Prechod na navigáciu Hlavné menu
Mesto Snina

ÚRADNÁ TABUĽA

Úradná tabuľa

VÝBEROVÉ KONANIE na pracovnú pozíciu vedúceho oddelenia sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov – DOMOV POKOJNEJ STAROBY

Zverejnené 28.8.2014 -sp- Vyprší o 17 dní.


 

Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 105/2010 o podmienkach prideľovania bytov na Ul. 1. mája

Zverejnené 27.8.2014 -sp- Vyprší o 10 dní.


 

Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 114/2012 o pamätihodnostiach

Zverejnené 27.8.2014 -sp- Vyprší o 10 dní.


 

Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a podmienkach nakladania s majetkom mesta Snina

Zverejnené 27.8.2014 -sp- Vyprší o 10 dní.


 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Zverejnené 25.8.2014 -sp- Vyprší o 7 dní.


 

UPOZORNENIE!

           Mesto Snina upozorňuje všetkých žiadateľov o dotácie a návratné finančné výpomoci z rozpočtu mesta, že termín na predloženie žiadostí je najneskôr do 15. 10. 2014.
          Podrobnejšie informácie sú uvedené vo VZN č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina a tiež na webovom sídle mesta. (tu)
Mgr. Eva Mihaliková, ...viac...

Zverejnené 20.8.2014 -sp- Vyprší o 43 dní.


 

Informácie pre seniorov

Zverejnené 8.8.2014 -mdz- Vyprší o 59 dní.


 

Výstavba nájomných bytov v centre mesta - zisťovanie záujmu občanov

Zverejnené 15.7.2014 -mdz-
Aktualizované: 16.7.2014 -mdz- Vyprší o 28 dní.


 

Štatistický úrad Slovenskej republiky - Oznam

      Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického pradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014), ktoré v týchto rokoch prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie podľa nariadenia Európskej komisie č. 141/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti ve ...viac...

Zverejnené 30.6.2014 -mdz- Vyprší o 120 dní.


 

Návrh VZN o určovaní používania dopravných značiek, dopravných zariadení a o povoľovaní parkovacích miest pre osoby zdravotne ťažko postihnuté so sprievodcom (ZŤP/S)

Zverejnené 11.6.2014 -sp-


 

Návrh VZN o Mestskej polícii mesta Snina

Zverejnené 9.6.2014 -sp-
Aktualizované: 12.6.2014 -sp-


 

Návrh VZN o poskytovaní sociálnej služby v ZpS Domov pokojnej staroby a v jedálni

Zverejnené 9.6.2014 -sp-


 

AKO SA CHRÁNIŤ PRED KLIEŠŤOM

Zverejnené 21.5.2014 -mdz- Vyprší o 28 dní.


 

Oznamovacia povinnosť rodičov

Zverejnené 10.2.2014 -mdz- Vyprší o 120 dní.


 

Prerušenie distribúcie elektrickej energie v meste Snina

prerusenie distribucie elektrickej energie

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení VN a NN v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov:


 
DátumČasUlica, časť mesta
10.09.2014od 7:40 h do 14:30 hPartizánska 9001, ČOM:0000407207, EIC: 24ZVS00000739902
10.09.2014od 7:40 h do 14:30 hul. Strojárska-blok č.1832, ul. Partizánska-blok č.1834

webygroup

dnes je: 2.9.2014

meniny má: Linda, Melinda, Rebeka

Dnes má službu:

Lekáreň Centrum
Strojárska

057/762 44 14


10926771

Úvodná stránka