Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

INFORMÁCIE Z PRACOVNEJ PORADY NA MESTSKOM ÚRADE V SNINE

Typ: ostatné
INFORMÁCIE Z PRACOVNEJ PORADY NA MESTSKOM ÚRADE V SNINE

INFORMÁCIE Z PRACOVNEJ PORADY NA MESTSKOM ÚRADE V SNINE

 V utorok 8. januára sa uskutočnila pravidelná pracovná porada primátorky a zástupcu s vedúcimi oddelení Mestského úradu (MsÚ) v Snine. Rokovalo sa o niekoľkých dôležitých témach.

Prvým okruhom, ktorému sa venovala primátorka Daniela Galandová, bolo vyhodnotenie návrhov zlepšenia činnosti jednotlivých oddelení MsÚ, ktoré pripravili vedúci daných oddelení. Primátorka kládla dôraz najmä na zmenu spôsobu informovania občanov. Prioritou má byť riešenie problémov so zameraním na zlepšenie služieb poskytovaných obyvateľom.

 

KONTAJNEROVÉ STANOVIŠTIA

Ďalšou dôležitou problematikou, ktorej sa primátorka venovala, boli kontajnerové stojiská. Zámerom mesta je, podľa primátorky, zabezpečiť z vlastných prostriedkov opravu poškodených kontajnerových stanovíšť. Ide predovšetkým o nefunkčné zámky, polámané dvere a jednotlivé kontajnery. Okrem opráv je nevyhnutná príprava zavedenia elektronického zamykania a kamerového monitoringu stanovíšť. K tejto problematike bude ešte tento mesiac  zvolané pracovné rokovanie so zástupcami jednotlivých bytových domov.

 

INTENZÍVNE RIEŠENIE NEDOSTATOČNÉHO SEPAROVANIA ODPADOV

- toto je ďalšia oblasť, kde nás „tlačí päta“. Tejto problematike sa dal na utorkovej porade pomerne veľký priestor. Prednieslo sa niekoľko návrhov, ktoré by mali pomôcť zlepšiť nakladanie s odpadom. Diskutovalo sa, napr. o zavedení systému monitorovania kontajnerov, o finančnej motivácii obyvateľov, ktorí preukázateľne separujú odpad, a naopak, ale aj o zvýšení poplatkov pre tých občanov, ktorí odpad neseparujú. Diskusia sa týkala aj možnej zmeny spôsobu určovania výšky poplatku za odpad a zavedenie 100 %-nej registrácie podnikateľských subjektov, ktoré odpad produkujú, s určením „adresnej príslušnosti“ k jednotlivým kontajnerovým stanovištiam.

 

RIEŠENIE CHÝBAJÚCEHO CENTRÁLNEHO ARCHÍVU

Dlhodobým problémom, ktorý treba riešiť na úrade, je chýbajúci centrálny archív. Aj táto téma bola na pracovnej porade prerokovaná. Jedným z navrhovaných riešení je využitie nefunkčných priestorov bývalej knižnice v budove MsÚ.

 

ZABEZPEČENIE ZÁZEMIA PRE PLÁNOVANÉ VÝJAZDOVÉ ZASADNUTIE VLÁDY SR

V stredu 16. januára bude v priestoroch sninského kaštieľa zasadať Vláda Slovenskej republiky. Hlavným dôvodom výjazdového zasadnutia je zaradenie okresu Snina medzi najmenej rozvinuté okresy. V tej súvislosti bude prebiehať presun muzeálnych exponátov do náhradných priestorov kaštieľa 

 

 


Vytvorené: 9. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 1. 2019 13:44
Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta