Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oddelenie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a stavebného poriadku

 

Ing. Lýdia Gičová

Ing. Lýdia Gičová
- vedúca oddelenia

tel.: +421 57 756 18 30
fax: +421 57 762 37 43
mobil: +421 905 471 903
e-mail: lydia.gicova@snina.sk
Kancelária: 2.poschodie, č. dv. 19
 Miroslav Balanda

Miroslav Balanda
- referent pre stavebný dozor

tel.: +421 57 756 18 32
mobil: +421 905 346 901
e-mail: miroslav.balanda@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 21
 Mária Pindrochová

Mária Pindrochová
- referentka pre inžiniersku činnosť

tel.: +421 57 756 18 32
e-mail: maria.pindrochova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 21
 Ing. Nadežda Lazoriková

Ing. Nadežda Lazoriková
- referentka pre životné prostredie

tel.: +421 57 756 18 33
e-mail: nadezda.lazorikova@snina.sk
Kanceária: 2. poschodie, č. dv. 22
 Ing. Jana Ihnátová

Ing. Jana Ihnátová
- referentka stavebného poriadku

tel.: +421 57 756 18 31
e-mail: jana.ihnatova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 20
 Ing. Milada Dunajová

Ing. Milada Dunajová
- referentka stavebného poriadku

tel.: +421 57 756 18 31
e-mal: milada.dunajova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 20
 Ing. Štefánia Kostovčáková
- referentka malého stavebného úradu

tel.: +421 57 756 18 33
e-mail: stefania.kostovcakova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 22
 Ľubica Gerbocová

Ľubica Gerbocová
- štátny fond rozvoja bývania

tel.: +421 57 756 18 65
e-mail: lubica.gerbocova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 26