Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Smernica verejného obstarávania s prílohami. Stiahnuté: 25x | 23.03.2018

Poriadok odmeňovania zamestnancov Mesta Snina Stiahnuté: 34x | 09.01.2018

Smernica verejného obstarávania pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou na Mestskom úrade Snina platná od 1.11.2017 Stiahnuté: 63x | 10.11.2017

Smernica verejného obstarávania pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou Stiahnuté: 76x | 07.06.2017

Interná smernica č. 1/2016 o zásadách hospodárenia s pokutovými blokmi na Mestskej polícii v Snine Stiahnuté: 88x | 29.12.2016

Smernica č. 2/2016 o používaní služobných motorových vozidiel Mestskej polície v Snine Stiahnuté: 121x | 12.01.2018

Vnútorná smernica o slobodnom prístupe k informáciám (s prílohami) Stiahnuté: 133x | 08.07.2016

Vnútorná smernica na správu registratúry MsÚ v Snine Stiahnuté: 228x | 28.04.2016

Registratúrny plán MsÚ Stiahnuté: 210x | 28.04.2016

Smernica pre evidenciu a vymáhanie pohľadávok na MsÚ v Snine Stiahnuté: 232x | 28.04.2016

Kritériá a postup pri udeľovaní čestného občianstva mesta Stiahnuté: 156x | 28.04.2016

Smernica o používaní služobných motorových vozidiel 2015 Stiahnuté: 159x | 10.02.2016

Smernica pre inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Mestskom úrade v Snine 2011 Stiahnuté: 256x | 27.01.2016

Doplnok č. 1 k Smernici pre inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Mestskom úrade v Snine 2011 Stiahnuté: 133x | 27.01.2016

Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Snina Stiahnuté: 339x | 03.12.2015

Etický kódex zamestnancov Mesta Snina Stiahnuté: 138x | 10.09.2015

Smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole na Mestskom úrade v Snine Stiahnuté: 1165x | 28.07.2015

Smernica - Oznamovanie protispoločenskej činnosti - sken. Stiahnuté: 189x | 28.06.2015

Smernica - oznamovanie protispoločenske činnosti Stiahnuté: 157x | 28.06.2015

Smernica pre vedenie účtovníctva na Mestskom úrade v Snine.pdf (178.7 kB) Stiahnuté: 212x | 19.06.2015

Stránka