Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Investičné akcie - začaté v roku 2012

 
P. č. Názov stavby Zhotoviteľ stavby Celkové stavebné náklady stavby vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie v EUR Spôsob financovania Termín realizácie Rozsah prác
1. Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta Snina Skupina dodávateľov Výstaba vodovodu a kanalizácie mesta Snina 4 198 821 EÚ + ŠR + vlastné zdroje mesta 02.2012 - 02.2014 výstavba verejného vodovodu na Ul. Stakčínskej a podrybníckej a výstavba verejnej kanalizácie na Ul. stakčínskej, podrybníckej, Jesenského, SNP a daľkovskej vrátane troch prečerpávacích staníc
2. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina - 1. etapa Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 193 024 vlastné zdroje mesta 08.2012 - 12.2012 rekonštrukcia verejného osvetlenia na Ul. SNP a lokalite majer formou LED svietidiel - okruh rozvádzačov RVO 21 a RVO 26
3. Odvedenie zrážkových vôd a medzihrobové chodníky na časti nového cintorína Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 8 383 vlastné zdroje mesta 06.2012 - 07.2012 odvedenie dažďových vôd z pochovávacích plôch a realizácia medzihrobových chodníkov
4. Chodníky Snina - Ul. Perečínska Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 57 322 vlastné zdroje mesta 06.2012 - 08.2012 realizácia jednostranného chodníka na Ul. Perečínskej formou pokládky zámkovej dlažby
5. Realizácia detských ihrísk na území mesta Snina KP building, s.r.o. Spišská Nová Ves   vlastné zdroje mesta 10.2012 - 04.2013 výstavba detského ihriska na Sídl. 1. mája, na Sídl. Komenského a na ul. Študentskej, realizácia streetbalového ihriska v lokalite Tabla a v medziblokovom priestore blokov
6. Rekonštrukcia miestnych komunikácii a odstavných plôch na území mesta Snina Inžinierske stavby a.s. Košice 78 590 vlastné zdroje mesta 11.2012 - 12.2012 Odstavné plochy na Ul. 1. mája v medziblokovom priestore domov č. 1439 a 2046, odstavné plochy na Sídl. 1. mája pri trafe, úprava parkoviska pred domom M6/3, stavebné úpravy krížneho chodníka, odstavná plocha na Ul. Študentskej 1465 a odstavná plocha pri Rozkvete
7. Obnova historickej pamiatky - Kaštieľ Snina Eiffage Construction Slovenská republka, s.r.o. 1 548 542 vlastné zdroje mesta, EÚ + ŠR + vlastné zdroje mesta 12.2012 - 05.2013 kompletná obnova národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľ Snina vrátane nového oplotenia a spevnených plôch
8. Odstránenie stavieb v areáli kaštieľa Eiffage Construction Slovenská republka, s.r.o. 25 170 vlastné zdroje 11.2012 - 12.2012 odstránenie garáží a skladov v areáli kaštieľa
9. Stavebné úpravy strechy MŠ na Ul. vihorlatskej Stavomont SP Snina, s.r.o. 6 650 vlastné zdroje 11.2012 - 12.2012 rekonštrukcia strechy MŠ prelepením fóliou Fatrafol
10. Stavebné úpravy strechy telocvične ZŠ Budovateľská KP building, s.r.o. Spišská Nová Ves 22 270 vlastné zdroje 11.2012 - 12.2012 rekonštrukcia strechy telocvične prelepením fóliou Fatrafol
11. Oprava garáži MsÚ KP building, s.r.o. Spišská Nová Ves 3 706 vlastné zdroje 11.2012 - 04.2013 oprava garáží pri MsÚ Snina