Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Investičné akcie - začaté v roku 2013

 
P. č. Názov stavby Zhotoviteľ stavby Celkové stavebné náklady stavby vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie v EUR Spôsob financovania Termín realizácie Rozsah prác
1. Kontajnerové stanovištia a spevnené plochy v medziblokovom priestore bytových domov Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 35 548 vlastné zdroje mesta 07.2013 - 09.2013 výstavba uzatvárateľných kontajnerových stanovíšť pre komunálny a separovaný odpad a realizácia odstavných plôch
2. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina - 2. etapa Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 193 023 vlastné zdroje mesta 06.2013 - 05.2014 rekonštrukcia verejného osvetlenia formou LED svietidiel na Ul. Strojárskej a stakčínskej vrátane prisvetlenia priechodov pre chodcov, rekonštrukcia osvetlenia na Ul. Palenčiarskej a daľkovskej
3. Starý cintorín Snina Kalvária - oprava kaplniek Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 20 000 vlastné zdroje mesta 09.2013 - 10.2013 kompletná oprava ôsmich kaplniek Kalvárie na starom cintoríne
4. Prestavba zariadenia Hana na kongresové centrum Stavomont SP Snina, spol. s r.o. Snina 256 643 EÚ + ŠR + vlastné zdroje mesta 02.2013 - 10.2013 kompletná prestavba zariadenia Hana v RO Rybníky Snina + altánok
5. Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Topoľová alej - Chodník od OMV na Rybníky Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 89 754 vlastné zdroje mesta 05.2013 - 10.2013 realizácia nového verejného osvetlenia chodníka formou LED svietidiel
6. Stavebné úpravy na internom oddelení Nemocnice Snina, s.r.o. Stavomont SP Snina, spol. s r.o. Snina 3 925 vlastné zdroje mesta 06.2013 - 07.2013 stavebné úpravy izby JIS na internom oddelení Nemocnice Snina, s.r.o.
7. Stavebné úpravy chodníka po nábreží rieky Cirocha STRABAG, s.r.o. Bratislava 36 002 EÚ + ŠR + vlastné zdroje mesta 07.2013 - 08.2013 rekonštrukcia jestvujúceho chodníka v Topoľovej aleji formou pokládky asfaltobetónu, osadenie mobiliáru a info tabúľ
8. Vyregulovanie vykurovacej sústavy v areáli Nemocnice Snina, s.r.o. Regena ES, s.r.o. Strážske 23 475 vlastné zdroje mesta 07.2013 - 08.2013 kompletné vyregulovanie vykurovacej sústavy v celom objekte nemocnice