Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

AKTUALITY - SLUŽBY IOMO

Typ: ostatné
Integrované obslužné miesto občana (IOMO) vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.

Služby IOMO poskytuje: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, č. dv. 9, 1. poschodie

telefón: 057/7561863, 057/7561861

e-mail: alena.pitlanicova@snina.sk lubica.lattova@snina.sk maria.novakova@snina.sk

IOMO uľahčuje vybavovanie úradných záležitostí. Ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste rýchlejšie a jednoduchšie. Občania môžu v prevádzkarni IOMO získať výpisy z informačných systémov, úradne skonvertovať dokumenty a listiny alebo využívať ďalšie doplnkové služby.

K hlavným výhodám využívania služieb IOMO patrí možnosť získať papierovú formu výstupu použiteľnú na právne úkony.

Na našej prevádzkarni IOMO v súčasnosti vybavíte:

 výpis/odpis z registra trestov Občan SR predloží platný občiansky preukaz alebo cestovný pas vrátane originálu alebo overenej kópie rodného listu. Žiadosť o vydanie Výpisu z registra trestov sa vybavuje okamžite na počkanie, najneskôr však do dvoch hodín, ak bola žiadosť podaná do 13.00 hod. V prípade podania žiadosti po 13.00 hod. je žiadosť vybavená v nasledujúci deň.

 výpis z listu vlastníctva (LV) na nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza kdekoľvek na Slovensku Občan predloží platný občiansky preukaz alebo cestovný pas. O výpis z LV môže požiadať ktokoľvek, aj keď nie je vlastníkom nehnuteľnosti, avšak o výpis z LV s rodným číslom môže požiadať iba vlastník nehnuteľnosti. Získať môžete úplný alebo čiastočný Výpis z listu vlastníctva. Žiadosť o vydanie Výpisu z listu vlastníctva sa vybavuje do 24 hodín.

 výpis z obchodného registra Občan predloží platný občiansky preukaz alebo cestovný pas. O výpis z obchodného registra môže požiadať ktokoľvek bez udania dôvodu. Žiadosť o vydanie Výpisu z obchodného registra sa vybavuje okamžite na počkanie.

Rozsah poskytovaných elektronických služieb sa bude neustále rozširovať a vytvárať tak pre občanov používateľský komfort pri využívaní služieb štátu.

O rozšírení služieb IOMO na našej prevádzkarni Vás budeme informovať. Právna úprava: Zákon NR SR č. 305/1993 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).


Príloha

Vytvorené: 4. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 4. 2. 2019 08:42
Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta