Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Smernica verejného obstarávania pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou Stiahnuté: 477x | 20.03.2019

Organizačný poriadok MsÚ Snina platný od 01.03.2019 Stiahnuté: 991x | 01.03.2019

Doplnok č. 5 k PP Stiahnuté: 50x | 15.01.2019

Doplnok č. 4 k PP Stiahnuté: 59x | 15.11.2018

Doplnok č. 3 k Pracovnému Poriadku mesta Snina Stiahnuté: 127x | 26.08.2018

Smernica verejného obstarávania s prílohami. Stiahnuté: 214x | 23.03.2018

Poriadok odmeňovania zamestnancov Mesta Snina Stiahnuté: 234x | 09.01.2018

Smernica verejného obstarávania pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou na Mestskom úrade Snina platná od 1.11.2017 Stiahnuté: 220x | 10.11.2017

Smernica verejného obstarávania pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou Stiahnuté: 244x | 07.06.2017

Interná smernica č. 1/2016 o zásadách hospodárenia s pokutovými blokmi na Mestskej polícii v Snine Stiahnuté: 239x | 29.12.2016

Smernica č. 2/2016 o používaní služobných motorových vozidiel Mestskej polície v Snine Stiahnuté: 250x | 12.01.2018

Vnútorná smernica o slobodnom prístupe k informáciám (s prílohami) Stiahnuté: 283x | 08.07.2016

Vnútorná smernica na správu registratúry MsÚ v Snine Stiahnuté: 373x | 28.04.2016

Registratúrny plán MsÚ Stiahnuté: 423x | 28.04.2016

Smernica pre evidenciu a vymáhanie pohľadávok na MsÚ v Snine Stiahnuté: 392x | 28.04.2016

Kritériá a postup pri udeľovaní čestného občianstva mesta Stiahnuté: 322x | 28.04.2016

Smernica o používaní služobných motorových vozidiel 2015 Stiahnuté: 349x | 10.02.2016

Smernica pre inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Mestskom úrade v Snine 2011 Stiahnuté: 401x | 27.01.2016

Doplnok č. 1 k Smernici pre inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Mestskom úrade v Snine 2011 Stiahnuté: 306x | 27.01.2016

Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Snina Stiahnuté: 600x | 03.12.2015

Stránka