Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Činnosť MsP v 15. týždni

Typ: ostatné
Činnosť MsP v 15. týždni  1Správa

V 15. týždni MsP Snina zistila v meste Snina 23 priestupkov. VZN mesta bolo porušené v 10 prípadoch. V blokovom konaní boli vyriešené 3 priestupky na sumu 15 €, napomenutím boli vyriešené 3 priestupky  a 4 sú v štádiu šetrenia.  Najviac porušované bolo VZN mesta č. 144/2018 o verejnom poriadku, konkrétne o vyberaní odpadu z kontajnerov. Tento zákaz bol porušený v 6 prípadoch.

            Na úseku porušenia zákona o cestnej premávke bolo zistených 13 priestupkov, z toho 6 bolo vyriešených v blokovom konaní na sumu 45 € a napomenutím bolo vyriešených 7 priestupkov. Až v 9 prípadoch bolo porušené ustanovenie o zákaze vjazdu.

Verejný poriadok  porušený nebol.

            Príslušníci MsP s terénnymi pracovníčkami oddelenia sociálnych vecí a rodiny MsÚ vykonali dve akcie zamerané na záškoláctvo maloletých detí zo sídl. 1. Počas akcie bolo skontrolovaných 34 rodín so školopovinnými deťmi. Doma sa nachádzalo 30 detí, 11 detí bolo doma s potvrdením od ošetrujúceho lekára a dve deti bez ospravedlnenia.

            Bola vykonaná jedna asistencia pracovníkom oddelenia soc. vecí a rodiny MsÚ Snina pri upratovaní rómskej osady Kostrubaň.

            V utorok 9. apríla bol v meste vykonaný odchyt túlavých psov. Počas akcie bolo odchytených 7 psov, ktoré boli umiestnené v OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku – Veľké Kapušany, tel.: 0918 799 176 .


Vytvorené: 15. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 4. 2019 14:15
Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta