Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE V 27. TÝŽDNI

Typ: ostatné
ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE V 27. TÝŽDNI 1Správa

V 27. týždni zistila MsP Snina v meste 20 priestupkov. VZN mesta bolo porušené v 11 prípadoch. V blokovom konaní bol vyriešený 1 priestupok na sumu 5 €, šesť priestupkov je v štádiu šetrenia, 3 priestupky boli riešené napomenutím a jeden bol odstúpený na ďalšie prerokovanie.

Najčastejšie porušované bolo VZN mesta č. 144/2018 o verejnom poriadku, konkrétne o vyberaní odpadu zo smetných nádob v kontajnerovom stanovišti. Tento zákaz bol porušený v 4 prípadoch.

Na úseku porušenia zákona o cestnej premávke bolo zistených 7 priestupkov, z toho 4 boli vyriešené v blokovom konaní na sumu 30 € a 3 priestupky boli vyriešené napomenutím.

Na úseku porušenia zákona 377/2004 Z.z o ochrane nefajčiarov boli zistený 1 priestupok v blokovom konaní na sumu 5 €.

Na úseku porušenia zákona 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, boli zistené dva priestupky, z toho 1 bol vyriešený v blokovom konaní na sumu 5 € a jeden bol riešený napomenutím.


Vytvorené: 10. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 10. 7. 2019 10:08
Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta