Prechod na navigáciu Hlavné menu
Mesto Snina

ÚRADNÁ TABUĽA

Úradná tabuľa

UPOZORNENIE!

           Mesto Snina upozorňuje všetkých žiadateľov o dotácie a návratné finančné výpomoci z rozpočtu mesta, že termín na predloženie žiadostí je najneskôr do 15. 10. 2014.
          Podrobnejšie informácie sú uvedené vo VZN č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina a tiež na webovom sídle mesta. (tu)
Mgr. Eva Mihaliková, ...viac...

Zverejnené 20.8.2014 -sp- Vyprší o 54 dní.


 

Informácia o začatých konaniach podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
viac...

Zverejnené 18.8.2014 -sp- Vyprší o 3 dni.


 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania

Zverejnené 11.8.2014 -mdz- Vyprší o 4 dni.


 

Informácie pre seniorov

Zverejnené 8.8.2014 -mdz- Vyprší o 70 dní.


 

Výstavba nájomných bytov v centre mesta - zisťovanie záujmu občanov

Zverejnené 15.7.2014 -mdz-
Aktualizované: 16.7.2014 -mdz- Vyprší o 39 dní.


 

Štatistický úrad Slovenskej republiky - Oznam

      Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického pradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014), ktoré v týchto rokoch prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie podľa nariadenia Európskej komisie č. 141/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti ve ...viac...

Zverejnené 30.6.2014 -mdz- Vyprší o 131 dní.


 

Prevádzka v materských školách v meste Snina počas letných prázdnin

     Mesto Snina oznamuje rodičom, že prevádzka vo všetkých materských školách počas letných prázdnin t.j. v mesiacoch júl – august 2014 bude podľa harmonogramu v prílohe.   
     Upozorňujeme rodičov, že v zmysle § 2 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov, cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na 3 týždne z dôvodov ...viac...

Zverejnené 25.6.2014 -sp- Vyprší o 9 dní.


 

Návrh VZN o určovaní používania dopravných značiek, dopravných zariadení a o povoľovaní parkovacích miest pre osoby zdravotne ťažko postihnuté so sprievodcom (ZŤP/S)

Zverejnené 11.6.2014 -sp-


 

Návrh VZN o Mestskej polícii mesta Snina

Zverejnené 9.6.2014 -sp-
Aktualizované: 12.6.2014 -sp-


 

Návrh VZN o poskytovaní sociálnej služby v ZpS Domov pokojnej staroby a v jedálni

Zverejnené 9.6.2014 -sp-


 

AKO SA CHRÁNIŤ PRED KLIEŠŤOM

Zverejnené 21.5.2014 -mdz- Vyprší o 39 dní.


 

Vydávanie Karty obyvateľa mesta Snina

foto

Mesto Snina vydáva pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Snina Kartu obyvateľa. Kartu si môžete vybaviť na Mestskom úrade v Snine, v Kancelárii prvého kontaktu od 2. mája 2014. Karta obyvateľa mesta sa vydáva na základe žiadosti podanej v Kancelárii prvého kontaktu.
Kartu obyvateľa mesta možno vydať len občanovi, ktorý má ku dňu podania žiadosti evidovaný trvalý pobyt v meste Snina a nem ...viac...

Zverejnené 30.4.2014 -mdz- Vyprší o 9 dní.


 

Oznamovacia povinnosť rodičov

Zverejnené 10.2.2014 -mdz- Vyprší o 131 dní.


 

Prerušenie distribúcie elektrickej energie v meste Snina

prerusenie distribucie elektrickej energie

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení VN a NN v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov:


 
DátumČasUlica, časť mesta

webygroup

dnes je: 22.8.2014

meniny má: Tichomír

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. MAX, (na autobusovej stanici)
Strojárska 104

057/321 44 01


10774772

Úvodná stránka