Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE V 26. TÝŽDNI

Typ: ostatné
ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE V 26. TÝŽDNI 1Správa

     V 26. týždni zistila MsP Snina v meste 28 priestupkov. VZN mesta bolo porušené v 10 prípadoch. V blokovom konaní boli vyriešené 2 priestupky na sumu 10 €, päť priestupkov je v štádiu šetrenia a 3 priestupky boli riešené napomenutím. Najčastejšie porušované bolo VZN mesta č. 143/2018 o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejných priestranstvách mesta Snina. Tento zákaz bol porušený v 3 prípadoch.

     Na úseku porušenia zákona o cestnej premávke bolo zistených 13 priestupkov, z toho 8 bolo vyriešených v blokovom konaní na sumu 65 €, napomenutím boli vyriešené 3 priestupky a 3 sú v štádiu riešenia.

     Na úseku porušenia zákona 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov boli zistené 2 priestupky, z toho 1 priestupok bol vyriešený v blokovom konaní na sumu 5 € a jeden priestupok bol riešený napomenutím.

     Na úseku porušenia zákona 282/2002 Z .z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov boli zistené 3 priestupky, z toho 2 boli vyriešené v blokovom konaní na sumu 15 € a jeden je v štádiu riešenia.

    V uvedenom týždni bol firmou OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku vykonaný odchyt túlavých psov v meste Snina. Odchytené boli 3 psy.


Vytvorené: 2. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 2. 7. 2019 09:51
Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta