Prechod na navigáciu Hlavné menu
Mesto Snina

ÚRADNÁ TABUĽA

Úradná tabuľa

Informácia o začatých konaniach podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Zverejnené 17.9.2014 -mdz- Vyprší o 3 dni.


 

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie o umiestnení stavby

Zverejnené 12.9.2014 -mdz- Vyprší o 5 dní.


 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania

Zverejnené 12.9.2014 -mdz- Vyprší o 6 dní.


 

Verejná vyhláška - kolaudačné rozhodnutie

Zverejnené 8.9.2014 -mdz- Vyprší o 2 dni.


 

UPOZORNENIE!

           Mesto Snina upozorňuje všetkých žiadateľov o dotácie a návratné finančné výpomoci z rozpočtu mesta, že termín na predloženie žiadostí je najneskôr do 15. 10. 2014.
          Podrobnejšie informácie sú uvedené vo VZN č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina a tiež na webovom sídle mesta. (tu)
Mgr. Eva Mihaliková, ...viac...

Zverejnené 20.8.2014 -sp- Vyprší o 24 dní.


 

Informácie pre seniorov

Zverejnené 8.8.2014 -mdz- Vyprší o 40 dní.


 

Výstavba nájomných bytov v centre mesta - zisťovanie záujmu občanov

Zverejnené 15.7.2014 -mdz-
Aktualizované: 16.7.2014 -mdz- Vyprší o 9 dní.


 

Štatistický úrad Slovenskej republiky - Oznam

      Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického pradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014), ktoré v týchto rokoch prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie podľa nariadenia Európskej komisie č. 141/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti ve ...viac...

Zverejnené 30.6.2014 -mdz- Vyprší o 101 dní.


 

Návrh VZN o určovaní používania dopravných značiek, dopravných zariadení a o povoľovaní parkovacích miest pre osoby zdravotne ťažko postihnuté so sprievodcom (ZŤP/S)

Zverejnené 11.6.2014 -sp-


 

Návrh VZN o Mestskej polícii mesta Snina

Zverejnené 9.6.2014 -sp-
Aktualizované: 12.6.2014 -sp-


 

Návrh VZN o poskytovaní sociálnej služby v ZpS Domov pokojnej staroby a v jedálni

Zverejnené 9.6.2014 -sp-


 

AKO SA CHRÁNIŤ PRED KLIEŠŤOM

Zverejnené 21.5.2014 -mdz- Vyprší o 9 dní.


 

Oznamovacia povinnosť rodičov

Zverejnené 10.2.2014 -mdz- Vyprší o 101 dní.


 

Prerušenie distribúcie elektrickej energie v meste Snina

prerusenie distribucie elektrickej energie

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení VN a NN v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov:


 
DátumČasUlica, časť mesta
23.09.201408:20-17:00ul. Švermova od ul. Kalinčiakovej po č. d. 1237 a č. d. 2265, 2841, 2693
24.09.201408:20-17:00ul. Švermova od ul. Kalinčiakovej po č. d. 1237 a č. d. 2265, 2841, 2693
25.09.201407:10-17:30časť Tabla - ul Mierová, b. Němcovej, Rastislavova, Svätoplukova, Jilemnického, Kalinčiakova, Švermova, Pribinova, Podhorská, Kollárova, Duklianskych hrdinov a ul. Kpt. Nálepku od STS po kaštieľ
25.09.201408:20-17:00ul. Švermova od ul. Kalinčiakovej po č. d. 1237 a č. d. 2265, 2841, 2693
25.09.201407:10-17:30kpt. Nálepku 9013 Snina, ČOM: 0000407114, EIC: 24ZVS0000073852E, kpt. Nálepku 9015 Snina, ČOM: 0000407117, EIC:24ZVS00000738566, Podhorská 9010 Snina, ČOM: 0000384860, EIC:24ZVS0000056526O, Podhorská 9011 Snina, ČOM: 0000384863, EIC: 24ZVS0000056530X, Tabla 9001 Snina, ČOM: 0000408375, EIC: 24ZVS0000075553E a Tabla 9006 Snina, ČOM: 0000408372, EIC: 24ZVS0000075537C
26.09.2014.08:20-17:00ul. Švermova od ul. Kalinčiakovej po č. d. 1237 a č. d. 2265, 2841, 2693
29.09.201407:10-17:30časť Tabla - ul Mierová, b. Němcovej, Rastislavova, Svätoplukova, Jilemnického, Kalinčiakova, Švermova, Pribinova, Podhorská, Kollárova, Duklianskych hrdinov a ul. Kpt. Nálepku od STS po kaštieľ
29.09.201407:10-17:30kpt. Nálepku 9013 Snina, ČOM: 0000407114, EIC: 24ZVS0000073852E, kpt. Nálepku 9015 Snina, ČOM: 0000407117, EIC:24ZVS00000738566, Podhorská 9010 Snina, ČOM: 0000384860, EIC:24ZVS0000056526O, Podhorská 9011 Snina, ČOM: 0000384863, EIC: 24ZVS0000056530X, Tabla 9001 Snina, ČOM: 0000408375, EIC: 24ZVS0000075553E a Tabla 9006 Snina, ČOM: 0000408372, EIC: 24ZVS0000075537C

webygroup

dnes je: 21.9.2014

meniny má: Matúš

Dnes má službu:

Lekáreň Nádej (v nemocnici)
Sládkovičova

057/758 29 20


11148489

Úvodná stránka