Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Doplnok č. 3 k Pracovnému Poriadku mesta Snina Stiahnuté: 51x | 26.08.2018

Smernica verejného obstarávania s prílohami. Stiahnuté: 127x | 23.03.2018

Poriadok odmeňovania zamestnancov Mesta Snina Stiahnuté: 127x | 09.01.2018

Smernica verejného obstarávania pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou na Mestskom úrade Snina platná od 1.11.2017 Stiahnuté: 146x | 10.11.2017

Smernica verejného obstarávania pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou Stiahnuté: 169x | 07.06.2017

Interná smernica č. 1/2016 o zásadách hospodárenia s pokutovými blokmi na Mestskej polícii v Snine Stiahnuté: 165x | 29.12.2016

Smernica č. 2/2016 o používaní služobných motorových vozidiel Mestskej polície v Snine Stiahnuté: 170x | 12.01.2018

Vnútorná smernica o slobodnom prístupe k informáciám (s prílohami) Stiahnuté: 217x | 08.07.2016

Vnútorná smernica na správu registratúry MsÚ v Snine Stiahnuté: 306x | 28.04.2016

Registratúrny plán MsÚ Stiahnuté: 345x | 28.04.2016

Smernica pre evidenciu a vymáhanie pohľadávok na MsÚ v Snine Stiahnuté: 311x | 28.04.2016

Kritériá a postup pri udeľovaní čestného občianstva mesta Stiahnuté: 250x | 28.04.2016

Smernica o používaní služobných motorových vozidiel 2015 Stiahnuté: 237x | 10.02.2016

Smernica pre inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Mestskom úrade v Snine 2011 Stiahnuté: 330x | 27.01.2016

Doplnok č. 1 k Smernici pre inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Mestskom úrade v Snine 2011 Stiahnuté: 233x | 27.01.2016

Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Snina Stiahnuté: 451x | 03.12.2015

Etický kódex zamestnancov Mesta Snina Stiahnuté: 193x | 10.09.2015

Smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole na Mestskom úrade v Snine Stiahnuté: 1279x | 28.07.2015

Smernica - Oznamovanie protispoločenskej činnosti - sken. Stiahnuté: 256x | 28.06.2015

Smernica - oznamovanie protispoločenske činnosti Stiahnuté: 239x | 28.06.2015

Stránka