Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

O meste Snina

O meste Snina

Mesto Snina

Snina - súčasnosť


Dnešná moderná Snina je domovom pre 19 830 obyvateľov (k 31.12.2017). Katastrálne územie Sniny sa rozprestiera na rozlohe 5861 ha.
Napriek svojmu veku (prvá pís. zmienka 1317) je mestom mladých, v ktorom svorne žijú občania slovenskej, rusínskej, ukrajinskej a iných národností. Mnohí návštevníci mesta a okolia sú milo prekvapení, čo všetko toto mesto poskytuje, ako sa z roka na rok mení.

Mesto Snina (216 m n. m.) sa svojou polohou nachádza v severovýchodnej časti Slovenska, v najvýchodnejšej časti Prešovského kraja. Je súčasťou Horného Zemplína a celý okres Snina zo severu hraničí s Poľskom, východnú hranicu tvorí Ukrajina, z juhu susedí s okresom Sobrance, zo západu s okresom Humenné.
Snina a okolie Sniny je známe vďaka svojej odľahlosti a neporušenosti, je skutočným skvostom Európy. Tento najvýchodnejšie situovaný región na Slovensku je medzníkom dvoch svetových kultúr – rímskej a byzantskej.

Mesto leží na trase Strážske – Humenné – Snina – Ubľa, ktorá pokračuje až na hraničný prechod s Ukrajinou. Kvalitu a bezpečnosť cestnej dopravy zvýšilo vybudovanie kruhového objazdu v meste. Železničná doprava v regióne je zabezpečená železničnou traťou miestneho významu Humenné – Snina – Stakčín.
V meste pôsobí tu štrnásť kultúrnych telies, ktorých činnosť je zameraná na slovenský folklór a moderný tanec a trinásť športových klubov. Pre športové vyžitie slúži športová hala a mestský štadión.

Prírodné bohatstvo a kvalitné, pomerne nenarušené životné prostredie, je pre mesto aj celý región veľkým potenciálom pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu. V meste pribúdajú nové zariadenia cestovného ruchu, skvalitňuje a rozširuje sa ponuka ubytovania, stravovania aj možnosti kultúrneho a športového vyžitia návštevníkov mesta a jeho okolia.

Sninské rybníky s Biokúpaliskom Sninské rybníky, vzdialené 3,5 km od mesta, zabezpečujú prímestskú rekreáciu obyvateľom Sniny i návštevníkom zo širšieho okolia. Táto rekreačná oblasť má predpoklady pre celoročné využitie, v súčasnosti je však zameraná hlavne na letné obdobie. Biokúpalisko Sninské rybníky získali v roku 2010 novú tvár – pôvodné bazény boli prestavané na prírodný kúpací biotop.

Ubytovacie zariadenia rôznej kvality a vybavenosti sa nachádzajú nielen v meste ale aj jeho okolí. Okrem ubytovacích a stravovacích služieb sú tu výborné športovo-relaxačné a oddychové možnosti.

V meste sa nachádza pravoslávny chrám (1986), gréckokatolícky chrám (1992) a rímsko-katolícky kostol z r. 1751. V rímsko-katolíckom kostole sa nachádza najväčšia plastika Krista na Slovensku z roku 1998 od Svetozára Ilavského.

V parku pred kostolom sa nachádzajú pamätníky z prvej a druhej svetovej vojny. Na cintoríne je klasicistická kalvária z r. 1847. V katastri mesta je jeden cintorín z prvej svetovej vojny so 130-timi pochovanými vojakmi a jeden židovský cintorín.

Obľúbeným navštevovaným miestom v Snine je Galéria Andrej Smolák. Galéria organizuje výstavy slovenských i zahraničných umelcov. Od roku 1993 organizuje medzinárodné výtvarné festivaly a v r. 2002 začala budovať galériu monumentálnej sochárskej tvorby.