasledovné pravidlá:

 • Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale: 

  značenie

     Riaďte sa pravidlami triedenia vašej obce.

  • ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

www.triedime.sk

Radi by sme Vám oznámili, že slovenskí spotrebitelia a komisia expertov Brand Council programu Slovak Superbrands udelila spoločnosti ENVI - PAK cenu Slovak Business Superbrands 2018.

Titul Superbrands získajú len značky s výnimočnou povesťou – zákazníci si s nimi vždy spájajú významné hodnoty a majú k nim osobný vzťah. 
Spoločnosť ENVI - PAK sa tak zaradila do skupiny elitných značiek, ktoré predstavujú vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky. Ocenenie Superbrands je potvrdením kvality a povzbudením pre obchodných partnerov pri ich rozhodnutiach.

Superbrands

 

Od vreca k vrecu

Touto cestou by sme radi informovali Vašich občanov o tom, čo sa deje s odpadom po vytriedení a vyhodení, ako aj o ceste, ktorú podstúpi vrece, do ktorého sa triedi odpad v domácnostiach.

Článok spolu s ilustračnými obrázkami určený do miestnych periodík prípadne na webstránku Vašej obce či mesta nájdete v prílohe.

Od vreca k vrecu

Triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Podľa § 81 ods. 7 písm. i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec povinnosť zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Podrobnosti k tejto povinnosti sú ustanovené v § 14 ods. 14 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č. 322/2017 Z. z.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo informačné letáky o tom, ako sa dá v domácnosti predchádzať vzniku odpadu, ako si v doma môžete vyrobiť kvalitný kompost a využiť ho, ako funguje komunitné kompostovanie, ako využiť biologický rozložiteľný odpad na záhrade a 10 tipov ako neplytvať potravinami.

Kompostovanie1 Kompostovanie2 Komunitné kompostovanie1 Komunitné kompostovanie2                        Využitie bioodpadu1 Využitie bioodpadu2 

Neplytvajte potravinami1 Neplytvajte potravinami2 Predchádzanie vzniku odpadov1 Predchádzanie vzniku odpadov2

Kam s ojazdenými pneumatikami?

pneu1 pneu2

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

Problematika likvidácie ojazdených pneumatík trápi mnoho miest či obcí. Ak patríte medzi ne, vedzte, že riešenie pozná priamo zákon. V rámci legislatívnych zmien, ktoré platia v Zákone
o odpadoch č. 79/2015, musí výrobca pneumatík zabezpečiť ich bezplatný spätný zber prostredníctvom distribútora minimálne v každom okrese Slovenskej republiky.

 

Ochrana životného prostredia sa v súčasnosti skloňuje v mnohých pádoch. Prispieva k nej i správne nakladanie s ojazdenými pneumatikami. Aby nekončili v lese či odhodené pri ceste, spustila nedávno  nezisková spoločnosť ELTMA osvetovú kampaň. Len málo motoristov, ale i pneuservisov, totiž v skutočnosti tuší, kam s ojazdenými pneumatiikami. Otázku si kladú i samotné mestá a obce.

Najjednoduchšie je obrátiť sa na distribútora. Tým sa v tomto prípade rozumie ktorýkoľvek pneuservis alebo predajňa pneumatík. V nich má občan právo ponechať ojazdenú pneumatiku zadarmo, a to aj v prípade, že nenakúpi ďalší tovar alebo službu. Likvidácia pneumatiky je totiž už započítaná v cene pneumatiky. Radim Filák z OZV ELTMA dopĺňa: „V prípade, že distribútor odmietne spätný zber, odporúčame občanom alebo samospráve obrátiť sa na Slovenskú inšpekciu životného prostredia.“

 

Ďalším krokom je uzatvorenie zmluvy s výrobcom alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV), akou je nezisková spoločnosť ELTMA. Tá za neho zabezpečí zákonnú povinnosť a pravidelný odvoz ojazdených pneumatík bezplatne.

 

Pneuservis alebo predajňa pneumatík je najlepšie miest pre zber, lebo tam sa pneumatiky prirodzene vyskytujú., Podľa ustanovení Zákona o odpadoch máte právo aj ako obec alebo mesto požiadať o uzatvorenie zmluvy o spätnom zbere odpadových pneumatík s výrobcom alebo OZV. ,,Takéto rozhodnutie musí byť zakotvené vo Všeobecne záväznom nariadení (VZN) o nakladaní s komunálnym odpadom, a toto VZN musí byť následne schválené,” vysvetľuje odborný garant kampane Ing. Peter Gallovič. Je nutné sa zamyslieť nad efektivitou, či je u vás dostatočná sieť distribútorov a či tento nekomunálny odpad vôbec zbierať.

 

Kto je ELTMA?

 

Eltma je autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), nezisková spoločnosť s ručením obmedzeným ELT Management Company Slovakia (ELTMA). Nastavuje rovnaké podmienky v oblasti spätného zberu pneumatík. Jej cieľom je prispieť k ochrane životného prostredia a šíriť osvetu v oblasti, na ktorú má dosah – zber a likvidáciu odpadových pneumatík. Pneumatiky sú po vyzbieraní spracované podľa platného POH tj. z väčšiny materiálovo a taktiež energeticky.

Viac informácií a leták pre občanov nájdete na našom webe v sekcii: „Zberné miesta“.

 

Kontakty:

Pavlína Baráni, PRime timeTel: + 421 2 6726 7340

Mobile: + 421 918 588 769

E-mail: barani@primetime.sk

Petra Navrátilová, Eltma

Managing PRO Marketing Specialist

Mobile: +421 911 140 657

E-mail: marketing@eltma.sk


Vytvorené: 24. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 12. 2018 14:52
Autor: