Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oddelenie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a stavebného poriadku

Ing. Lýdia Gičová

Vedúca

Ing. Lýdia Gičová

mobil: 0905 471 903
tel.: 057/ 756 18 30
fax: 057/ 762 37 43
e-mail: lydia.gicova@snina.sk
2.poschodie, č. dv. 19

 

 

Miroslav Balanda

 

Pracovník

Miroslav Balanda - referent pre stavebný dozor

mobil: 0905 346 901
tel.: 057/ 756 18 32
e-mail: miroslav.balanda@snina.sk
2. poschodie, č. dv. 21

 

 

Mária Pindrochová

 

Pracovníčka

Mária Pindrochová - referent pre inžiniersku činnosť

tel.:057/ 756 18 32
e-mail: maria.pindrochova@snina.sk
2. poschodie, č. dv. 21

 

 

Ing. Nadežda Lazoriková

 

Pracovníčka

Ing. Nadežda Lazoriková - referent pre životné prostredie
tel.: 057/ 756 18 33
e-mail: nadezda.lazorikova@snina.sk
2. poschodie, č. dv. 22

 

 

Ing. Jana Ihnátová

 

Pracovníčka

Ing. Jana Ihnátová - referent stavebného poriadku

tel.: 057/ 756 18 31
e-mail: jana.ihnatova@snina.sk
2. poschodie, č. dv. 20

 

 

Ing. Milada Dunajová

 

Pracovníčka

Ing. Milada Dunajová - referent stavebného poriadku

tel.: 057/ 756 18 31
e-mal: milada.dunajova@snina.sk
2. poschodie, č. dv. 20

 

 

Ing. Štefánia Kostovčáková

 

Pracovníčka

Ing. Štefánia Kostovčáková - referent malého stavebného úradu

tel.: 057/ 756 18 33
e-mail: stefania.kostovcakova@snina.sk
2. poschodie, č. dv. 22

 

 

Ľubica Gerbocová

 

Pracovníčka

Ľubica Gerbocová - štátny fond rozvoja bývania

tel.: 057/ 756 18 65
e-mail: lubica.gerbocova@snina.sk
2. poschodie, č. dv. 26