Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

P O Z V Á N K A

VEREJNÁ DISKUSIA S OBČANMI celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta
PROJEKT MINISTERSTVA VNÚTRA SR V SNINSKÝCH ŠKOLÁCH 1

PROJEKT MINISTERSTVA VNÚTRA SR V SNINSKÝCH ŠKOLÁCH

PROJEKT MINISTERSTVA VNÚTRA SR V SNINSKÝCH ŠKOLÁCH celý text

ostatné | 17. 1. 2019 | Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta

OZNAM -Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku pri MsZ v Snine

Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku pri MsZ v Snine celý text

ostatné | 17. 1. 2019 | Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta

OZNAM - voľné pracovné miesto

OZNAM - voľné pracovné miesto celý text

ostatné | 17. 1. 2019 | Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta

Zápisnica z výberového konania na miesto prednostu MsÚ

Zápisnica z výberového konania na miesto prednostu MsÚ celý text

ostatné | 17. 1. 2019 | Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta
#

Informácia z kontrolného dňa stavby Plaváreň Snina

Informácia z kontrolného dňa stavby Plaváreň Snina celý text

ostatné | 17. 1. 2019 | Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta
Výjazdové zasadnutie Vlády Slovenskej republiky v Snine 1

Výjazdové zasadnutie Vlády Slovenskej republiky v Snine

Výjazdové zasadnutie Vlády Slovenskej republiky v Snine celý text

ostatné | 17. 1. 2019 | Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta

Aktuality z Mestského úradu v Snine - výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Ulica Palárikova 1630/29, Snina

Aktuality z Mestského úradu v Snine - výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Ulica Palárikova 1630/29, Snina celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta

Štatistický prehľad o pohybe obyvateľov v meste Snina za rok 2018

Štatistický prehľad o pohybe obyvateľov v meste Snina za rok 2018 celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta

Aktuality z MsÚ - verejná zbierka

Aktuality z MsÚ - verejná zbierka celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta

Aktuality z MsÚ - výstava hodín z LP platní

Výstava hodín z LP platní celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta

Z rokovania Komisie kontrolnej a komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií volených funkcionárov pri MsZ v Snine

Z rokovania Komisie kontrolnej a komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií volených funkcionárov pri MsZ v Snine celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta

AKTUALITY Z MESTSKÉHO ÚRADU V SNINE - INFORMÁCIE Z PORADY VEDENIA

AKTUALITY Z MESTSKÉHO ÚRADU V SNINE - INFORMÁCIE Z PORADY VEDENIA celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta

Aktuality z Mestského úradu v Snine

Aktuality z Mestského úradu v Snine celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta
Archív VPS

Nakladanie s odpadom

Začnime nakladať s odpadom tak, ako sa má

celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta

UPOZORNENIE - DAŇOVÁ POVINNOSŤ

UPOZORNENIE - DAŇOVÁ POVINNOSŤ celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta

Zasadnutie Komisie školstva, mládeže, kultúry a športu pri MsZ v Snine

Zasadnutie Komisie školstva, mládeže, kultúry a športu pri MsZ v Snine celý text

ostatné | 11. 1. 2019 | Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta

Ak chceme mať v meste odhrnuté cesty a chodníky, buďme ohľaduplní

Ak chceme mať v meste odhrnuté cesty a chodníky, buďme ohľaduplní celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta
Kontrolný deň na stavbe Plaváreň Snina 1

Kontrolný deň na stavbe Plaváreň Snina

stavebné práce celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor:

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu pre tretiu fázu programu KOMUNITA MLADÝCH

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu pre tretiu fázu programu KOMUNITA MLADÝCH celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta

Zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi

Zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta

Zasadnutie Komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania pri MsZ v Snine

Zasadnutie Komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania pri MsZ v Snine celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta

Zasadnutie Komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy pri MsZ v Snine.

Zasadnutie Komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy pri MsZ v Snine. celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta
#

SAUNA - ŠPORTOVÁ HALA


ostatné | 9. 1. 2019 | Autor:

Žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Podpora bývania celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor:

INFORMÁCIE Z PRACOVNEJ PORADY NA MESTSKOM ÚRADE V SNINE

INFORMÁCIE Z PRACOVNEJ PORADY NA MESTSKOM ÚRADE V SNINE celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta

PLAVÁREŇ SNINA - AKTUÁLNY STAV K 8. JANUÁRU 2019

PLAVÁREŇ SNINA - AKTUÁLNY STAV K 8. JANUÁRU 2019
celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta

Výberové konanie technik IT - správca siete

Mesto Snina, v zastúpení primátorka mesta Ing. Daniela Galandová, Ulica strojárska 2060/95, Snina 069 01, IČO: 00323560, v súlade so Zákonom NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e VÝBEROVÉ KONANIE na pracovnú pozíciu technik IT – správca siete
celý text

ostatné | 7. 1. 2019 | Autor:
info

Investičné akcie mesta v roku 2018

informácia celý text

ostatné | 7. 1. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná