Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

Výluka

Výluka osobnej železničnej dopravy

INFORMÁCIA O VÝLUKE celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor:
pýtajme si slovenské

„Pýtajme si slovenské“

Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska v dňoch od 15. do 21. októbra 2018 celý text

ostatné | 4. 10. 2018 | Autor:

Prihláška a Organizačný poriadok – Mikulášske trhy 2018

O R G A N I Z A Č N Ý P O R I A D O K pre usporiadanie MIKULÁŠSKYCH TRHOV v Snine v dňoch
30. 11. - 01. 12. 2018 celý text

ostatné | 3. 10. 2018 | Autor:
Reciklácia

Triedenie komunálneho odpadu

Triedenie komunálneho odpadu; Triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov; Kam s ojazdenými pneumatikami? celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor:
#

Pozor podvod!!!

Dávajte si pozor a upozornite svojich blízkych! celý text

ostatné | 7. 8. 2018 | Autor:

Realizácia projektu "Čo nám ostalo...(okres Snina)" vo Vašej obci

Realizácia projektu celý text

ostatné | 9. 7. 2018 | Autor:
MHD Snina

Mesto Snina oznamuje občanom, že od 01. 07. 2018 došlo ku zmene dopravcu

Zmena dopravcu vykonávajúceho mestskú hromadnú dopravu celý text

ostatné | 2. 7. 2018 | Autor:

SMS na číslo tiesňového volania 112

Kedy a ako použiť SMS číslo tiesňového volania 112! celý text

ostatné | 23. 5. 2018 | Autor:

OZNAM o prebiehajúcich prácach GKÚ v teréne

V mesiacoch máj - august 2018 prebehne v našej obci miestne prešetrovanie objektov terénnymi pracovníkmi. celý text

Životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Výstavba a plánovanie, Regionálny rozvoj, ... | 9. 5. 2018 | Autor:

Štatistický úrad SR

Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní Banská Bystrica celý text

Rôzne, ostatné | 3. 5. 2018 | Autor:

Usmernenie k štvrťročnému zúčtovaniu pre zariadenia podmienené odkázanosťou s pobytovou formou poskytovania soc. služby

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zúčtovaniu za prvý, druhý a tretí štvrťrok 2018 finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona o sociálnych službách poskytnutého na rozpočtový rok 2018 pre pobytovú formu sociálnej služby celý text

Sociálne a zdravotnícke služby, ostatné | 11. 4. 2018 | Autor:

Regionálna veterinárna a potravinová správa

Upozornenie pre chovateľov ošípaných celý text

ostatné | 1. 12. 2017 | Autor:

Videozáznam zo slávnostnej akadémie

V nedeľu 3.decembra 2017 o 12,00 hod. bude v káblovej televízii SKV1 odvysielaný videozáznam zo slávnostnej akadémie, ktorá sa konala 25.novembra 2017 pri príležitosti záverečných osláv 700-tého výročia prvej písomnej zmienky o meste Snina, spojených s oceňovaním významných osobností mesta. celý text

ostatné | 29. 11. 2017 | Autor:

Cestovný poriadok 709805 Snina – Wien

Cestovný poriadok medzinárodnej autobusovej linky 709805 Snina – Wien celý text

Doprava | 30. 1. 2017 | Autor:

Východoslovenká vodárenská spoločnosť, a. s.

Z dôvodu odpočítania všetkých vodomerov VVS a.s. Košice prosí občanov bývajúcich v rodinných domoch, aby odhádzali sneh z povrchu vodomerných šachiet.
Veľmi tým uľahčia činnosť našim pracovníkom.
Ďakujeme za pochopenie. VVS a.s.Košice
celý text

Rôzne | 11. 1. 2017 | Autor:

Vlak Snina mesto-Humenné a späť 11.12.2016-9.12.2017

Príchody a odchody vlakov zo stanice SNINA MESTO smer Humenné a späť celý text

Doprava | 8. 12. 2016 | Autor:

Likvidácia odpadových pneumatík

Oznam o zmenách v spôsobe likvidácie odpadových pneumatík. celý text

Životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Rôzne, ostatné | 9. 11. 2016 | Autor:

Prevádzková doba v mestských toaletách na námestí

Zmena prevádzkovej doby
v mestských toaletách na námestí. celý text

Rôzne, ostatné | 2. 11. 2016 | Autor:

Nové nadväzné autobusové spoje

RegioJet zavádza v spolupráci so SAD Humenné nadväzné autobusové spoje od svojich vlakov do Sečoviec, Vranova, Humenného a Sniny. celý text

Doprava | 13. 10. 2016 | Autor:

Sninské noviny - oznam

Falošný profil SN na sociálnej sieti celý text

Rôzne, ostatné, náš tip | 7. 9. 2016 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Humenné, Snina a Medzilaborce. celý text

Životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Rôzne | 21. 7. 2016 | Autor:

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Humenné, Snina a Medzilaborce
od 24. 06. 2016 v čase od : 10.00 hod. do odvolania celý text

Životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Rôzne | 24. 6. 2016 | Autor:

Dajte aj vy šancu svojmu projektu uspieť

Máte zaujímavý projekt?

Slovak Business Agency ako národný organizátor súťaže Európska cena za podporu podnikania – European Enteprise Promotion Award (ďalej EEPA) spúšťa nový ročník súťaže.
celý text

Regionálny rozvoj, Podnikateľská činnosť | 16. 3. 2016 | Autor: