Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Odd. sociálnych vecí a rodiny

Ing. Jana Makajová

Vedúca

Ing. Jana Makajová

mobil: 0915 964 165
tel.: 057/756 1890
fax: 057/762 3743
e-mail: jana.makajova@snina.sk
4. poschodie, č. dv. 48

 

 

Mgr. Eva Krivjančinová

 

Mgr. Eva Krivjančinová


Referent pre sociálne veci
Tel.: 057/ 756 1891                                                                                                                                                                                                                        mobil: 0918 953 500
e-mail: eva.krivjancinova@snina.sk
4. poschodie, č. dv. 49

 

 

Martina Alusikova

Mgr. Martina Alušíková


Referent pre sociálne veci
Tel.: 057/756 1891
e-mail: martina.alusikova@snina.sk
4. poschodie, č. dv. 49

 

 

 

 

Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

 

Mgr. Miroslava Špitaliková

Mgr. Miroslava Špitaliková


Odborný garant NSSDR
Tel.: 0917 598 772
e-mail: miroslava.spitalikova@snina.sk
 

 

 

 

 

Mgr. Katarína Guľašová - odborný pracovník NSSDR

Tibora Dvoranová -  pracovník NSSDR

Denisa Holubová - pracovník

 

Miesto výkonu práce: Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, Materská škola Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina

 

Kluby dôchodcov

Jolana Galandová
Denné centrum Centrum

Etela Kráľová
Denné centrum Sídlisko