Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Doplnok č. 1 k Smernici pre inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Mestskom úrade v Snine 2011 Stiahnuté: 722x | 27.01.2016

Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Snina Stiahnuté: 651x | 03.12.2015

Etický kódex zamestnancov Mesta Snina Stiahnuté: 296x | 10.09.2015

Smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole na Mestskom úrade v Snine Stiahnuté: 1375x | 28.07.2015

Smernica - Oznamovanie protispoločenskej činnosti - sken. Stiahnuté: 338x | 28.06.2015

Smernica - oznamovanie protispoločenske činnosti Stiahnuté: 313x | 28.06.2015

Smernica pre vedenie účtovníctva na Mestskom úrade v Snine.pdf (178.7 kB) Stiahnuté: 327x | 19.06.2015

Smernica o obehu účtovných dokladov na Mestskom úrade v Snine.pdf (329 kB) Stiahnuté: 320x | 19.06.2015

Dopnok č 1 k Zásadám tvorby a používania sociálneho fondu pre zamestnancov mesta Snina.pdf (289.4 kB) Stiahnuté: 218x | 19.06.2015

Zásady tvorby a používania sociálneho fondu pre zamestnancov Mesta Snina.pdf (2.7 MB) Stiahnuté: 550x | 19.06.2015

Pravidlá hospodárenia s prostriedkami na reprezentačné účely.pdf (156.2 kB) Stiahnuté: 234x | 19.06.2015

Doplnok č. 1 k Smernici o postupe pri evidencii práce nadčas a spôsobe jej uplatňovania v podm. samosp. mesta Snina(2011).pdf (79.4 kB) Stiahnuté: 208x | 19.06.2015

Smernica o postupe pri evidencii práce nadčas a spôsobe jej uplatňovania v podm. samosp. mesta Snina (2008).pdf (124.6 kB) Stiahnuté: 872x | 19.06.2015

Smernica o úprave podmienok poskytovania stravovania zamestnancom mesta Snina (2009).pdf (86.6 kB) Stiahnuté: 253x | 19.06.2015

Smernica o postupe komisie pre kontrolu používania alkoholu, omamných látok al. psychotropných látok u zam. mesta Snina v prac. čase (2009).pdf (175.6 kB) Stiahnuté: 439x | 19.06.2015

Smernica o odmeňovaní členov ZPOZ Snina (2011).pdf (133.7 kB) Stiahnuté: 262x | 19.06.2015

Stránka