Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Aktuálne počasie

dnes, piatok 20. 4. 2018
16 °C 7 °C
sobota 21. 4. 20/4 °C
nedeľa 22. 4. 16/6 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

regionálne centrum BRO

Partnerské mestá

LeskoChust

 

 

Lesko                     Chust


KremenčukŽarošice

Kremenčuk               Žarošice 


SeferihisarSeferihisar


BoguchwalaBoguchwala


Praha 4Tokaj

      Praha 4                   Tokaj

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 12
DNES: 1358
TÝŽDEŇ: 7340
CELKOM: 978941

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


bezpečnosť

NázovVyvesenéDátum zvesenia
125/201410.07.2014
VZN o Mestskej polícii mesta Snina
126/201410.07.2014
VZN o určovaní používania dopravných značiek, dopravných zariadení a o povoľovaní parkovacích miest pre osoby zdravotne ťažko postihnuté so sprievodcom
121/201325.07.2013
VZN o verejnom poriadku na území mesta Snina
187/201226.01.2012
Organizačný poriadok Mestskej polície Snina
68/200406.11.2004
VZN o nakladaní so starými vozidlami
64/200403.07.2004
VZN - Požiarny poriadok mesta Snina

kultúra

NázovVyvesenéDátum zvesenia
114/201220.11.2012
VZN č. 114/2012 o pamätihodnostiach
718/201001.02.2010
Štatút Mestskej knižnice v Snine
719/201001.02.2010
Knižničný poriadok
100/200901.01.2010
VZN o verejných kultúrnych podujatiach konaných na území mesta Snina

majetok, financie, dane

NázovVyvesenéDátum zvesenia
117/201201.01.2013
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Snina
111/201210.02.2012
VZN o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina
109/201101.01.2012
VZN o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom
110/201112.10.2011
VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina
105/201007.09.2010
VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ul . 1. mája v Snine
81/200701.10.2007
VZN o pravidlách rozpočtového procesu mesta Snina

ostatné

NázovVyvesenéDátum zvesenia
136/201706.07.2017
VZN o držaní psov
134/201706.07.2017
VZN o vylepovaní volebných plagátov
Podmienky udelenia Ceny mesta Snina pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Snina15.02.2017
13/201501.02.2015
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Snine a členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Snine
1/201424.06.2014
Rokovací poriadok Mestskej rady v Snine
118/201301.05.2013
VZN o podmienkach vydávania Karty obyvateľa mesta Snina
112/201201.06.2012
VZN ,ktorým sa určujú miesta a podmienky vylepovania plagátov na území mesta Snina
806/201007.09.2010
Štatút mesta Snina
807/201007.09.2010
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Snine
782/201001.07.2010
Zásady postupu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mesta Snina
41/200729.03.2007
Rokovací poriadok komisií MsZ 2007
74/200520.06.2005
VZN o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev
2/200420.01.2004
Kritériá a postup pri udeľovaní čestného občianstva mesta Snina

podnikanie

NázovVyvesenéDátum zvesenia
137/201706.07.2017
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Snina
135/201706.07.2017
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

pohrebníctvo

NázovVyvesenéDátum zvesenia
25/201101.01.2011
Prevádzkový poriadok pohrebnej služby v meste Snina
444/200823.10.2008
Prevádzkový poriadok pohrebiska v Snine (pri Jase)
332/200822.05.2008
Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Snina

sociálne služby

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN č. 123-2014 - doplnok č. 201.03.2018
VZN č. 123-2014 v znení doplnkov 1-201.03.2018
2/201401.01.2015
Prevádzkový poriadok Domova pokojnej staroby
127/201401.01.2015
VZN o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni
123/201414.03.2014
VZN o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti
124/201414.03.2014
VZN o opatrovateľskej službe
85/200701.01.2008
VZN - poskytovanie fin. príspevku na tretie a ďalšie dieťa
79/200708.06.2007
VZN o podmienkach poskytovania fin. príspevkov a sociálnej kurately

strategický dokument

NázovVyvesenéDátum zvesenia
133/201706.07.2017
VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody, spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
38/201526.02.2015
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Snina na obdobie rokov 2015 - 2025
122/201327.10.2013
VZN ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Snina
120/201309.08.2013
VZN ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Snina
116/201212.01.2013
VZN ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Snina
113/201227.10.2012
VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Snina
108/201109.07.2011
VZN o symboloch mesta Snina a ich používaní
107/201019.11.2010
VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 2008 Územného plánu Mesta Snina
377/200804.09.2008
Zásady pre rozvoj zásobovania územia mesta teplom
75/200511.07.2005
VZN - Územný plán mesta Snina - Záväzná časť

školstvo

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN č. 115-2012 - doplnok č. 601.03.2018
VZN č. 115-2012 - v znení doplnkov č. 1 - 601.03.2018
129/201603.03.2016
VZN 129-2016 o určení miesta a času zápisu detí
128/201530.05.2015
VZN o zrušení Základnej školy na Ulici 1. mája 12 v Snine
119/201301.09.2013
VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
115/201201.01.2013
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina
435/200801.11.2008
Organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení
58/200213.12.2002
VZN o určení školských obvodov

životné prostredie

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN 130-2016 o odpadoch06.07.2016
217/201226.04.2012
Prevádzkový poriadok prírodného kúpaliska "Prírodný kúpací biotop - Snina Rybníky" + cenník
88/200805.03.2008
VZN o povoľovaní a vykonávaní výkopových prác na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
84/200701.01.2008
VZN o vykonávaní regulácie živočíšnych škodcov
80/200721.09.2007
VZN o tvorbe, ochrane a údržbe zelene
43/199811.05.1998
VZN na ochranu ovzdušia na území mesta a poplatkoch za znečisťovnie ovzdušia