Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oddelenie správy majetku a služieb

 

Ing. Mária Bandžáková

Ing. Mária Bandžáková
- poverená vedením oddelenia

tel.: +421 57 756 18 52
e-mail: maria.bandzakova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 39
 Ing. Pavol Marinič

Ing. Pavol Marinič
- referent

tel.: +421 57 756 18 50
e-mail: pavol.marinic@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 37

 Ing. Iveta Chomaničová

Ing. Iveta Chomaničová
- referentka

tel.: +421 57 756 18 52
e-mail: iveta.chomanicova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 39
 Ing. Mária Cúrová

Ing. Mária Cúrová
- referentka

tel.: +421 57 756 18 51
e-mail: maria.curova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie č. dv. 36
 JUDr. Paľovčík Ján

JUDr. Ján Paľovčík

tel.: +421 57 756 18 70
fax.: +421 57 762 37 43
mobil: +421 905 471 902
e-mail: jan.palovcik@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 41