Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Odd. právne, správy majetku a služieb

JUDr. Ján Paľovčík

Vedúci

JUDr. Ján Paľovčík

právnik MsÚ Snina
mobil: 0905 471 902
tel.: 057/ 756 18 70
fax.:057/ 762 37 43
e-mail: jan.palovcik@snina.sk
3. poschodie, č. dv. 41

 

Ing. Mária Bandžáková

 

Pracovníčka

Ing. Mária Bandžáková – referentka

tel.: 057/ 756 18 52
e-mail: maria.bandzakova@snina.sk
3. poschodie, č. dv. 39

 

 

Ing. Pavol Marinič

 

Pracovník

Ing. Pavol Marinič – referent

tel.: 057/ 756 18 50
e-mail: pavol.marinic@snina.sk
3. poschodie, č. dv. 37

 

 

Ing. Iveta Chomaničová

 

Pracovníčka

Ing. Iveta Chomaničová – referentka

tel.: 057/ 756 18 52
e-mail: iveta.chomanicova@snina.sk
3. poschodie, č. dv. 39

 

 

Ing. Mária Cúrová

 

Pracovníčka

Ing. Mária Cúrová – referentka

tel.: 057/ 756 18 51
e-mail: maria.curova@snina.sk
3. poschodie č. dv. 36

 

 

Mgr. Metod Kamlár

 

Pracovník

Mgr. Metod Kamlár - referent

tel.:057/ 756 18 71
e-mail: metod.kamlar@snina.sk
3. poschodie, č. dv. 40