Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Odd. organizačné a vnútorných vecí

Mgr. Katarína Regulová

Vedúca

Mgr. Katarína Regulová

mobil: 0905 471 901
tel.: 057/75618 60
fax: 057/7623743
e-mail: katarina.regulova@snina.sk
3. poschodie, č. dv. 33

 

 

Monika Paľovčíková

 

Pracovníčka

Monika Paľovčíková – zapisovateľka MsR a MsZ

tel.: 057/7561862
e-mail: monika.palovcikova@snina.sk
3. poschodie, č. dv. 34

 

 

Mgr. Miroslav Hrivňak

 

Pracovník

Mgr. Miroslav Hrivňak – hospodár, správca budovy MsÚ, DK a chaty

tel.: 057/7561868
mobil: 0905 471 900
e-mail: miroslav.hrivnak@snina.sk
3. poschodie, č. dv. 35

 

Mária Nováková

 

Pracovníčka

Mária Nováková – referentka evidencie obyvateľstva
a budov

tel.: 057/7561861
e-mail: maria.novakova@snina.sk
1. poschodie, č. dv. 9

 

 

Ľubica Lattová

 

Pracovníčka

Ľubica Lattová – matrikárka

tel.: 057/7561863
mobil: 0905 441 392
e-mail: luba.lattova@snina.sk
1. poschodie, č. dv. 9

 

 

Bc. Alena Pitlaničová

 

Pracovníčka

Bc. Alena Pitlaničová – matrikárka

tel.: 057/7561863
e-mail: alena.pitlanicova@snina.sk
1. poschodie, č. dv. 9

 

 

Ing. Štefan Pľuta

 

Pracovník

Ing. Štefan Pľuta – správca siete

tel.: 057/7561841
e-mail: stefan.pluta@snina.sk
3. poschodie, č. dv. 32

 

 

Daniel Galanda

 

Pracovník

Daniel Galanda – informatik

tel.: 057/7561841
e-mail: daniel.galanda@snina.sk
3. poschodie, č. dv. 32

 

 

Anna Karľová

 

Pracovníčka

Anna Karľová – referentka KPK

tel.: 057/7561821
e-mail: podatelna@snina.sk
prízemie, kancelária prvého kontaktu

 

 

referentka KPK

 

Pracovníčka

Monika Šebáková - referentka KPK
tel: 057/7561821
e-mail.: podatelna@snina.sk
prízemie, kancelária prvého kontaktu

 

 

 

 

Rudolf Vielkievič – údržbár, vodič
tel.: 057/7561868
mobil: 0905 785 418
3. poschodie, č. dv. 36
 

Valéria Maškulíková upratovačka
Eva Bombarová upratovačka
Renáta Nevolníková upratovačka
Mária Ďuriková upratovačka