Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Doplnok č. 5 k PP Stiahnuté: 5x | 15.01.2019

Doplnok č. 4 k PP Stiahnuté: 30x | 15.11.2018

Doplnok č. 3 k Pracovnému Poriadku mesta Snina Stiahnuté: 97x | 26.08.2018

Smernica verejného obstarávania s prílohami. Stiahnuté: 183x | 23.03.2018

Poriadok odmeňovania zamestnancov Mesta Snina Stiahnuté: 188x | 09.01.2018

Smernica verejného obstarávania pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou na Mestskom úrade Snina platná od 1.11.2017 Stiahnuté: 201x | 10.11.2017

Smernica verejného obstarávania pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou Stiahnuté: 218x | 07.06.2017

Interná smernica č. 1/2016 o zásadách hospodárenia s pokutovými blokmi na Mestskej polícii v Snine Stiahnuté: 211x | 29.12.2016

Smernica č. 2/2016 o používaní služobných motorových vozidiel Mestskej polície v Snine Stiahnuté: 225x | 12.01.2018

Vnútorná smernica o slobodnom prístupe k informáciám (s prílohami) Stiahnuté: 262x | 08.07.2016

Vnútorná smernica na správu registratúry MsÚ v Snine Stiahnuté: 357x | 28.04.2016

Registratúrny plán MsÚ Stiahnuté: 404x | 28.04.2016

Smernica pre evidenciu a vymáhanie pohľadávok na MsÚ v Snine Stiahnuté: 363x | 28.04.2016

Kritériá a postup pri udeľovaní čestného občianstva mesta Stiahnuté: 304x | 28.04.2016

Smernica o používaní služobných motorových vozidiel 2015 Stiahnuté: 308x | 10.02.2016

Smernica pre inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Mestskom úrade v Snine 2011 Stiahnuté: 381x | 27.01.2016

Doplnok č. 1 k Smernici pre inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Mestskom úrade v Snine 2011 Stiahnuté: 287x | 27.01.2016

Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Snina Stiahnuté: 542x | 03.12.2015

Etický kódex zamestnancov Mesta Snina Stiahnuté: 251x | 10.09.2015

Smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole na Mestskom úrade v Snine Stiahnuté: 1333x | 28.07.2015

Stránka