Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

NPTSP

Terénna sociálna práca sa v našom meste začala vykonávať na základe účasti v národnom projekteTerénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SRwww.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdrojewww.esf.gov.sk.

 

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomociterénnych sociálnych pracovníkovaterénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregovanéa sociálne vylúčené komunity.Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti,zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

 

  • Zmluva o spolupráci číslo: N20160129002
  • Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 01.02.2016
  • Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 30.06.2019

 

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci nášho mesta:

 

Mgr. Ivana Feciškaninová

 

Terénna sociálna pracovníčka:     

Mgr. Ivana Feciškaninová

Tel.: 0917 598 773

 

 

 

 

Bc. Mariana Kicošová

 

Terénna sociálna pracovníčka:     

Bc. Mariana Kicošová

Tel.: 0918 694 663

 

 

 

 

Ing. Ivana Fedičová

 

Terénna pracovníčka:                     

Ing. Ivana Fedičová

 

 

 

 

 

Eva Mindová

 

Terénna pracovníčka:                     

Eva Mindová 

 

 

 

 

 

Adriana Štofirová

 

Terénna pracovníčka:                     

Adriana Štofirová

 

 

 

 

 

E- mail:  tspsnina@centrum.sk

 

Adresa kancelárie: 

Mestský úrad v Snine, oddelenie sociálnych vecí a rodiny, č. kancelárie 49,            Strojárska 2060/95, 069 01  Snina