Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Aktuálne počasie

dnes, piatok 23. 2. 2018
-3 °C -8 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Partnerské mestá

LeskoChust

 

 

Lesko                     Chust


KremenčukŽarošice

Kremenčuk               Žarošice 


SeferihisarSeferihisar


BoguchwalaBoguchwala


Praha 4Tokaj

      Praha 4                   Tokaj

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 11
DNES: 168
TÝŽDEŇ: 6229
CELKOM: 898835

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Oznámenie o zasadnutí MsZ dňa 11.09.2017

O Z N Á M E N I E

  

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolal primátor mesta, Ing. Štefan Milovčík, dvadsiate ôsme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine  na deň 11. 09. 2017 o 13.00 hod., ktoré sa uskutoční vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Snine s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Interpelácia občanov
 3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ku dňu 11. 09. 2017
 4. Návrh VZN mesta Snina o verejných kultúrnych podujatiach konaných na území mesta Snina
 5. Doplnok č. 8 k VZN mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom
 6. Doplnok č. 5 k VZN mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina
 7. Schválenie predloženia a spolufinancovania projektu „Oživenie historických pamiatok miest Snina a Khust“
 8. Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2017
 9. Plnenie rozpočtu mesta Snina za I. polrok 2017  Príloha: Monitorovacia správa
 10. Plnenie rozpočtu mesta Snina za I. polrok 2017Prenájom nehnuteľného majetku mesta Snina z dôvodu osobitného zreteľa – pozemku parc. č. CKN 5066/395, k. ú. Snina – GABRIELA, n. o., Prešov  Príloha k bodu 10
 11. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj bytu vo vlastníctve Mesta Snina – Ladislav Regula, Snina Príloha k bodu 11
 12. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj nebytového priestoru v bytovom dome so s. č. 1603 na Ul. Palárikovej z vlastníctva Mesta Snina – vlastníci BD s. č. 1603, Snina
 13. Zmluvný prevod nehnuteľnosti priamym predajom – odpredaj pozemku parc. č. CKN 5066/399 – Durňak Miroslav  Prílohy k bodu 13
 14. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1813/331, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – PhDr. Tomáš Szilágyi a Ľubica Szilágyiová, Snina  Príloha k bodu 14
 15. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 3958/919 a CKN 3958/918 v k. ú. Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Durkotová Gabriela, Snina Príloha k bodu 15
 16. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 3958/917 v k. ú. Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Ing. Durkot Tomáš, Snina  Príloha k bodu 16
 17. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/901 v k. ú. Snina z dôvodu osobitného zreteľa – MUDr. Marián Regec, Snina  Príloha k bodu 17
 18. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1121/494 v k. ú. Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Špitalik Martin a Špitalik Maroš Príloha k bodu 18
 19. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj pozemkov parc. č. CKN 5078/64, 5078/212, 5078/213, 5078/214, 5078/240 a 5078/239 – Ul. Gagarinova, Snina Príloha k bodu 19
 20. Informácia o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu Snina
 21. Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva v Snine č. 11 /2015 zo dňa 27.01.2015 - Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľba predsedov,podpredsedov a členov
 22. Interpelácia poslancov
 23. Záver

Vyvesené: 2. 9. 2017

Dátum zvesenia: 18. 9. 2017

Späť