Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

RO Sninské rybníky - súťaž návrhov 2. etapy revitalizácie

Na konci minulého roka mesto zrealizovalo súťaž návrhov „Revitalizácia jestvujúceho areálu kúpalísk v RO Rybníky Snina“, predmetom ktorej bolo riešenie dobudovania jestvujúceho areálu kúpalísk s rešpektovaním novozrealizovanej prevádzky biokúpalísk. Do súťaže boli zaslané tri návrhy.

Návrh č. 1 – druhé miesto TU

Návrh č. 2 – prvé miesto TU

Návrh č. 3 – tretie miesto TU
 

Pripomienka k návrhom
Podľa môjho názoru, by tam vôbec nemal byť syntetický ľad. Keď už sa zrekonstruoval zvyšok Rybníkov, malo by to byť všetko riešené ako jeden motív, ako jeden celok (myslím myšlienkovo, významovo). Podľa môjho názoru najlepší návrh bol ten, ktorý skončil na treťom mieste. Najlepšie by bolo tam spraviť zážitkový bazén. Aj na Slovensku máme pekné príklady (Aquacity Poprad, Tatralandia Liptovský Mikuláš, Aquapark Bešeňová a pod). Keď už tam prídu návštevníci, nech si užijú poriadne vodu. Nech sa im tam zapáči a nech sa vracajú. Ten ľad....no neviem, či by to bolo pre nich niečo, čo by ich zaujalo. A okrem toho, nemyslím si, že po zrekonštruovaní tam je dosť miesta na kúpanie. Čo ak tá vodná plocha, ktorá tam je (len jedna) bude dostatočna a nebude preplnená ľuďmi, Niektorý chcú komfort, ale keď uvidia, že sa tam musia tlačiť v jednom bazéne, viac sem neprídu. Myslím, že najlepším riešením by bolo tam spraviť nejaký bazén s vodou a s atrakciami (zázitkový bazén) a pri ňom tiež nejaké atrakcie, najmä pre deti (ale nič tuctové).

                                                                                                          Ing. Michal Kacarabčin