Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Investičné akcie mesta v roku 2018

Typ: ostatné
infoinformácia

Mesto Snina v roku 2018 zrealizovalo niekoľko investičných akcií.

V máji 2018 bola ukončená stavba Zníženie energetickej náročnosti MŠ Kukučínova Snina, stavebné náklady predstavovali čiastku 458 838 €. V rámci stavby bolo zrealizované zateplenie objektov MŠ, výmena výplňových konštrukcií, vyregulovanie vykurovacej sústavy, výmena osvetlenia, rekuperácia a ďalšie nevyhnutné stavebné práce. Stavba bola spolufinancová z prostriedkov EÚ.

V septembri 2018 bola ukončená inštalácia signalizačného systému sestra – pacient v Domove pokojnej staroby v Snine. Celkové stavebné náklady predstavovali čiastku 21 440 €. Inštaláciou systému sa zlepšili pobytové podmienky klientov Domova pokojnej staroby.

V novembri 2018 bola ukončená realizácia dátových rozvodov  v budove MsÚ Snina. Celkové stavebné náklady predstavovali čiastku 58 696 €. Okrem dátových rozvodov (počítačová sieť) bol v rámci stavby zrealizovaný aj kamerový a dochádzkový systém úradu.

 V mesiaci december 2018 bola ukončená realizácia stavieb Rekonštrukcia miestnych komunikácii na území mesta Snina a Rekonštrukcia chodníkov na území mesta Snina. V rámci rekonštrukcie miestnych komunikácii bola zrekonštruvaná časť Ul. študentskej, Ul. nad Cirochou a Ul. hámorská. Celkové stavebné náklady predstavovali čiastku 475 781 €. V rámci rekonštrukcie chodníkov boli zrekonštruované časti chodníkov na Ul. študentskej, Ul. Dobrianského, Ul. budovateľskej, Ul. 1. mája, zrealizovaný nový chodníka na Ul. pčolinskej, súčasťou ktorého bola lávka pre peších. Stavebné náklady predstavovali čiastku 301 600 €.

V roku 2018 bola začatá aj realizácia stavby Rekonštrukcia odstavných plôch v meste Snina. Podľa zmluvy o dielo je rozpočtový náklad stavby 123 000 €, stavba má byť ukončená v júni 2019. V roku 2018 boli na stavbe zrealizované stavebné práce vo výške 14 696   €.    

V septembri 2018 Verejnoprospešné služby Snina zrealizovali aj časť medzihrobových chodníkov na novom cintoríne. Stavebné náklady predstavovali čiastku 2 283 €.

V marci 2018 mesto začalo aj realizáciu stavby Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – okruh rozvádzača RVO 41. Podľa zmluvy o dielo je rozpočtový náklad stavby 111 271 €, stavba má byť  ukončená v júni 2019.   V roku  2018 bolo na stavbe preinvestovaných 85 000 €. Ide o rekonštrukciu verejného osvetlenia na časti Ul. vihorlatská a budovateľská a vo Vihorlatskom parku.

V novembri 2018 mesto začalo s realizáciou stavby Plaváreň Snina. Realizácia je rozdelená do dvoch etáp.  Na základe výsledkov verejného obstarávania stavbu realizuje Reinter s.r.o. Humenné. Rozpočtový náklad prvej etapy je 4 854 341 €, druhej etapy 1 011 090 €.  


Vytvorené: 7. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 7. 1. 2019 12:46
Autor: