Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE V 30. TÝŽDNI

Typ: ostatné
ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE V 30. TÝŽDNI 1Správa

V 30. týždni zistila MsP Snina v meste 19 priestupkov. VZN mesta bolo porušené v 8 prípadoch. V blokovom konaní boli vyriešené 2 priestupky na sumu 10 €, tri priestupky sú v štádiu šetrenia a 3 boli odstúpené na ďalšie prerokovanie. Najčastejšie porušované bolo VZN mesta č. 143/2018 o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejných priestranstvách. Tento zákaz bol porušený v 5 prípadoch. 
Na úseku porušenia zákona o cestnej premávke bolo zistených 9 priestupkov, z toho 5 bolo vyriešených v blokovom konaní na sumu 55 €, napomenutím boli vyriešené 3 priestupky a jeden je v štádiu riešenia. Najčastejšie bolo porušené dopravné značenie o zákaze zastavenia a státia. Tento zákaz bol porušený v 4 prípadoch.
Na úseku porušenia zákona 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, bol zistený jeden priestupok, ktorý je v štádiu riešenia.
Na úseku porušenia zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch bol oznámený na oddelenie MsP jeden priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, ktorý bol vyriešený v blokovom konaní na sumu 20 €.
V uvedenom týždni bol firmou OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku vykonaný odchyt túlavých psov v meste Snina. Odchytené boli 4 psy, ktoré boli umiestnené v OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku – Veľké Kapušany. tel.: 0918 799 176.


Vytvorené: 31. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 31. 7. 2019 11:05
Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta