Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Činnosť MsP v 23. týždni

Typ: ostatné
Činnosť MsP v 23. týždni  1Správa

V 23. týždni zistila MsP Snina v meste 29 priestupkov. VZN mesta bolo porušené v 16 prípadoch. V blokovom konaní bolo vyriešených 5 priestupkov na sumu 35 €, osem priestupok je v štádiu šetrenia, 2 priestupky boli odstúpené na ďalšie prerokovanie a 1 bol riešený napomenutím. Najčastejšie porušované bolo VZN mesta č. 144/2018 o verejnom poriadku, konkrétne o znečisťovaní verejného priestranstva. Tento zákaz bol porušený v 5 prípadoch.

     Na úseku porušenia zákona o cestnej premávke bolo zistených 8 priestupkov, z toho 5 bolo vyriešených v blokovom konaní na sumu 30 €, napomenutím  boli vyriešené 2 a 1 je v štádiu riešenia.

     Na úseku porušenia zákona 377/2004 Z. z o ochrane nefajčiarov boli zistené 3 priestupky, z toho 2 boli vyriešené v blokovom konaní na sumu 10 € a jeden priestupok bol riešený napomenutím.

     Na úseku porušenia zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch boli oznámené na oddelenie MsP 2 priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, ktoré sú v štádiu riešenia.

     V 23. týždni hliadka MsP zasahovala pri vyslobodení dieťaťa z uzamknutého motorového vozidla na sídlisku Komenského a taktiež príslušníci MsP vykonávali reguláciu dopravy v RO Rybníky, kde asistovali Urbárskej spoločnosti Snina pri orezávaní stromov.

 

 

 


Vytvorené: 11. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 11. 6. 2019 09:01
Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta