Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Aktuálne počasie

dnes, streda 25. 4. 2018
19 °C 10 °C
štvrtok 26. 4. 15/8 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Stavebné úpravy nemocnice

Partnerské mestá

LeskoChust

 

 

Lesko                     Chust


KremenčukŽarošice

Kremenčuk               Žarošice 


SeferihisarSeferihisar


BoguchwalaBoguchwala


Praha 4Tokaj

      Praha 4                   Tokaj

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 190
TÝŽDEŇ: 3369
CELKOM: 984892

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Verejná vyhláška

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania18.06.201504.07.2015
Verejná vyhláška - stavebné povolenie11.06.201527.06.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania11.06.201527.06.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania11.06.201527.06.2015
Verejná vyhláška - Pozvánka na prerokovanie Zmien a doplnkov č. 6 ÚP mesta Snina25.06.201527.07.2015
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie o umiestnení stavby15.07.201529.07.2015
Verejná vyhláška - stavebné povolenie17.07.201502.08.2015
Verejná vyhláška – Stavebné povolenie06.08.201521.08.2015
Verejná vyhláška - informácia o doručení správy o hodnotení17.08.201517.09.2015
Oznámenie úpravy vysokonapäťového vedenia verejnou vyhláškou24.08.201524.09.2015
Verejná vyhláška - Oznámenie o verejnom prerokovávani správy o hodnotení26.08.201508.09.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania10.09.201526.09.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania10.09.201526.09.2015
Oznámenie o strategickom dokumente "PHSR mesta SNINA na roky 2016 - 202214.09.201530.09.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby22.09.201508.10.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania14.10.201530.10.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania29.10.201514.11.2015
Verejná vyhláška – Stavebné povolenie04.11.201520.11.2015
Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie04.11.201520.11.2015
Verejná vyhláška - predĺženie platnosti stavebného povolenia04.11.201520.11.2015
Verejná vyhláška - stavebné povolenie10.11.201526.11.2015
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania11.11.201527.11.2015
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania27.11.201513.12.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby09.12.201524.12.2015
Verejná vyhláška - kolaudačné rozhodnutie11.12.201527.12.2015
Verejná vyhláška - územné rozhodnutie a o umiestnení stavby14.12.201530.12.2015
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby14.12.201530.12.2015
Verejná vyhláška - stavebné povolenie17.12.201502.01.2016
Oznámenie o začatí stavebného konania súp. č. 205031.12.201515.01.2016
Oznámenie o začatí stavebného konania súp. č. 162631.12.201515.01.2016

Informácie o začatých konaniach

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Informácia o začatých konaniach podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov17.06.201523.06.2015
Informácia o začatých konaniach podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov22.06.201508.07.2015
Informácia o začatých konaniach podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov24.07.201531.07.2015
Informácia o začatých konaniach podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov07.08.201513.08.2015
Informácia o začatých konaniach podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov14.08.201521.08.2015
Informácia o začatých konaniach podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov03.09.201510.09.2015
Informácia o začatých konaniach podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov24.09.201502.10.2015
Informácia o začatých konaniach podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov24.09.201510.10.2015
Informácia o začatých konaniach podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov28.09.201506.10.2015
Informácia o začatých konaniach podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov28.09.201514.10.2015
Informácia o začatých konaniach podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov19.10.201527.10.2015
Informácia o začatých konaniach podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov22.10.201530.10.2015
Informácia o začatých konaniach podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov02.11.201508.11.2015
Informácia o začatých konaniach podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov05.11.201513.11.2015
Informácia o začatých konaniach podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov05.11.201513.11.2015
Informácia o začatých konaniach podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov30.11.201508.12.2015
Oznámenie o začatí konania o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka nie nebezpečného odpadu Snina“16.12.201531.12.2015
Informácia o začatých konaniach podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov podľa prílohy22.12.201531.12.2015
Informácia o začatých konaniach podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov podľa prílohy23.12.201504.01.2016

Nájom a predaj majetku

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku - nebytový priestor a pozemok - Komenského09.07.201509.08.2015
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku - Teplo GGE09.07.201509.08.2015
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku - EZZUM21.07.201521.08.2015
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku - Pľuta21.07.201521.08.2015
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Snina - uznesenie 94/2015 MsZ03.08.201519.09.2015
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce - pozemok CKN 1121/47028.08.201530.09.2015
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce - pozemok CKN 2297/17028.08.201530.09.2015
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Snina z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Gabriela09.10.201517.12.2015
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Snina z dôvodu hodného osobitného zreteľa - PCO09.10.201517.12.2015
Zverejnenie zámeru prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Snina z dôvodu hodného osobitného zreteľa - PCO13.10.201517.12.2015
Zverejnenie zámeru prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Snina z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Gabriela13.10.201529.10.2015
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk01.12.201517.12.2015
Obchodná verejná súťaž - uzn. MsZ 144/201518.12.201531.01.2016
Obchodná verejná súťaž - uzn. MsZ 145/201518.12.201531.01.2016
Obchodná verejná súťaž - uzn. MsZ 146/201518.12.201531.01.2016
Obchodná verejná súťaž - uzn. MsZ 147/201518.12.201531.01.2016

Návrhy VZN

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Návrh doplnku č. 1 k VZN č. 127/2014 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni31.08.201516.09.2015
Návrh doplnku č. 1 k VZN č. 127/2014 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni04.09.201517.09.2015
Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina03.11.201516.12.2015
Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina03.11.201516.12.2015
Návrh Doplnku č 1 k VZN č 123/2014 o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti27.11.201516.12.2015
Doplnok č.1 k  VZN č. 117/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Snina27.11.201516.12.2015
VZN ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Snina27.11.201516.12.2015
Návrh VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom v znení doplnkov č. 1, 2, 3 , a 430.11.201516.12.2015

Ostatné

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Snina na 2. polrok 201512.06.201522.06.2015
Oznámenie o strategickom dokumente - Regionálna itegrovaná územná stratégia (RIÚS) Prešovského samosprávneho kraja04.06.201530.06.2015
SPP - distribúcia: Nový komunikačný kanál na podanie žiadosti o pripojenie24.03.201530.06.2015
Program energetického manažmentu Prešovského samosprávneho kraja - oznámenie o strategickom dokumente13.07.201529.07.2015
Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj21.07.201504.08.2015
Rozhodnutie o zákaze zhromaždenia č. 01/2015/ZH/Pr03.08.201510.08.2015
Rozhodnutie o zákaze zhromaždenia č. 02/2015/ZH/Pr03.08.201510.08.2015
Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja06.08.201531.08.2015
Správa o hodnotení činnosti prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko17.08.201517.09.2015
Pozvánka na riadne zasadnutie Mestskej rady v Snine28.08.201501.09.2015
Upozornenie - zvýšený výskyt ochorení na vírusovú hepatitídu typu A06.10.201507.11.2015
Opatrenie - ZÁKAZ HROMADNÝCH PODUJATÍ V MESTE SNINA09.10.201525.10.2015
Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskéj pôsobnosti PSK - oznámenie o strategickom dokumente22.10.201506.11.2015
Program energetického manažmentu PSK - oznámenie o strategickom dokumente22.10.201506.11.2015
Zrušenie zákazu hromadných podujatí v meste Snina26.10.201511.11.2015
Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2016 - 201830.11.201516.12.2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok roku 201630.11.201516.12.2015