Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE V 25. TÝŽDNI

Typ: ostatné
ĆINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE V 25. TÝŽDNI 1Správa

     V 25. týždni zistila MsP Snina v meste 47 priestupkov. VZN mesta bolo porušené v 17 prípadoch. V blokovom konaní boli vyriešené 3 priestupky na sumu 15 €, deväť priestupkov je v štádiu šetrenia a 5 priestupkov bolo riešených napomenutím. Najčastejšie porušované bolo VZN mesta č. 143/2018 o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejných priestranstvách mesta Snina. Tento zákaz bol porušený v 8 prípadoch.

     Na úseku porušenia zákona o cestnej premávke bolo zistených 23 priestupkov, z toho 10 bolo vyriešených v blokovom konaní na sumu 85 €, napomenutím bolo vyriešených 9 priestupkov, 3 sú v štádiu riešenia a 1 bol odstúpený na ďalšie prerokovanie .

     Na úseku porušenia zákona 377/2004 Z.z o ochrane nefajčiarov bolo zistených 6 priestupkov, z toho 1 priestupok bol vyriešený v blokovom konaní na sumu 5 €, tri  priestupky boli riešené napomenutím a 2 sú v štádiu riešenia.

    Na úseku porušenia zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch bol zistený jeden priestupok o vzbudzovaní verejného pohoršenia, ktorý bol odstúpený na ďalšie prerokovanie.

    V uvedenom týždni bol firmou OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku vykonaný odchyt dvoch túlavých psov v meste Snina.


Vytvorené: 25. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 25. 6. 2019 13:44
Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta