Prechod na navigáciu Hlavné menu
Mesto Snina

UDIALO SA V MESTE

Prvé novorodeniatko v roku 2015 v sninskej nemocnici je z Michaloviec

             Každý nový rok v sebe nesie novú kapitolu života a práve preto je úplne najkrajšie vítať hneď v ten deň nové bábätká.

            V piatok 2. januára prišiel pozdraviť primátor Štefan Milovčík prvé tohtoročné novorodeniatko, ktoré prišlo na svet v sninskej nemocnici. Je ním dievčatko Hanka Bachledová, ktorá sa narodila minútu po polnoci. Jej mamička Mária prišla rodiť do pôrodnice v Snine až z Michaloviec.

            Malá Hanka prišla na svet cisárskym rezom. Váži 3050 gramov a meria 49 centimetrov. Na svet jej pomáhali MUDr. Klacík a MUDr. Magdolinič spolu so zdravotníckym personálom. Mamička aj dieťatko sú zdravé a cítia sa dobre. Primátor odovzdal mamičke kyticu kvetov a zaželal jej aj bábätku hlavne veľa zdravia a šťastia.

          Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie robí, podobne ako väčšina ďalších oddelení,  dobré meno sninskej nemocnici, ktorá je vo vlastníctve mesta.

        Vedenie mesta a nemocnice verí, že zdravotnícke služby sa budú neustále zlepšovať a rozširovať pre spokojnosť všetkých. 

 

                                                                                  Mgr. Eva Mihaliková, MsÚ v Snine


 

Prvé novorodeniatko v roku 2015 v sninskej nemocnici je z Michaloviec

bez názvu

 

Deň mesta Snina 2014

         Výborné počasie, množstvo ľudí, pestrý kultúrny program, stánky s občerstvením a rôzne atrakcie – takýto bol  Deň mesta Snina 2014, ktorý sa uskutočnil v piatok 12. septembra. Súbežne s oslavami sa konal aj 24. ročník Sninského jarmoku a množstvo zaujímavých sprievodných podujatí, ktoré upútali mladších aj skôr narodených.

         Úvod programu patril Dychovej hudbe Sninčanka, ktorá zahrala niekoľko rezkých melódií na vytvorenie správnej slávnostnej atmosféry.

         Podujatie otvoril riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska Daniel Andráško, ktorý privítal Sninčanov aj návštevníkov mesta.

      Na tribúne sa hralo, spievalo i tancovalo. Predstavili sa deti, žiaci a študenti sninských materských, základných a stredných škôl a záujmových združení.

           Po skončení prvej časti programu vystúpil so svojím krátkym príhovorom primátor mesta Štefan Milovčík a zaželal všetkým príjemne strávené popoludnie. Na znak mieru a pokoja medzi ľuďmi vzlietlo 50 bielych a sivých holubov od chovateľa Janka Selčana mladšieho. Bodkou za podujatím bolo vystúpenie slovenskej hudobnej skupiny Taktici.

        Svoju činnosť na námestí predstavili všetky sninské stredné školy, centrá voľného času i základné umelecké školy.

     Gymnázium na Študentskej ulici si pre verejnosť pripravilo prezentáciu úspešných medzinárodných projektov a jazykových pobytov v zahraničí. Študenti školy poskytli tiež informácie o zdravom životnom štýle. V rámci projektu EUROSCOLA gymnazisti spolu s návštevníkmi Dňa mesta vyskladali veľkú vlajku Európskej únie.

         Na stanovišti Centra voľného času v Snine pred Domom Matice slovenskej čakali na deti a žiakov členovia mládežníckeho parlamentu aj veselé pastelky. Predstavil sa tiež jeden z atraktívnych krúžkov taekwondo. 

         Študenti Strednej odbornej školy prezentovali nové študijné i učebné odbory. S ukážkami prípravy jedál a svojimi výrobkami sa prezentovali budúci kuchári a cukrári. Ukážky praktickej činnosti ďalších odborov predvádzali študenti priamo v stánkoch.

            Aj žiaci Odborného učilištia internátneho predstavili svoje výrobky, ktoré zhotovili  na hodinách praktického vyučovania.

            Zaujímavým programom sa už tradične prezentovala Stredná priemyselná škola. Vo  svojich stánkoch predstavila študijné odbory, v ktorých je možná sebarealizácia, poznávanie a špecializácia. Šikovní študenti predstavili aj vlastnoručne vyrobený odhŕňač snehu. Divácky atraktívnym boli najmä praktické ukážky z činnosti Autoškoly, ktorá má prioritné postavenie v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.

            Divákov pritiahla aj pestrá činnosť Súkromnej základnej umeleckej školy Andreja Smoláka či priestory jeho galérie. Návštevníci mohli obdivovať umelecké diela slovenských i zahraničných autorov. Súčasťou prehliadky bol výpredaj obrazových reprodukcií.

      Záverečné slová patrili moderátorke Irene Kurťákovej, ktorá sa poďakovala účinkujúcim, organizátorom a divákom. Zároveň pozvala všetkých na premiérové premietanie filmu Pompeje v zdigitalizovanom kine Centrum.

          Súčasťou premiéry bolo aj slávnostné odovzdávanie ďakovných listov za prínos v kinematografii mesta bývalým zamestnancom kina. Z rúk primátora si ich prevzali Anna Andrejčíková, Štefan Ivan st., Jozef Černý, a Pavol Bobaľa. Ocenenie in memoriam bolo udelené Gustávovi Soukupovi, dlhoročnému vedúcemu kina. Prevziať ho prišiel syn Anton. Primátor aj riaditeľ MKOS ocenili ich záslužnú prácu a poďakovali za mnohé roky spojené s činnosťou kina.

      Deň mesta Snina 2014 bol mimoriadne vydareným podujatím, o čom svedčí aj vysoká návštevnosť. Každý si tam prišiel na svoje.

 

Mgr. Eva Mihaliková, MsÚ Snina

 


 

Deň mesta

Odovzdávanie ďakovných listov

Odovzdávanie ďakovných listov

Vypustenie holubov

Vypustenie holubov

Anka Kislíková

Anka Kislíková


 
 
bez názvu
I. Kurťáková, Š. Milovčík, J. Selčan

I. Kurťáková, Š. Milovčík, J. Selčan


 

Mesto Snina na medzinárodnom veľtrhu v Rzeszowe

       

        V dňoch  13. – 14. septembra tohto roku sa v poľskom Rzeszowe uskutočnil  medzinárodný veľtrh cestovného ruchu, na ktorom sa Mesto Snina zúčastnilo už po štvrtýkrát. Zastupovali ho na ňom zamestnanci MsÚ v Snine J. Džomeková, E. Mihaliková a R. Vielkievič.

     Súčasťou veľtrhu bolo Alpsko-Karpatské fórum spolupráce, ktoré zorganizovalo Združenie Karpatský euroregión Poľsko s finančným príspevkom zo švajčiarsko-poľského programu spolupráce. Je to najväčšie obchodno-konferenčné podujatie v strednej a východnej Európe, ktoré propaguje územie Karpát, jeho unikátne hodnoty, sociálno-ekonomický potenciál a medzinárodnú spoluprácu s inými európskymi regiónmi.

        Naše mesto sa úspešne prezentovalo  medzi 123 vystavovateľmi z Európy. Snina predstavila  kultúrne a historické dedičstvo, ale i súčasnosť. O sninský región prejavili záujem nielen poľskí účastníci veľtrhu, ale aj vystavovatelia zo Švajčiarska, Maďarska či Rumunska. Ich záujem bol nasmerovaný predovšetkým na atraktivity nášho územia. Zaujímali sa najmä o biokúpalisko Sninské rybníky, drevené kostolíky a prírodné krásy. Dominoval záujem o Národný park Poloniny a cyklotrasy. V nemalej miere sa zaujímali o súčasnú Sninu, o možnosti ubytovania a služieb. Okrem iného sa návštevníci veľtrhu oboznámili s projektmi, ktoré mesto v predchádzajúcom období zrealizovalo.

        Počas veľtrhu navštívilo prezentačný stánok mesta Snina množstvo návštevníkov z domova i zo zahraničia, ale tiež veľa vzácnych hostí, medzi ktorými nechýbali europoslanec Eduard Kukan, podpredseda Združenia Karpatský euroregión Poľsko Dawid Lasek, predseda Združenia Karpatský euroregión Slovensko – Sever Jozef Polačko, ale aj zástupcovia partnerského mesta Boguchwała. Hostia zotrvali v krátkom rozhovore a so záujmom si prezreli propagačné materiály. Ocenili zrealizované projekty a vyjadrili podporu ďalším plánovaným aktivitám v našom meste.

       Zástupcovia Sniny rozdali množstvo propagačných materiálov. Veria, že svojou prezentáciou oslovili účastníkov veľtrhu a  že inšpirovali  potenciálnych návštevníkov najvýchodnejšieho cípu našej vlasti.


Mgr. Eva Mihaliková, MsÚ Snina


 

Mesto Snina na medzinárodnom veľtrhu v Rzeszowe

bez názvu
zľava:  E. Kukan, E. Mihaliková, J. Džomeková, J.

zľava: E. Kukan, E. Mihaliková, J. Džomeková, J. Polačko

bez názvu

 
 
bez názvu
zľava: J. Džomeková, Krzysztof Lassota, E. Mihalik

zľava: J. Džomeková, Krzysztof Lassota, E. Mihaliková


 

Primátor Štefan Milovčík na medzinárodnej konferencii v Poľsku

        

           Na základe pozvania Mareka Kuchcińskeho, vicemaršálka poľského Sejmu, sa zúčastnil primátor Sniny Štefan Milovčík na medzinárodnej konferencii v poľskom meste Krynica, ktorá sa konala v dňoch 2. a 3. septembra tohto roku. Konferencia s názvom Európa Karpát sa uskutočnila v rámci 24. Ekonomického fóra.

           Zúčastnili sa na nej predstavitelia z krajín strednej a východnej Európy, zástupcovia Európskeho parlamentu, Európskej komisie, reprezentanti vlád Karpatskej oblasti a tiež predstavitelia samospráv a mimovládnych organizácií.

          Vicemaršálek pozval primátora na základe aktivít mesta Snina, ktoré sa uskutočnili v predchádzajúcom programovacom období v rámci národných programov, ale aj v rámci cezhraničnej spolupráce, predovšetkým s Poľskom a Ukrajinou.

          Primátor sa stretol s významnými osobnosťami politického a spoločenského života a odprezentoval mesto i región v  environmentálnej sekcii. Informoval tiež o projektoch a aktivitách mesta, najmä o riešení tepelného a odpadového hospodárstva, ale aj ochrany životného prostredia. Všetky tieto aktivity má mesto zrealizované v súlade s legislatívnymi požiadavkami Európskej únie.

                Najdôležitejším zámerom a iniciatívou primátora bolo získať čo najviac informácií o novom programovacom období 2014 -2020 a možnostiach pre ďalší rozvoj nášho mesta a regiónu.

 

Mgr. Eva Mihaliková, MsÚ v Snine


 

Primátor Štefan Milovčík na medzinárodnej konferencii v Poľsku

bez názvu

 

Začiatok školského roka 2014/2015 v sninských základných školách

            Opäť je tu september, mesiac, ktorý sa spája nielen so začiatkom jesene, ale predovšetkým, so začiatkom školského roka.

         Dva mesiace letných prázdnin ubehli ako voda. Niektorí ich prežili pri mori, iní ich strávili u starých rodičov, na kúpaliskách alebo na horách. Skončili sa dni plné zábavy a sladkého ničnerobenia a pre žiakov opäť nastupujú každodenné povinnosti s pravidelným denným režimom.

            V utorok 2. septembra sa brány základných škôl otvorili aj v Snine. Areály sa zaplnili žiakmi všetkých vekových kategórií. Príležitosť pozdraviť učiteľov a žiakov si, už tradične, nenechal ujsť ani primátor mesta Štefan Milovčík, ktorý v sprievode referentky útvaru školstva Evy Mihalikovej navštívil základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Žiakom zaželal veľa úspechov a radosti z každého dňa stráveného v škole a učiteľom veľa zdravia, trpezlivosti a tvorivých nápadov.  

            V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 5 základných škôl, ktoré bude v tomto školskom roku navštevovať okolo 1580 žiakov. Po prvýkrát zasadne do školských lavíc v jedenástich triedach 195 prváčikov, ktorých čaká  odhaľovanie tajomstiev šlabikára, prvé písmenká a príklady. Želáme im, aby si na „veľkú“ školu zvykli čo najskôr a aby  školské povinnosti  zvládali čo najlepšie.

 

Mgr. Eva Mihaliková, MsÚ v Snine


 

Začiatok školského roka 2014/2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Rock pod Kameňom 2014

        

       Jeden z najstarších slovenských hudobných festivalov Rock pod Kameňom na Sninských rybníkoch si zapísal už 12. ročník. Opäť predstavil rock, metal a  punk vo všetkých podobách. Fanúšikovia sa pod holým nebom zabávali až tri dni. Brány festivalu sa otvorili vo štvrtok 7. augusta a zatvorili sa až nadránom v nedeľu 10. augusta.

            Rockovú parádu ako prvá odštartovala domáca kapela Metropolis. Vo štvrtok sa predstavili tiež dve nemecké kapely Bonfire a Unisonic. Tento deň trochu spŕchol letný dáždik, ktorý však neodradil žiadneho diváka.

            Druhý festivalový deň priniesol koncerty českých legiend Davida Kollera a skupiny Olympic.

            Legenda českej populárnej hudby, skupina Olympic, je na hudobnej scéne už 50 rokov a jej frontmanom je od jej vzniku spevák Petr Janda. Počas svojej existencie táto formácia nahrala a naspievala stovky piesní, z ktorých sa mnohé stali obrovskými hitmi a hrajú sa dodnes v českých i slovenských rádiách. Aj vo festivalovom programe si diváci mohli vypočuť známe hity, ako Bon soir mademoiselle Paris, Dej mi víc své lásky, Osmý den, Jako za mlada a mnohé ďalšie.

            V piatkovom programe vystúpili aj Velvet Stone, sninská skupina The Now, Frown, Ravenclaw, Iné Kafe, Pretty Maids z Dánska a česká formácia Škwor. 

            Program festivalu vyvrcholil sobotňajšími koncertmi nemeckej power metalovej skupiny Edguy na čele s charizmatickým frontmanom Tobiasom Sammetom a švédsko-dánskej heavy metalovej formácie Amaranthe so speváčkou Elize Ryd.

            Pred hlavnými večernými vystúpeniami navodili tú správnu rockovú atmosféru domáce skupiny The Junkies zo Skalice, Brainscan z Banskej Bystrice a  Marvels Of Contrast z Bratislavy. V sobotu si fanúšikovia tvrdšej muziky zaskákali a „zapogovali“ pri vystúpení českej heavy metalovej skupiny Witch Hammer.  Ďalším hosťom zo susedného Česka bola rocková kapela Wanastowi Vjecy, ktorá si na sninskom festivale zahrala už viackrát. Fanúšikovia slovenskej klasickej rockovej scény si prišli na svoje počas koncertu legendy Slobodná Európa, ktorá tento rok oslávila 25. výročie. Po zvyšok noci zabávali hostí slovenské kapely Karpina a Galadriel. 

            A čo dodať na záver? Snáď len to, že sninský festival si získal stabilné miesto na rockovej scéne a dostal sa do povedomia nielen slovenských, ale aj zahraničných divákov.

 

Mgr. Eva Mihaliková, MsÚ Snina

Foto: Marián Mika ml.


 

Rock pod Kameňom 2014

Olympic

Olympic

Primátor Štefan Milovčík s moderátorom Rasťom Soko

Primátor Štefan Milovčík s moderátorom Rasťom Sokolom

Vystúpenie skupiny Iné Kafe

Vystúpenie skupiny Iné Kafe


 
 
Divácka kulisa

Divácka kulisa

frontman skupiny Edguy Tobias Sammet

frontman skupiny Edguy Tobias Sammet


 

Dni kaštieľa 2014 v Snine

Uplynulý víkend v Snine sa niesol v znamení ľudovej i rockovej hudby, zaujímavých sprievodných akcií a dobrého jedla. Mestské kultúrne a osvetové stredisko pripravilo v spolupráci s Mestom dvojdňové kultúrne podujatie zložené z pestrej zmesi programov s názvom Dni kaštieľa 2014, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 28. a 29. júna. 

Príjemné prostredie, pestrý kultúrny program, stánky s občerstvením, výborné počasie, množstvo ľudí a rôzne atrakcie – takáto bola posledná júnová sobota v areáli sninského kaštieľa.

Sobotňajší program bol rozdelený do troch častí a bol ladený prevažne na ľudovú nôtu, keďže súčasťou podujatia bol Podvihorlatský folklórny festival. Na pódiu sa predstavilo viac ako 300 účinkujúcich. Ľudové piesne a tance predviedli miestne i regionálne ľudové kolektívy, ale prišli aj folklórne súbory a skupiny zo vzdialenejších oblastí Slovenska i zo zahraničia.

V prvej časti programu predstavili svoje umenie deti z materských škôl, detské folklórne súbory Šiňava a Kacarka, detská zložka FS Vihorlat a žiaci dvoch základných umeleckých škôl.

Popoludní pokračoval program svojou druhou časťou. V ňom vystúpili folklórna skupina Starinčanka, spevácke skupiny Pajtaše, Dukát, Kyčara a Rusinsky holosy. S pásmom o láske a ľuďoch sa predstavili seniori z Jednoty dôchodcov a svojím vtipným rozprávaním zo života pobavil divákov známy ľudový rozprávač Jožko Jožka.                          

Súčasťou festivalu bolo, okrem kvalitného kultúrneho programu, množstvo zaujímavých sprievodných podujatí. Nechýbali ľudoví remeselníci, detské atrakcie, aquazorbing, cukrová vata a mnohé ďalšie.

Azda najatraktívnejším sprievodným podujatím bol 3. ročník súťaže s názvom Sninské tatarčané pirohy. Do súťaže sa prihlásilo osem trojčlenných družstiev, ale nakoniec ich prišlo len šesť. Po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov bolo vidieť, že  súťažiace tímy nenechali nič na náhodu a na súťaž sa zodpovedne pripravili.

Nalepiť minimálne 70 pirohov nie je vôbec jednoduché, ak vám na prsty pozerajú stovky divákov, ktorí si nenechali ujsť túto "akčnú" súťaž. Atmosféra, ktorú svojím povzbudzovaním vytvorili, bola jedinečná. Po sčítaní jednotlivých bodov zvíťazilo družstvo zo ZO Únie žien Slovenska v Snine. Ich pirohy chutili porote najviac. Prvé miesto, cenu primátora mesta, víťazkám odovzdal primátor Štefan Milovčík. Porota udelila aj mimoriadnu cenu za najrýchlejší čas, ktorú získalo družstvo z Odborného učilištia internátneho zo Sniny.   Touto cestou im ešte raz blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do tohtoročnej súťaže zapojili.

Záverečná tretia časť podujatia patrila hosťom. Na známe horehronské melódie zatancovali dievčatá a chlapci z FS Hont z Krupiny. V tomto programovom bloku vystúpili aj Mikuláš Petrašovský s dcérou Natáliou, mužský spevácky zbor Rusinija z Humenného, súbor  Iršava z Ukrajiny a ľudová kapela Rusín Čendeš Orchestra z Banskej Bystrice.

Vyvrcholením sobotňajšieho podujatia bolo vystúpenie revivalovej skupiny Elán Tribute, ktorá vytvorila autentickú a neopakovateľnú atmosféru. Spevák Vlastimil Baran dokonale napodobnil hlas Joža Ráža. Počas takmer poldruhahodinového živého vystúpenia si s ním spievali známe elánovske hity všetci diváci, ktorí skupinu nechceli pustiť z pódia a potleskom si vypýtali ešte dva prídavky. Na záver si ešte všetci spolu zaspievali "notoricky" známu pieseň Nie sme zlí, ktorá urobila bodku za týmto vydareným podujatím.

Eva Mihaliková, MsÚ v Snine


 

Dni kaštieľa 2014 v Snine

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

My sme Snina

V nedeľu 29. júna sa v areáli klasicistického kaštieľa v Snine uskutočnil nultý ročník hudobného festivalu dobrej nálady pre Východniarov, o Východniaroch, s Východniarmi a ich hosťami s názvom My sme Snina, ktorý bol súčasťou dvojdňového podujatia Dni kaštieľa 2014.

            Podujatie v spolupráci s pivovarom Šariš pripravilo Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine. Sprevádzal ním známy televízny a rozhlasový moderátor Milan „Junior“ Zimnýkoval a navštívili ho tisícky ľudí z mesta i širokého okolia.

            V úvode kultúrneho programu sa predstavila Ľudová hudba Radoslava Kertisa z Košíc a po nej Detský a mládežnícky FS Polonina z Uličského Krivého.     

            Popoludní na pódiu  vystúpili Kristián Dufinec & Incognito a svoje tanečné umenie predviedli žiaci zo sninskej Súkromnej ZUŠ P. O. Hviezdoslava. Prvú časť programu uzavrela svojím polhodinovým koncertom miestna rocková kapela The Now. Chlapci predstavili hudobné skladby zo svojho prvého cédečka.

V prestávkach medzi vystúpeniami sa diváci zapájali do krátkych vedomostných súťaží o našom regióne, za čo získali tričká, ktoré im venoval usporiadateľ.  

Ďalší programový blok začal vystúpením prešovskej country skupiny Žobráci, ktorí zahrali a zaspievali slovenské, české, ale i svetové country piesne.

Hlavnou hviezdou podujatia, na ktorú sa diváci najviac tešili, bola stálica slovenskej hudobnej scény speváčka Katarína Knechtová so svojou skupinou. Katka zaspievala známe staršie i novšie piesne zo svojho repertoáru. Spievať jej pomáhali aj diváci, ktorí ju neustále podporovali veľkým potleskom. V programe ďalej účinkovali ďalšie dve východoslovenské hudobné skupiny, a to Chiki liki – tua z Prešova a The Fusion z Michaloviec.

Počas podujatia My sme Snina ocenili organizátori dva miestne umelecké kolektívy. Ako prvý si ocenenie z rúk primátora mesta Štefana Milovčíka a riaditeľa MKOS Daniela Andráška prevzali členovia FS Vihorlat. Ocenenie im bolo udelené za dlhoročnú propagáciu a rozvoj ľudového umenia východoslovenského regiónu pri príležitosti 60. výročia založenia tohto umeleckého telesa.

Druhé ocenenie bolo udelené in memoriam  Andrejovi Pčolovi, dlhoročnému vedúcemu Dychovej hudby Sninčanka, ktorá je viac ako polstoročie spätá s kultúrnym životom nášho mesta. Pán Pčola vychoval desiatky hudobníkov, ktorí dnes hrajú na slovenských i svetových pódiách.  Pri príležitosti desiateho výročia jeho úmrtia  si ocenenie v podobe tehličky prevzal súčasný umelecký vedúci Jozef Jakubo.

Súčasťou programu bolo aj odovzdanie zlatých medailí starším a mladším žiačkam z MVK Snina, ktoré si nedávno vybojovali  majstrovský titul.             

Primátor zablahoželal všetkým oceneným a poďakoval im za kvalitnú reprezentáciu mesta. Vo svojom krátkom príhovore spomenul dobrého ducha kaštieľa, ktorý sa stará o kultúrny a spoločenský život Sninčanov a vyjadril presvedčenie, že to bude tak vždy.

Tak, ako v sobotu, i počas nedele boli v areáli rozličné atrakcie pre deti, ukážky tradičných remesiel, ale i stánky s občerstvením a dobrým pivom.

Podujatie My sme Snina bolo mimoriadne vydarené, o čom svedčí neobyčajne vysoká návštevnosť. Aj počasie bolo tejto peknej akcii naklonené. Tí, ktorí prišli počas posledného júnového víkendu do areálu kaštieľa určite neľutujú.

Mgr. Eva Mihaliková, MsÚ Snina

1. 7. 2014


 

My sme Snina

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Sninské deti z materských škôl budú bezpečne prechádzať cez cesty
Reflexné vestičky – dar od štedrého sponzora

Deti sú na cestách jednou z najviac ohrozených skupín. Každoročne príde o život na európskych cestách viac ako 800 detí vo veku do 15 rokov a okolo 100 000 sa ich zraní. Veľa  dopravných nehôd, ktorých účastníkmi boli tí najmenší, sa stalo na priechodoch pre chodcov najmä za zníženej viditeľnosti.

Správne zvolené oblečenie hrá v bezpečnosti detí v cestnej premávke veľmi dôležitú úlohu. Človeka oblečeného v tmavých farbách vidí vodič v tme zo vzdialenosti cca 20 metrov, reflexný materiál však žiari až 200 metrov ďaleko. Pri malom dieťati je tento efekt ešte výraznejší.

O to, aby aj deti sninských materských škôl bolo na uliciach lepšie vidieť sa postarala spoločnosť Expert SK. V piatok 20. júna navštívili Materskú školu na Kukučínovej ulici v Snine zástupcovia tejto spoločnosti, aby odovzdali deťom 210 kusov reflexných vestičiek určené všetkým materským školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Štedrý dar prišli osobne odovzdať riaditeľ Pavol Petrovič a maloobchodný manažér Marcel Mitaľ.

Hostí, ktorí prišli v sprievode primátora Štefana Milovčíka a referentiek útvaru školstva, privítala na pôde materskej školy jej nová riaditeľka Kristína Varšová. Po privítaní a úvodných príhovoroch čakal na hostí pestrý kultúrny program v podaní detí zo starších skupín. Počas vystúpenia bolo vidieť v ich očkách očakávanie, čo sa bude diať potom, keďže zbadali obrovské škatule, ktoré hostia priniesli so sebou. Na prekvapenie nečakali dlho. Primátor mesta im venoval sladké čokoládové oblátky a zástupcovia spoločnosti obliekli všetkým účinkujúcim oranžové reflexné vestičky, ktoré im urobili veľkú radosť.

Na záver si urobili všetci spoločnú fotografiu na pamiatku. „Sme veľmi radi, že nás spoločnosť Expert SK oslovila s touto ponukou, vítame každú aktivitu, ktorá zvýši bezpečnosť našich najmenších obyvateľov na cestách,“ uviedol primátor mesta Štefan Milovčík.

 

                                                                      Mgr. Eva Mihaliková
        MsÚ Snina

 

    


 

Reflexné vestičky – dar od štedrého sponzora

bez názvu
bez názvu

 

Sninská základná škola patrí medzi TOP školy na Slovensku.
Minister školstva Dušan Čaplovič navštívil Základnú školu na Študentskej ulici

V pondelok 9. júna zavítal do Sniny Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, v sprievode Romany Kanovskej, riaditeľky Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

            Dôvodov ich návštevy bolo niekoľko. Jedným z nich bola tlačová konferencia, kde boli oznámené oficiálne výsledky celoslovenského testovania deviatakov, ktoré sa uskutočnilo 12. marca tohto roku. Testovanie 9–2014 písalo viac ako 42 000 deviatakov na 1448 základných školách.

            Ďalším  z dôvodov bolo odovzdanie nálepky s označením Naj škola Základnej škole na Študentskej ulici v Snine. Ministra na jej pôde privítal riaditeľ Peter Koršňák a obidve zástupkyne.

            Najskôr si minister so svojím sprievodom prezreli priestory školy. Ďalším bodom programu bola tlačová konferencia. Otvoril ju hovorca ministra Michal Kaliňák, ktorý privítal všetkých prítomných. Boli medzi nimi zástupcovia médií i predstavitelia samosprávy na čele so štatutárom - primátorom Štefanom Milovčíkom, keďže táto škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

            Riaditeľ vyznamenanej školy poďakoval za ocenenie a vyzdvihol 3 faktory, ktoré sú „zodpovedné“ za tento úspech. Patria medzi ne, najmä, posilnenie predmetov matematika a slovenský jazyk, skúsený a stabilný pedagogický zbor a, v neposlednom rade, vyrovnaná skupina žiakov v 9. ročníku.

            Minister vyzdvihol prístup pedagógov sninského okresu, pretože podľa meraní ministerstva deviataci navštevujúci ZŠ v regiónoch s vyššou mierou nezamestnanosti, dosahujú slabšie výsledky.

            Riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská konštatovala, že pod úspech ZŠ na Študentskej ulici v Snine sa podpísala kvalita tamojších učiteľov, ale aj dobrý manažment školy a správne nastavený školský vzdelávací program.

            Primátora, ako štatutára, veľmi potešila správa, že medzi TOP školy na Slovensku sa dostala základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a verí, že v budúcnosti k nej pribudnú aj ďalšie sninské školy. 

Mgr. Eva Mihaliková, MsÚ v Snine

Privítanie     


 

Snina – šiesta na Slovensku

         Pri nedávnom hodnotení 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie odznelo v celoštátnych médiách aj hodnotenie čerpania a využívania eurofondov. V médiách zarezonovala tiež informácia o hodnotení miest a obcí v tomto smere.

        Mesto Snina sa zo 138 miest na Slovensku v tomto hodnotení umiestnilo na vynikajúcom 6. mieste, keď prvé dve miesta obsadili najväčšie slovenské mestá, a to Bratislava a Košice.

          V našom meste sa za ostatné roky viditeľne zlepšila infraštruktúra. Po rekonštrukcii námestia sa zrekonštruovali takmer všetky základné školy a časť materských škôl, klasicistický kaštieľ, RO Sninské rybníky, ale aj mnoho ďalších počnúc rekonštrukciou nemocnice až po nevyhnutný nový cintorín s domom smútku.

            Nielen mládež, ale i seniori sa tešia z výstavby nového prístupového chodníka do RO Rybníky.

     V súčasnosti prebieha kompletná rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, zabezpečenie priechodov pre chodcov, ale dokončuje sa tiež dom pre seniorov a veľa ďalších všeobecne prospešných aktivít.

       V najbližších mesiacoch sa začne s výstavbou kontajnerových stanovíšť. Začína sa s digitalizáciou kina a v tomto období sa očakáva hodnotenie podaného projektu na obnovu tzv. malého kaštieľa a časti historického parku.

            Podľa požiadaviek a legislatívnych noriem EÚ má mesto Snina zrekonštruované a alternatívne pripravené bezpečné tepelné hospodárstvo aj pri prípadnom výpadku dodávok plynu.

            Snina je, ako jedno z mála miest, po realizácii projektu kanalizácie okrajových častí, okrem 3 - 4 domov v neprístupnej časti, stopercentne odkanalizovaná.

           V týchto dňoch sa začína s nevyhnutnou rekonštrukciou a modernizáciou čističky odpadových vôd tak, aby v krátkej budúcnosti neobťažovala obyvateľov mestskej časti Tabla nepríjemným zápachom ani hlukom.

         Všetky tieto a mnohé ďalšie aktivity si vyžadovali obrovské množstvo administratívneho a organizačného úsilia za čo sa primátor mesta Štefan Milovčík chce úprimne poďakovať predchádzajúcim i terajším poslancom pri ich schvaľovaní, ale predovšetkým chce vyjadriť vďaku za ich prípravu a realizáciu zamestnancom mestského úradu na čele s prednostkou Janou Rosičovou.

            K tomu všetkému, čo už je zrealizované, by bolo dobré, keby sme mali v Snine krytú plaváreň. V tomto období sa robia reálne prípravy na jej vybudovanie  nezávisle od cudzieho investora.

        Ďalším veľkým problémom, ktorý je v našom meste podobný ako v mnohých mestách na Slovensku, je nezamestnanosť. Neustále sa však vyvíja úsilie o vytvorenie nových pracovných príležitostí. Rokuje sa s nemeckým investorom, ktorý je ochotný najneskôr od jesene zamestnať vyše 100 pracovníkov a postupne zvyšovať ich počet. Keďže mesto nemá voľné kapacity, reálne to však bude len v prípade, že sa nájdu súkromní majitelia, ktorí ponúknu do prenájmu voľné priestory.

    V súčasnosti je mesto najväčším zamestnávateľom. Zachovalo komplexne všetky verejnoprospešné činnosti od čistenia, údržby verejnej zelene, zimnej údržby, vývozu a skládkovania komunálneho a biologicky rozložiteľného odpadu, údržby verejného osvetlenia, pohrebných služieb a pod. Ako jedno z mála miest má nemocnicu so 100% vlastníctvom mesta. Má vlastné Mestské kultúrne a osvetové stredisko, je zriaďovateľom škôl a školských zariadení. Vlastní tiež prímestskú rekreačnú oblasť Rybníky.V týchto všetkých organizáciách je vytvorených spolu 758 pracovných miest.

            Vedenie mesta sa neustále snaží skvalitniť život svojich obyvateľov, preto si vzájomne v tomto spoločnom úsilí držme palce.

MsÚ


 

Pracovné rokovanie primátora Sniny s Alexandrom Rozinom

        

       Primátor Sniny Štefan Milovčík sa zúčastnil v sprievode poľského kolegu Dawida Laseka, podpredsedu Združenia Karpatský euroregión Poľsko, na pracovnom rokovaní s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Incheby Alexandrom Rozinom, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 12. mája v Bratislave.

         Pracovné stretnutie inicioval Alexander Rozin a účastníci sa na ňom dohodli ešte v januári počas tohtoročného medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour 2014 v našom veľmi navštevovanom výstavnom stánku.

            Na rokovaní, ktoré prebiehalo v priateľskej atmosfére, sa hovorilo predovšetkým o spolupráci miest, ktoré sú súčasťou Karpatského euroregiónu na slovenskej i poľskej strane a o ich spoločnej prezentácii na ďalšom veľtrhu cestovného ruchu. Pána Rozina potešila myšlienka spoločnej prezentácie a predstavenia úspešných projektov, na ktorých spolupracovali oba prihraničné štáty.

Eva Mihaliková, MsÚ


 

Nové sociálne zariadenia v areáli biokúpaliska

            V týchto dňoch vrcholí jar a leto je tu čo nevidieť. Na príchod letnej turistickej sezóny sa intenzívne pripravuje aj rekreačná oblasť Sninské rybníky. Toto zariadenie bude otvárať už svoju štvrtú sezónu.

            O tom, že rekonštrukcia bazénov mala zmysel, svedčí i to, že počas jednej sezóny navštívi Sninské rybníky priemerne 75 000 návštevníkov a ich počet neustále rastie. So zvyšujúcim sa počtom návštevníkov vyvstal však jeden problém, ktorý, našťastie, mesto nedávno vyriešilo. Tým problémom bol nedostatok sociálnych zariadení.

            V utorok 29. apríla bola zrealizovaná dodávka nových sanitárnych kontajnerov do areálu biokúpaliska v RO Rybníky. Ide o dva sanitárne kontajnery, kde budú toalety pre ženy a pre mužov.  Dodávku zabezpečila firma Containex – Handelsgesellschaft  m.b.H.  Wiener, ktorá má zastúpenie aj na Slovensku. Celková hodnota kontajnerov je 15 360 eur.

            Nové sociálne zariadenia boli osadené na betónovú  plochu, ktorú pripravili Verejno-prospešné služby Snina, s.r.o. V najbližších dňoch sa napoja kontajnery na inžinierske siete – vodovod, kanalizáciu a elektrinu.

            Dobudovaním sociálnych  zariadení v areáli biokúpaliska chce mesto skvalitniť  poskytované služby verejnosti počas letnej turistickej sezóny.

Mgr. Eva Mihaliková, MsÚ v Snine


 

Nové sociálne zariadenia v areáli biokúpaliska

bez názvu
bez názvu

 

Mystické Karpaty- výstava, ktorú treba vidieť

         V prekrásnych komorných priestoroch zrekonštruovaného sninského kaštieľa sa vo štvrtok 6. februára uskutočnila vernisáž výstavy s názvom Mystické Karpaty spojená s prezentáciou.
Prostredníctvom 42 fotografií  siedmich poľských autorov (G. Leśniewski, W. Holly, M. Stańczyk, T. Winnicki, C. Čwikowski, T. Demko, R. Predki) si návštevníci môžu pozrieť krásy prírody Východných Karpát.
         Túto atraktívnu výstavu zorganizovali správa Bieščadského národného parku (PL) a NP Poloniny (SK) v spolupráci s Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom v Snine.
Okrem klasických veľkoplošných fotografií mohli návštevníci vidieť aj prezentáciu fotografií na filmovom plátne podfarbenú hudbou, ktorá umocnila estetický zážitok a umožnila účastníkom vernisáže preniesť sa mysľou do prostredia „mystických“ Karpát.
     Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty predstavuje jedinečné bohatstvo svetového významu. Nachádzajú sa tu najväčšie európske komplexy pôvodných bukových lesov a východokarpatských horských lúk – polonín.  Rozprestiera sa na miestach, kde sa stretávajú hranice troch krajín – Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Zahŕňa šesť chránených lokalít. Okrem NP Poloniny zo Slovenska ide o Bieščadský národný park, Krajobrazový park Doliny Sanu a Krajobrazový Cisniansko-Wetlinský park na území Poľska. Susediacu Ukrajinu reprezentujú Užanský prírodný národný park a Nadsjanský krajobrazový park.
        Výstavu otvorila koordinátorka vernisáže Iveta Buraľová, environmentálna pracovníčka Správy NP Poloniny, ktorá vo svojom príhovore  zdôraznila, že fotografie zväčša amatérskych umelcov, zachytávajú nielen prírodu, ale aj obrazy zo života ľudí a históriu. Jej úvodné slová doplnili aj ďalší hostia, a to Marián Gič, zástupca NP Poloniny a riaditeľ Bieščadskeho NP Tomasz Winnicki.
       Súčasťou spomínanej výstavy bola aj odborná prednáška s názvom Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty - naše spoločné dedičstvo. Toto zaujímavé podujatie sa uskutočnilo v rámci cyklu odborných  prednášok vo štvrtok 20. februára v reprezentačnej sále kaštieľa v Snine. Prednáška, ktorej autorkou bola Iveta Buraľová, aktuálne dopĺňala výstavu fotografií informáciami o histórii, súčasnom stave a aktuálnych otázkach, ktoré sa týkali prírodnej rezervácie. Prezentácia témy bola na vysokej profesionálnej úrovni a bola vhodne doplnená obrazovými záznamami autorky.
        Výstava Mystické Karpaty potrvá do nedele 16. marca  2014 a široká verejnosť i milovníci umenia si ju môžu pozrieť v priestoroch kaštieľa v Snine.

Eva Mihaliková, MsÚ v Snine


 

Mystické Karpaty

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

Sninský kaštieľ žije kultúrou - Stretnutie s vážnou hudbou

         Koncom minulého roka sa začal v sninskom kaštieli cyklus umeleckých podujatí, medzi ktoré patria výstavy a hudobné podujatia rôznych žánrov. V nedeľu 23. februára sa uskutočnilo stretnutie s vážnou hudbou v podaní Zemplínskeho akordeónového tria, ktoré tvoria Eva Čižmárová, Jozef Demjan a Juraj Libera.
       Na slovenskej hudobnej scéne toto hudobné teleso pôsobí od r. 2002 a dosiahlo viacero významných úspechov doma i  v zahraničí. Vydalo vlastné CD, stalo sa laureátom súťaže Divertimento Musicale a  reprezentovalo slovenskú hudobnú kultúru v mnohých európskych krajinách. Hudobníci interpretujú klasickú hudbu od baroka až po súčasnosť. Všetci členovia sú zároveň členmi Akordeónového orchestra Toccata.
          Akordeón zväčša vnímame ako súčasť ľudových zoskupení v prezentáciách  národných piesní, ale v podaní hudobného tria nás očaril a posunul tento nástroj do nového vnímania hudobného sveta. Ťažko však opisovať niečo, čo treba vidieť a najmä počuť. Tento komorný koncert bol dôkazom toho, že vážna hudba spojená s nádherným sopránom Barbory Ďubekovej vytvorila fantastický umelecký zážitok.
      Do posledných detailov prepracované aranžmány klasických skladieb a profesionálna interpretácia zanechali úžasný pocit, ktorý bude u poslucháčov ešte dlho doznievať.

Eva Mihaliková, MsÚ v Snine


 

Stretnutie s vážnou hudbou

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Odborný seminár pre predsedov rád škôl a školských zariadení

        Dňa 17. februára 2014 (pondelok) sa v zasadačke MsÚ v Snine uskutočnil seminár - Činnosť rady školy, výberové konanie. Zorganizoval ho Odbor školstva Okresného úradu v Prešove v spolupráci so Školským úradom v Snine a Školským úradom v Stakčíne.
Na seminári sa zúčastnilo 10 predsedov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina, 7  predsedov rád škôl a školských zariadení z okolitých obcí a 2 zamestnanci školských úradov.
       Odbornú prednášku otvorila PhDr. A. Böhmerová, vedúca oddelenia metodických a odborných činností Okresného úradu v Prešove.
        Mgr. M. Stanislavová v prvej časti seminára svojej prezentácie podrobne hovorila o činnosti rady školy,  ktorá je iniciatívny a poradný samosprávny orgán školy alebo školského zariadenia. Jej poslaním je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov
a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Rady školy majú plniť funkciu verejnej kontroly, vyjadrovať sa k činnosti škôl a školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Činnosť rady školy, ktorá rozvíja svoje aktivity v súlade s platnými právnymi predpismi, môže byť škole a školskému zriadeniu a aj zriaďovateľovi veľmi prospešná.
      V druhej časti seminára sa prednášajúca venovala problematike výberového konania v praxi. Dôkladne sa zaoberala vyhlásením výberového konania, zberom prihlášok a otváraním obálok, výberovou komisiou či priebehom výberového konania. Prítomných upozornila na dodržiavanie lehôt pri výberovom konaní, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy.
        V závere seminára bol školám a školským zariadeniam poskytnutý metodický materiál, brožúry - Rada školy a Výberové konanie v praxi, ktoré majú byť dobrou metodickou pomôckou pre zriaďovateľov i členov rád škôl a prispejú k bezproblémovému priebehu výberového konania na funkciu riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia.

Mgr. J. Miková,

referentka útvaru školstva, MsÚ v Snine


 

Záverečná konferencia k projektu „Krok po karpatskom chodníku – krok bližšie k hraniciam“

       V utorok 26. novembra 2013 sa v zasadačke MsÚ v Snine uskutočnila záverečná konferencia č. PL-SK/PO/IPP/III/085 „Krok po karpatskom chodníku – krok bližšie k hraniciam“, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007- 2013.
       Okrem iných sa na tomto stretnutí zúčastnili aj  hostia z partnerského mesta Boguchwala v Poľsku, a to primátor Wiesław Dronka a zástupcovia samosprávy Magdalena Karp a  Wojciech Kalandyk.
      Konferenciu otvorila koordinátorka projektu Eva Mihaliková, ktorá privítala prítomných a oboznámila ich s programom. Ako ďalší vystúpil s krátkym príhovorom primátor Sniny Štefan Milovčík, ktorý vyzdvihol spoluprácu oboch partnerských miest, zrealizované aktivity, ale nezabudol ani poďakovať všetkým, ktorí sa na príprave a organizovaní jednotlivých aktivít podieľali. Po ňom sa ujal slova  Wiesław Dronka, ktorý potvrdil slová nášho primátora a vyjadril nádej, že spolupráca medzi našimi mestami bude pokračovať aj naďalej a že takéto aktivity sú pre obe strany prospešné.
        Po úvodných príhovoroch si prítomní pozreli prezentáciu jednotlivých aktivít, zrealizovaných v období mesiacov apríl až november 2013. V skratke si tak mohli pripomenúť všetky podujatia a investičné akcie, ktoré sa uskutočnili na slovenskej strane. Ďalšia časť prezentácie bola zameraná na aktivity poľského partnera, na ktorých sa zúčastnili žiaci a študenti sninských škôl.
       Program konferencie pokračoval premietaním dokumentárneho filmu o národnom parku Poloniny a o pralese Stužica. Bodkou za konferenciou bola prehliadka zrekonštruovaných i rozostavaných objektov, ktoré sa za ostatné obdobie podarilo v našom meste zrealizovať s pomocou finančných prostriedkov EÚ.
         V rámci projektu „Krok po karpatskom chodníku – krok bližšie k hraniciam“, sa uskutočnilo množstvo aktivít na slovenskej aj poľskej strane, ktoré prispeli k rozšíreniu priateľských vzťahov medzi oboma našimi národmi.

 

Mgr. Eva Mihaliková,  MsÚ Snina


 

Záverečná konferencia k projektu „Krok po karpatskom chodníku – krok bližšie k hraniciam“

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

1. BURZA INFORMÁCIÍ V SNINE

Výber vhodnej strednej školy, a s tým súvisiaci ďalší výber povolania, trápi každoročne najmä žiakov deviatych ročníkov, ako aj ich rodičov. Nápomocní pri tomto výbere sú výchovní poradcovia, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a tiež úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dňa 7. novembra tohto roku sa v priestoroch Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine uskutočnila 1. Burza informácií, ktorú zorganizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné – pracovisko Snina v spolupráci s Mestom Snina.
V našom meste sa takáto burza konala po prvýkrát. Slávnostne ju otvoril vedúci pracoviska ÚPSVR v Snine Vladislav Kočan, ktorý privítal prítomných hostí a účastníkov podujatia. Medzi pozvanými hosťami boli, okrem iných, aj riaditeľka  ÚPSVR v Humennom Gabriela Karšková a primátor mesta Štefan Milovčík.
Pani riaditeľka v úvode stručne predstavila činnosť úradu a jeho pomoc budúcim študentom. Pán primátor vo svojom krátkom príhovore vyzdvihol záslužnú prácu pedagógov, psychológov a zamestnancov úradov práce i personálnych agentúr, ktorí sú nápomocní pri informovaní o možnostiach ďalšieho štúdia či zamestnania. Na záver poďakoval všetkým organizátorom, ktorí podujatie pripravili a žiakom zaželal veľa šťastia pri výbere strednej školy.
Na burze sa zúčastnilo 6 stredných škôl zo sninského a humenského okresu. Študenti týchto škôl predstavili študijné i učebné odbory  a vo svojich stánkoch prezentovali výrobky, zhotovené  na hodinách praktického vyučovania.
Svoje prezentácie na burze mali aj Všeobecná zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Územný spolok SČK v Snine, oddelenie AOTP (aktívnych opatrení trhu práce) ÚPSVR, personálne agentúry Edymax a Xavax a mnohé ďalšie organizácie, ktoré svojou činnosťou pomáhajú uchádzačom o zamestnanie uplatniť sa na trhu práce.
Na podujatí sa tiež predstavilo aj Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Snine, ktoré svojím odborným poradenstvom v navigácii k povolaniu pomohlo nejednému žiakovi vybrať ďalšie profesijné zameranie.
V priebehu podujatia boli poskytnuté aj informácie pre pozvaných zamestnávateľov okresu Snina o novele zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 1. novembra 2013.
Cieľom podujatia bolo poskytnúť žiakom základných škôl čo najviac informácií o stredných školách v regiónoch Snina a Humenné a zároveň ponúknuť možnosť výberu vhodného povolania z pohľadu potrieb trhu práce. Organizátori Burzy informácií boli spokojní s veľkou účasťou i záujmom zo strany žiakov, ale i širokej verejnosti a pevne veria, že takáto zmysluplná aktivita sa v našom meste opäť niekedy uskutoční.

Mgr. Eva Mihaliková, MsÚ Snina

    


 

Na zrekonštruovanom chodníku v topoľovej aleji súťažili slovenské a poľské deti

10. októbra tohto roku sa  uskutočnila v poradí štvrtá aktivita projektu č. PL-SK/PO/IPP/III/085 „Krok po karpatskom chodníku – krok bližšie k hraniciam“, a to súťaže na kolieskových korčuliach na zrekonštruovanom chodníku v topoľovej aleji. Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013.

  V rámci tejto aktivity bola naplánovaná návšteva dvadsiatich piatich detí a piatich dospelých z partnerskej gminy Boguchwała. Vedúcou poľskej skupiny bola Magdalena Karp, pomocná manažérka, spolupracujúca pri všetkých aktivitách, ktoré vyžadujú účasť partnera. 
Deti pricestovali už v stredu 9. októbra a ubytovali sa v  Detskom rekreačnom zariadení Vihorlat v prekrásnom prírodnom prostredí Sninských rybníkov.
Popoludní sa autobusom vybrali na výlet do okolia Sniny, na ktorom ich sprevádzala Jaroslava Miková, koordinátorka tejto aktivity. Najskôr mladí Poliaci navštívili astronomické observatórium na Kolonickom sedle, ktoré poskytuje ucelený pozorovací komplex vybavený najväčším astronomickým ďalekohľadom na Slovensku a s veľkým záujmom si pozreli audiovizuálne pásmo s názvom Putovanie vesmírom.
Ďalšou zastávkou ich trasy bola vodárenská nádrž Starina, najväčšia zásobáreň pitnej vody na Slovensku, s objemom 59,8 mil. m³.  Deti si z vyhliadky obzreli prekrásnu prírodnú scenériu, zhotovili si fotografické zábery a z úst Jarky Mikovej si vypočuli rôzne zaujímavosti o tejto nádrži.
Večer sa všetci unavení a plní zážitkov vrátili do ubytovne, kde na nich čakala chutná večera a krátky dokumentárny film o Poloninách.
Vo štvrtok sa na zrekonštruovanom chodníku stretli poľskí žiaci s domácimi žiakmi základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a zmerali si sily v dvoch disciplínach v súťaži na kolieskových korčuliach.
Súťaž otvorili mažoretky Maršálky z CVČ na Kukučínovej ulici s krátkou choreografiou a s rytmickým tancom vystúpili aj žiačky zo ZŠ na Komenského ulici.
Úvodné slovo patrilo koordinátorke projektu Eve Mihalikovej, ktorá privítala všetkých prítomných a symbolicky otvorila nový chodník. Ďalej stručne poinformovala o projekte, ktorého hlavnou aktivitou boli práve stavebné úpravy chodníka v topoľovej aleji. Po krátkom úvodnom príhovore sa slova ujala koordinátorka súťaže Jaroslava Miková, ktorá oboznámila súťažiacich s pravidlami a zaželala všetkým, aby zvíťazil ten najlepší.
Súťažilo sa v dvoch disciplínach. Prvou bol beh na kolieskových korčuliach na 200 metrov a tou druhou slalom na 100 metrov. Do súťaže sa zapojilo 50 žiakov základných škôl zo Sniny a Boguchwały.
Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia miestnej samosprávy, riaditelia, učitelia i žiaci sninských základných škôl a tiež predstavitelia partnerskej gminy.

Víťazi v kategórii Beh na kolieskových korčuliach na 200 m

1. miesto: Dávid Jankaj (ZŠ Komenského, Snina)
2. miesto: Viktória Piteľová (ZŠ Študentská, Snina)
3. miesto: Štefánia Hancová (ZŠ Komenského, Snina)

Víťazi v kategórii Slalom na kolieskových korčuliach na 100 m

1. miesto: Patrik Harmaňoš (ZŠ Študentská, Snina)
2. miesto: Wiktoria Pączkowska (ZŠ Boguchwała)
3. miesto: Brian Bobela (ZŠ 1. mája, Snina)


Víťazi získali pekné hodnotné ceny a všetci, ktorí sa zapojili a nevyhrali, dostali tiež milé darčeky. Potom si spravili spoločnú fotografiu, ktorá im bude pripomínať toto pekné podujatie, čo tiež prispelo k rozšíreniu priateľských vzťahov medzi obidvoma našimi národmi.
Záverečné slová patrili Jarke Mikovej, ktorá poďakovala súťažiacim, účinkujúcim, učiteľom, pracovníkom MKOS, riaditeľke SČK a všetkým, čo pomáhali zabezpečovať bezchybný priebeh súťaže a samozrejme nezabudla ani na divákov, ktorí prišli podporiť svojich kamarátov.

                                                                                                                         
  Mgr. Eva Mihaliková
                                                                                                                                  MsÚ Snina

   


 

Sninský kaštieľ prihlásený do súťaže STAVBA ROKA 2013

          V pondelok 10. septembra tohto roku sa uskutočnila obhliadka sninského kaštieľa v zmysle súťažných podmienok a štatútu 19. ročníka prezentačnej celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2013. Obhliadku vykonala odborná porota zložená zo zástupcov Slovenskej komory stavebných inžinierov, Slovenskej komory architektov, Komory podnikateľov Slovenska, zástupcov Slovenskej  technickej univerzity, Technického skúšobného ústavu stavebného a  zástupcu zo zahraničia (Belgicko). Okrem spomínaných bol členom poroty aj prof. Ing. arch.  Štefan Šlachta, PhD., prezident Spolku architektov Slovenska  a bývalý hlavný architekt Bratislavy. Na obhliadke  sa zúčastnili tiež zástupcovia samosprávy na čele s primátorom Štefanom Milovčíkom i riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska a zhotoviteľ stavby.
       Organizátorom súťaže STAVBA ROKA je združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia. Stavbu Obnova historickej pamiatky – Kaštieľ Snina prihlásil do tejto súťaže hlavný partner zhotoviteľa stavby Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Sninský kaštieľ, súčasná dominanta mesta,  je postavený v klasicistickom štýle a tvorí ho dvojpodlažná budova obdĺžnikového pôdorysu s čiastočným podpivničením a rizalitmi na fasáde. V minulosti bol krásnym veľkopanským sídlom s mnohými miestnosťami.  Súčasťou areálu kaštieľa boli aj záhrady vo francúzskom štýle a rozsiahly anglický park, z ktorého časť sa zachovala dodnes. Na nádvorí kaštieľa sa nachádza fontána, ktorá bola odliata v roku 1841.
          Dlhé roky bol sninský kaštieľ ozdobou regiónu, povojnové roky však priniesli koniec jeho éry. Kaštieľ zmenil niekoľkých majiteľov, ale od roku 2009 sa stalo jeho vlastníkom  mesto Snina, ktoré v roku 2012 začalo s jeho komplexnou rekonštrukciou v rámci Regionálneho operačného programu, Opatrenie 3.1. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. 
       Dôvody realizácie projektu vychádzali zo skutočnosti, že charakter, lokalizácia, historický a regionálny význam objektu kultúrneho dedičstva ho predurčujú na využívanie na kultúrno-spoločenské a osvetové účely.
          V súčasnosti sú samotný kaštieľ a socha Herkula vyhlásené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky za národné kultúrne pamiatky. Realizáciou projektu sa obnovila nielen zanedbaná národná kultúrna pamiatka značného významu, ale zvýšili sa i kvalita a rozsah služieb v kultúrnej oblasti v meste Snina a priľahlom regióne, čo znásobuje celkový výsledný efekt.
        Projekt obnovy kaštieľa vznikol v hlavách zástupcov mesta, ktorí podrobne poznali históriu a význam, ale najmä dezolátny stav budovy. Vďaka zrealizovanému projektu sa dosiahla premena národnej kultúrnej pamiatky zo schátranej a technicky nevyhovujúcej budovy na kompletne zrenovované miesto slúžiace kultúrno-spoločenským potrebám obyvateľov mesta, ale i širokého okolia.
          Snina má tak po rokoch opäť svoju dominantu, ktorá dotvára celkový charakter mesta. Dnešná podoba „znovuzrodeného” kaštieľa prispieva k pozdvihnutiu občianskej hrdosti a patriotizmu obyvateľov. Zrealizovaním obnovy objektu sa posolstvo dedičstva uchovalo aj pre ďalšie generácie, ktoré ho budú odovzdávať i naďalej.  
         Vyhodnotenie súťaže  očakávame v polovici novembra tohto roku a nám všetkým ostáva len veriť, že kaštieľ bude v súťaži úspešný.

Mgr. Eva Mihaliková, MsÚ Snina


 

Kaštieľ v Snine sa uchádza o Cenu organizácie Europa Nostra

         Sieť mimovládnych organizácií Europa Nostra a EÚ každoročne udeľujú ocenenia za najlepšie počiny v oblasti kultúrneho dedičstva. Europa Nostra združuje 250 mimovládnych organizácií z celej Európy a ďalších 150 asociovaných inštitúcií. Spolu zastupuje asi 5 miliónov ich členov. Hlavným záujmom platfromy je ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva.
       Vlajkovou aktivitou organizácie je od roku 2002 ocenenie „European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards“. Udeľuje ho v spolupráci s Európskou úniou. 
       O oceneniach rozhoduje vybraná nezávislá porota. Posudzovanie zahŕňa aj návštevu lokálneho experta, ktorý môže projekt posúdiť priamo na mieste.
Ocenenie možno získať v jednej zo štyroch  kategórií:
•  v oblasti konzervácie budov, miest či zelene s historickou hodnotou,
•  vo výskume, ktorý k takýmto aktivitám prispieva,
•  v dlhodobej starostlivosti o kultúrne dedičstvo zo strany jednotlivcov alebo skupín
•  a tiež v oblasti vzdelávania.
       V každej kategórii môže byť udelených až 25 ocenení. Maximálne šesť najlepších môže získať „Grand Prix“, ktorá je spojená s finančnou odmenu vo výške 10 tisíc eur. Do spomínanej súťaže je prihlásený aj projekt Obnova historickej pamiatky – Kaštieľ Snina.
      Sninský kaštieľ bol v minulosti krásnym veľkopanským sídlom. V súčasnosti je areál kaštieľa srdcom Sniny a zároveň poslednou lokalitou, ktorá si zachovala takmer pôvodnú architektúru bez nevhodných zásahov. Zrealizovaná rekonštrukcia kaštieľa v Snine bola nutnou odpoveďou na kultúrne, spoločenské a propagačné potreby mesta. Svojím architektonickým prevedením a vkusnou dobovou úpravou interiéru i exteriéru dokonale zapadá do okolia parčíka pozostávajúceho z rozsiahleho trávnika a okrasných drevín.
      Stavba sa stala dominantou centrálnej mestskej časti Sniny a dopĺňa charakter okolia. Mesto sa zbavilo nepeknej ruiny, ktorá ovplyvňovala jeho vzhľad i pocity obyvateľov zo svojho domova.
Mgr. Eva Mihaliková, MsÚ Snina

Mgr. Eva Mihaliková


 

Slávnostné otvorenie zrenovovaného kaštieľa 4. – 5. júla 2013

        Víkendové sviatočné dni sa v Snine niesli v znamení osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda, 696. výročie prvej písomnej zmienky o meste Snina, ale najmä slávnostného otvorenia práve zrekonštruovaného historického kaštieľa.
Vo štvrtok 4. júla 2013 v popoludňajších hodinách sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva už v reprezentačných priestoroch kaštieľa. Zároveň bola predstavená história kaštieľa (prezentoval Ing. Miroslav Buraľ), ale aj monografia o meste Snina (predstavoval Ing. Jozef Makariv). Publikácia, ktorú mesto vydalo v spolupráci s Domom Matice slovenskej na takmer 400 stranách, predstavuje mesto od jeho najstarších čias. Pri príležitosti slávnostného mestského zastupiteľstva primátor mesta ocenil pamätnými listami poslancov terajšieho volebného obdobia, ale aj poslancov v období 2006-2010 a ďakovné listy odovzdal prednostke úradu, Ing. Jane Rosičovej za spoluprácu pri realizácii projektu zrekonštruovaného kaštieľa, Ing. Lýdii Gičovej, vedúcej oddelenia výstavby, územného plánovania, ŽP a SP za prínos pri rekonštrukcii kaštieľa, Ing. Milade Dunajovej, stavebný dozor, za prínos pri rekonštrukcii kaštieľa. 
         Prekvapením odovzdávania pamätných a ďakovných listov bol aj pre primátora mesta, ktorému ďakovný list nielen za projekt rekonštrukcie kaštieľa, ale aj za celkový prínos pre mesto Snina, odovzdala zástupkyňa primátora mesta a poslankyňa MsZ v Snine, Mgr. Ľubov Reháková.
          V piatok 5. júla 2013 napoludnie sa na nádvorí kaštieľa uskutočnil akt otvorenia zrenovovaného kaštieľa, a to ekumenickou bohoslužbou. Po jej skončení a posvätení kaštieľa priamy potomok vtedajších vlastníkov kaštieľa a zároveň čestný občan mesta Snina, Dušan Roll, odovzdal symbolický kľúč primátorovi mesta, Štefanovi Milovčíkovi. Dušan Roll vo svojom prejave neskrýval dojatie, ktorým sa Sninčanom prihovoril slovami „Rodičia nás chránili pred naším grófskym pôvodom tým, že nám mnohé skutočnosti zatajili. Až v deväťdesiatych rokoch som sa dozvedel o kaštieli, prešiel som sa po jeho sálach. Po porade s rodinou sme sa nárokov vzdali. Našou požiadavkou bolo, aby patril mestu.  Neveril som, že sa tento zázrak udeje, lebo jeho dnešná podoba je zázrakom. Pre Sninu je to obrovský dar – pre jej duchovnú, kultúrnu  i spoločenskú potrebu“. Verí, že kaštieľ bude slúžiť nielen pre dospelých, ale aj pre deti a mládež, ktorí ho isto budú navštevovať v priestoroch knižnice.
         Primátor za mesto prisľúbil: „Mesto a teda my všetci sa stávame natrvalo jeho vlastníkmi. Tento kľúč už neodovzdáme nikdy nikomu.“
       V popoludňajších hodinách pokračoval kultúrny program, ktorý vo večerných hodinách zavŕšil vystúpením Zuzany Smatanovej. Návštevníci mali možnosť vidieť vystúpenia nielen folklórnych súborov, ale aj ako sa kedysi bojovalo. Ukážky predviedli členovia skupiny historického šermu Vikomt. Všetky dvere kaštieľa boli otvorené. Napr. v knižnici si deti mohli poskladať puzzle s motívom kaštieľa, na nádvorí kaštieľa mali možnosť vidieť aj ľudové remeslá a pod.


História kaštieľa:
• 1780 – začiatok výstavby murovaného kaštieľa grófkou Teréziou Vandernathovou
• 1788 – podnikateľ Jozef Rholl vzal od Henrika Vandernatha do zálohu Sninu
• 1800 – J. Rholl dokončil výstavbu kaštieľa
• 1850 – vlastníčkou kaštieľa sa stala Klára Csákyová, vnučka J. Rholla
• 1911 – kaštieľ a celý veľkostatok v Sine odkúpil gróf Jozef Degenfeld z Debrecína
• 1917 – kaštieľ predaný Zemplínskemu lesnému hospodárstvu v Ružomberku
• 1948 – 1993 – užívateľom kaštieľa sa stala Stredná ruská škola, Stredná všeobecno-vzdelávacia škola s ukrajinským vyučovacím jazykom, Stredné odborné učilište poľnohospodárske
• 1995 – 2009 – vlastníkom je Michal Merga
• 2009 – vlastníkom sa stáva mesto Snina
• 2012 – 2013 – komplexná rekonštrukcia kaštieľa. Historická pamiatka obnovená z prostriedkov EÚ za cca 1,6 mil. Eur.

 

V Snine 9. júla 2013

Zuzana Krupa
hovorkyňa MsÚ


 

Slávnostné otvorenie zrenovovaného kaštieľa 4. – 5. júla 2013

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Slávnostné odovzdanie stavby „I/74 – 025 Snina most, havária

        Dňa 20. júna 2013 sa uskutočnilo odovzdanie zrekonštruovaného mosta na Ul. SNP v Snine, na ktorom slávnostne prestrihli pásku Ing. Štefan Milovčík – primátor mesta Snina, Ing. Jozef Fabián – riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice, Slovenská správa ciest Košice a za zhotoviteľa stavby Ing. Bohdan Kušvara – riaditeľ spoločnosti C.M.R. Slovakia, s. r. o., Ľubotice.
Opis predmetnej stavby a zdôvodnenie riešenia stavby :
Pôvodný cestný most ev. č. 74-025 premosťujúci rieku Cirocha bol podľa mostného listu postavený v roku 1966. Počas prevádzky mostného objektu sa postupne začali prejavovať poruchy funkčnosti a životnosti niektorých konštrukčných prvkov. Začiatkom roka 2011 sa na moste začali prejavovať zvislé pretvorenia, priehyby, na krajných nosníkoch na vtokovej strane mosta. Na základe hlavnej prehliadky mosta vykonanej 27.07.2011 bol stavebný stav mosta hodnotený stupňom VII - havarijný.  Stavebný stav mosta bol potvrdený aj diagnostickou prehliadkou, ktorú vykonala fa. TASUM-GONAR, s.r.o. Žilina.
      Z dôvodu vyhlásenia havarijného stavu na moste, boli zo strany správcu mostného objektu, SSC IVSC Košice, vykonané okamžité opatrenia na zabezpečenie odstránenia vzniknutého stavu. Na základe požiadavky správcu bola spracovaná projektová dokumentácia, ktorá riešila rekonštrukciu mostného objektu v nasledovnom rozsahu :
• odstránenia verejného osvetlenia z mostného objektu,
• demolácie existujúcej nosnej konštrukcie  mosta ev. č. 74-025 a vybudovanie novej nosnej konštrukcie vrátane mostného zvršku,
• prekládka 22kV VN vedenia,
• prekládka telekomunikačných vedení nachádzajúcich sa na moste a pod mostom – bola vykoná na náklady správcu týchto vedení Slovak telekom, a.s. (vrátane vypracovania projektovej dokumentácie týchto prekládok).

      Nový mostný objekt je jednopoľový, z 11 tyčových prefabrikátov výšky 1 400 mm so spriahnutou ŽB  doskou min. hr. 200 mm. Dĺžka premostenia je: kolmá 32,55 m, šikmá 32,00 m; dĺžka mosta 42,00 m. Celková šírka nosnej konštrukcie je 15,95 m.
Smerové vedenie cesty I/74 je v dotknutom úseku v priamej, výškovo je niveleta vedená v  stúpaní 0,14 %. Spodná stavba mosta je tvorená masívnymi betónovými, gravitačnými oporami a rovnobežnými gravitačnými krídlami. Na záverných múrikoch opôr sú kĺbovo uložené prechodové dosky dĺžky 3,0 m. Nosná konštrukcia ja na spodnú stavbu uložená prostredníctvom elastomerných ložísk.
      Odvodnenie mosta je zabezpečené jeho pozdĺžnym sklonom a priečnym sklonom vozovky do mostných odvodňovačov. Voda z odvodňovačov je odtokovou rúrou odvedená na terén pod most.
Chodníkove rímsy sú monolitické šírky 2 400 mm. Priečny sklon ríms je 3,0 % smerom do vozovky. Na vnútornej časti ríms sú kamenné obrubníky, ktoré sú do monolitickej časti ríms kotevné v zmysle VL4 (408.02). V rímsach, na oboch stranách mosta, sú PVC chráničky  110mm v počte 2x5ks. Pre lepšiu manipuláciu s inžinierskymi sieťami uloženými v chráničkách sú na moste 4 káblové šachty 500x850mm. Nad oporami sú mechanické mostné závery s protihlukovou úpravou s dilatačným pohybom ±35mm. Na moste je oceľové zvodidlo a oceľové rúrkové zábradlie so zvislou výplňou výšky 1,20m.
      Stavebné práce na stavbe boli zahájené v mesiaci 08/2012. Napriek technickým problémom, ktoré boli počas realizácie stavebných prác spôsobené zdĺhavým procesom odsúhlasenia a podpisu zmluvy so správcom VN vedení (prekládka VN vedenia podmieňovala založenie opory na strane od mesta Snina), boli úlohy, ktoré pre zhotoviteľa stavby vyplynuli z podpísanej Zmluvy o dielo dodržané.
Stavebné práce boli zabezpečené v požadovanom rozsahu a mostný objekt napriek omeškaniu, ktoré bolo v úvode stavby spôsobené prekládkami vedení bol do začiatku zimného obdobia, aj vďaka mimoriadnym opatreniam, sprejazdnený v plnom profile.
Po ukončení zimného obdobia práce pokračovali v roku 2013 dokončením druhej polovice mosta – realizáciou ríms, pokládkou izolácie, pokládkou asfaltových zmesí, osadením dilatačných záverov  a dokončením všetkých súvisiacich dokončovacích prác na hornej stavbe mosta a na ceste I/74 pred a za mostným objektom.
      V zmysle STN 73 6209 bola na moste dňa 11.05.2013 vykonaná zaťažovacia skúška s výsledkom „vyhovujúci“.

 

V Snine 21. 6. 2013

Zuzana Krupa
hovorkyňa MsÚ


 

Slávnostné odovzdanie stavby „I/74 – 025 Snina most, havária

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Centrum voľného času v Snine na Kukučínovej ulici má nového riaditeľa

        Mesto Snina vyhlásilo dňa 22.04.2013 v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Kukučínova 2544/7, Snina.
         Uzávierka prijímania prihlášok bola 15.05.2013 do 15.00 hod. a do podateľne MsÚ v Snine boli doručené 2 obálky. Otváranie obálok sa uskutočnilo dňa 16.05.2013 na  útvare školstva MsÚ za prítomnosti - Ing. J. Rosičovej, prednostky MsÚ, Mgr. E. Mihalikovej a Mgr. J. Mikovej, referentiek útvaru školstva a M. Katanovej, predsedníčky rady školského zariadenia pri CVČ, Kukučínova 2544/7. Prítomní skontrolovali priložené doklady jednotlivých uchádzačov do výberového konania a skonštatovali, že obaja uchádzači spĺňajú požadované kritériá a budú pozvaní na výberové konanie. Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 29.05.2013 v priestoroch centra voľného času a zúčastnili sa ho dvaja uchádzači – Mgr. Michal Juško, učiteľ gymnázia a Ing. Ladislav Mihók, doterajší riaditeľ CVČ. Členmi výberovej komisie boli: M. Katanová, predsedníčka, PhDr. D. Andráško, Ing. D. Galandová, MUDr. A. Kulan, Mgr. V. Mika, V. Ocetníková a Ing. J. Savka. Výberové konanie prebiehalo ústnym pohovorom a prezentáciou vlastnej koncepcie rozvoja Centra voľného času, Kukučínova 2544/7, Snina. Po prezentáciách a otázkach členov výberovej komisie  nasledovalo hodnotenie uchádzačov podľa vopred schválených kritérií rady školského zariadenia pri CVČ, Kukučínova 2544/7. Po sčítaní a vyhodnotení výsledkov výberová komisia skonštatovala, že úspešným uchádzačom sa stal Mgr. Michal Juško, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov z celkového počtu členov rady školského zariadenia. 
       Rada školského zariadenia pri Centre voľného času, Kukučínova 2544/7, Snina doručila zriaďovateľovi Mestu Snina návrh rady školského zariadenia na vymenovanie do funkcie riaditeľa Centra voľného času, Kukučínova 2544/7 v Snine Mgr. Michala Juška.
          V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Ing. Štefan Milovčík, ako štatutárny orgán zriaďovateľa, vymenoval Mgr. Michala Juška dňa 31.05.2013 do funkcie riaditeľa Centra voľného času, Kukučínova 2544/7, Snina s účinnosťou od 01.06.2013 a zaželal mu veľa pracovných úspechov, pedagogického optimizmu i osobného šťastia a zároveň vyjadril Ing. Ladislavovi Mihókovi poďakovanie za náročnú a zodpovednú prácu, ktorú vykonával počas uplynulého päťročného funkčného obdobia v centre voľného času.

 

V Snine, dňa 6. 6. 2013

Mgr. Jaroslava Miková,
referentka útvaru školstva


 

Prezentácia produktov a služieb v školskej jedálni ZŠ P. O. Hviezdoslava

        Školské stravovanie plní poslanie garanta racionálnej výživy detí a mládeže. Školské jedálne v našom meste poskytujú stravu predovšetkým deťom materských škôl, žiakom základných a stredných škôl ako aj ich zamestnancom.
       Nákup surovín na prípravu jedál do školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa realizuje formou verejných obstarávaní. Jednou zo spoločností, ktorá dodáva hydinové mäso do školských jedální je distribučná spoločnosť Inmedia, s.r.o. zaoberajúca sa distribúciou tovaru do kuchýň verejného stravovania.
          V pondelok 13. mája 2013 sa v priestoroch školskej jedálne Základnej školy P. O. Hviezdoslava v Snine uskutočnila prezentácia produktov a služieb, ktoré táto spoločnosť ponúka. Prezentáciu organizačne zabezpečili referentky útvaru školstva MsÚ v Snine.
        Na prezentácii spojenej s ochutnávkou jedál sa zúčastnilo 8 riaditeľov materských a základných škôl, 8 vedúcich školských jedální a referentka útvaru školstva Mgr. Eva Mihaliková.
Distribučnú spoločnosť zastupovali a predstavili riaditeľka predaja Mgr. Oľga Koklesová a konateľ spoločnosti Ing. Miloš Kriho. Sortiment tovaru je zostavený podľa požiadaviek odberateľov a vychádza z ich nárokov na cenu a kvalitu. Základné tovarové skupiny tvoria čerstvé mlieko a čerstvé mliečne výrobky, trvanlivé mlieko a trvanlivé mliečne výrobky, čerstvé mäso a mäsové výrobky, mrazené mäso a koloniálny (hrubý) tovar. 
         Zástupcovia distribučnej spoločnosti ponúkli vedúcim školských jedální aj rôzne akciové tovary. V závere prezentácie dostali pozvaní riaditelia a vedúce jedální priestor na diskusiu. V nej vyjadrili prítomní svoje pripomienky a názory.
       Po plodnej diskusii si všetci prítomní pochutnali na výbornom obede, ktorý z kvalitných surovín pripravil mladý špičkový kuchár.
      Bodkou za prezentáciou bola pozvánka od zástupcov spoločnosti Inmedia, s.r.o. na tradičnú Májovú noc do Košíc.

 

Mgr. Eva Mihaliková,

útvar školstva


 

Prezentácia produktov a služieb v školskej jedálni

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Ocenenie „ŽENA ROKA 2013“ získala Alena Kakalejčíková

         Vo štvrtok 9. mája tohto roku sa na malej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove uskutočnilo už tradičné vyhodnotenie ankety s názvom „Žena roka 2013“, spojené so slávnostným odovzdaním cien. Toto podujatie každoročne organizuje Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Úniou žien Slovenska Prešovského kraja. 
Z rúk predsedu VÚC Petra Chudíka si prevzala  ocenenie „Žena roka 2013“ aj Sninčanka pani Alena Kakalejčíková, ktorú na toto morálne nominoval výbor základnej aj okresnej organizácie ÚŽS v Snine. Za sninský okres sa okrem ocenenej na oslavách zúčastnili ešte Mária Dunajová, Mária Dyrková, Anna Demčáková a Gabriela Lucová.
         Pán predseda vo svojom krátkom príhovore vyzdvihol úlohu ženy a matky v rodine a v spoločnosti, zaželal všetkým ženám veľa zdravia, šťastia, osobných úspechov a všetkým prítomným ženám odovzdal ružu.
Oslavy v Prešove pokračovali divadelným predstavením Skrotenie zlej ženy z pera známeho anglického dramatika a básnika Williama Shakespeara v podaní amatérskeho divadelného súboru  zo Sabinova.
              Záver vyhodnotenia ankety „Žena roka 2013“ patril slávnostnej recepcii vo foyeri divadla, kde sa podávali chutné kulinárske špeciality.


Mgr. Eva Mihaliková,

ÚŽS Snina

 

        
ÚŽS v Snine ocenila ženy a matky


        Pri príležitosti Dňa matiek sa v priestoroch Domu Matice slovenskej v Snine 13. mája 2013 uskutočnil slávnostný obrad odovzdania ocenení ženám a matkám z okresu Snina. 
Verejné morálne ocenenie je jedným zo spôsobov, ktorými môžeme vyjadriť úctu, spoločenské uznanie či obdiv matkám a ženám, s ktorými žijeme, pracujeme alebo sa denne stretávame.
Výbor ZO a OO Únie žien Slovenska v Snine vybral šestnásť žien, medzi ktorými ktoré boli viacdetné matky, či ženy, ktoré sa popri svojich denno-denných povinnostiach venujú spoločenskej práci alebo sa starajú o postihnuté deti. Ocenené ženy si prevzali ďakovné listy, malý darček a ružu.
Na úvod sa ženám prihovorila Eva Fridrichová, ktorá so svojimi žiakmi zo  ZŠ na Budovateľskej ulici pripravila pekný kultúrny program zložený z pesničiek a básničiek.
Slávnostný obrad začal básňou o žene a matke v podaní žiačky Viktórie Obšatníkovej. Potom si slovo zobrala predsedníčka ZO ÚŽS Katarína Repovská, ktorá privítala všetkých prítomných. Na slávnostnom obrade sa zúčastnili aj pozvaní hostia Mária Dunajová, predsedníčka okresnej organizácie  ÚŽS, Ing. Jozef Savka, poslanec MsZ a Jozef Makariv, riaditeľ Domu Matice slovenskej. Všetci hostia sa prihovorili k ženám milými a úprimnými slovami. Vo svojich krátkych príhovoroch ocenili úlohu žien a matiek.
Na záver slávnostného obradu čakalo na ženy malé pohostenie.

         Ocenené ženy: Alena Kakalejčíková, Marcela Bobeničová, Gabriela Masiarová, Gabriela Janková, Gabriela Jankajová, Margita Gribaničová, Anna Hašuľová, Darina Zimová, Renáta Salajová, Valéria Pavlíková, PaedDr. Eva Fridrichová, Mgr. Ľubov Reháková, Marta Sochaničová (ZO ÚŽS Stakčín), Tatiana Kapráľová (ZO ÚŽS Stakčín), Ružena Fedorášová (ZO ÚŽS Zboj), Veronika Kačalová (ZO ÚŽS Zboj).

 

Mgr. Eva Mihaliková,

ÚŽS Snina


 

Žena roka 2013

bez názvu
bez názvu

 

„Snina – Khust spoločne k rozvoju cestovného ruchu v karpatskom biosférickom území“

         V dňoch 11. a 12. mája 2013 sa konal v ukrajinskom meste Khust prvý medzinárodný folklórny festival „Biele narcisy“, na ktorý boli pozvaní zástupcovia mesta Snina na čele s primátorom mesta Ing. Štefanom Milovčíkom.  Festival sa konal ako jedna z aktivít projektu „Snina – Khust  spoločne k rozvoju cestovného ruchu v karpatskom biosférickom území“, ktorý je podporený prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce ENPI.
          Okrem sninskej delegácie sa medzinárodného folklórneho festivalu „Biele narcisy“ zúčastnili aj partneri z Maďarska a Poľska. Ukrajinskými partnermi bol pripravený bohatý program.
V prvý deň konania festivalu bola zvolaná tlačová konferencia za účasti ukrajinských, slovenských a maďarských zástupcov. Konferencia sa konala v malej sále Mestskej rady Khust a bola zameraná na projekt „Snina – Khust  spoločne k rozvoju cestovného ruchu v karpatskom biosférickom území“ a jeho implementáciu.
           V úvode konferencie privítal primátor mesta Khust, Vladimír Pavlovič Kaščuk pozvaných hostí. Vo svojom príhovore sa zameral na práve realizovanú aktivitu projektu - festival, ako aj na ďalšie plánované aktivity na ukrajinskej strane v rámci projektu. 
Históriu Khustu prítomným prezentovala učiteľka histórie Khustskej všeobecno-vzdelávacej školy, pani Natalia Prokopiv.
           Primátor mesta Snina vo svojom príspevku vyzdvihol spoluprácu medzi mestom Snina a Khust. Vyjadril nádej, že aj v ďalšom programovacom období v rokoch 2014 až 2020 nás budú naďalej spájať ďalšie aktivity. Zároveň pozval predstaviteľov ukrajinskej samosprávy na otvorenie zrekonštruovaného kaštieľa a pamiatkovú slávnosť - 1150. výročie príchodu Cyrila a Metóda na naše územie v termíne 5. Júla 2013. Do rozpravy ďalej prispeli prednostka Mestského úradu v Snine, Ing. Jana Rosičová, zástupcovia maďarského mesta Nyirbátor, pani Balla Jánosné a Unchiás Demeter, zástupca primátora mesta Khust, Michal Michajlovič Rivis, riaditeľ Mestského, kultúrneho a osvetového strediska v Snine, PhDr. Daniel Andráško, koordinátor projektu ukrajinskej časti Andriy Vartsaba.
         O netradičný záver konferencie sa postarala skupina Starinčanka, ktorá svojim spevom spestrila záver konferencie. Účastníkom tlačovej konferencie bolo v popoludňajších hodinách sprístupnené Khustské vlastivedné múzeum. Ďalej nasledovala exkurzia do údolia Bielych narcisov. Konferenciu ukončil kultúrny program s vystúpeniami folklórnych súborov z Ukrajiny. Mesto Snina vynikajúco reprezentovala profesionálna skupina Merlin a folklórna skupina Starinčanka.
Táto udalosť sa významne zapísala do dejín mesta Khust. Okrem toho, že sa prvý krát konal medzinárodný festival „Biele narcisy“ mesto Chust sprevádzali a akcie zamerané na súťaž invalidne postihnutých ľudí a tiež bola zorganizovaná aj súťaž v latinsko-amerických tancov pre vekovú skupinu od 3 do 14 rokov.

 

V Snine, 14. 03. 2013

Ing. Jana Džomeková
Útvar regionálneho rozvoja

16.05.2013


 

Snina – Khust

snina-khust

Snina-Khust

snina-khust

Snina-Khust

snina-khust

Snina-Khust


 
 
snina-khust

Snina-Khust

snina-khust

Snina-Khust


 

Prezentácia projektu

        V pondelok 25. marca 2013 sa v priestoroch Domu Matice slovenskej uskutočnila prezentácia  projektu pod názvom „SOL – Save our Lives“, čo v preklade znamená „Chráňme naše životy“, ktorú viedol Ing. Andrej Buday z Prešova, predseda Združenia autoškôl SR a majiteľ autoškoly SABIA. 
Projekt je spolufinancovaný Európskym programom územnej spolupráce Central Europe (Stredná Európa) a predstavuje významný regionálny program pre bezpečnosť cestnej premávky. Cieľom projektu je prispieť ku globálnej bezpečnosti cestnej premávky pomocou znalostí, skúseností a ďalších nástrojov. Bude napomáhať predchádzať dopravným nehodám, ich obetiam a zraneniam účastníkov v priestore Strednej Európy.
       Z nášho mesta sa zapojili a absolvovali kurz komunikátorov projektu „SOL – Save our Lives“ študentky 2. ročníka Strednej odbornej školy, Sládkovičova 2723/120, Snina – Gabriela Ujházyová a Jana Varchoľáková. Obsahom a zmyslom ich práce bude dobrovoľnícka činnosť na úseku podpory kvality detskej dopravnej výchovy a spolupráca s materskými a základnými školami v oblasti dopravnej výchovy. Tejto prezentácie sa zúčastnilo 15 pedagogických zamestnancov – riaditeľov a učiteľov základných a materských škôl na území mesta Snina.

Mgr. Jaroslava Miková,
referentka útvaru školstva


 

Prezentácia projektu

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Ocenenie sninských pedagógov

        Dvadsiaty ôsmy marec je už niekoľko desaťročí spojený s menom Jána Amosa Komenského. Mnohé myšlienky tohto učiteľa národov sú stálym zdrojom inšpirácie. V tento deň si svoj sviatok pripomínajú všetci pedagógovia.
         Pri príležitosti Dňa učiteľov si z rúk Štefana Milovčíka, primátora mesta, prevzalo 19  pedagógov zo škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta Ďakovné listy za obetavú a tvorivú prácu, ktorou prispievajú k všestrannému rozvoju osobnosti mladých ľudí v meste Snina. Slávnostné prijatie sninských pedagógov sa uskutočnilo 26. marca 2013 v obradnej sieni Mestského úradu v Snine.
Akt udeľovania ďakovných listov sa začal veršami básne „Vďaka vám drahí učitelia“, ktorú predniesla Dana Mindoková,  členka ZPOZ-u. Po úvodnej básni zaznela v podaní členiek ZPOZ-u nádherná pieseň „Zastaviť čas nedokážem“. V slávnostnom príhovore sa prítomným pedagógom prihovoril primátor mesta. Vyjadril pedagógom úctu a poďakovanie za ich náročnú a zodpovednú prácu, ktorou dennodenne prispievajú k všestrannosti rozvoja profilu detí, žiakov či študentov. Zdôraznil, aby svojím osobným príkladom naďalej zvýrazňovali ľudské hodnoty na ceste za vzdelávaním. Zaželal im veľa zdravia, pedagogického optimizmu, pracovných úspechov i osobného šťastia.
        Primátor ocenil učiteľov, ktorí so svojimi žiakmi dosiahli mimoriadne výsledky v predmetových olympiádach, mimoškolskej činnosti, reprezentácii školy alebo mesta v športových či vedomostných súťažiach. Na udelenie ďakovných listov navrhli učiteľov ich kolegovia alebo riaditelia škôl a školských zariadení.


Mgr. Jaroslava Miková,
referentka útvaru školstva, MsÚ v Snine


Ďakovné listy za obetavú a tvorivú prácu, ktorou prispievajú k všestrannému rozvoju osobnosti mladých ľudí v meste Snina získali:


tabulka


 

Ocenenie sninských pedagógov

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Snina opäť na výstave ITF Slovakiatour

        19. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour, ktorý sa konal v dňoch 24. – 27. 1. 2013 v Bratislave, je najvýznamnejšou výstavou cestovného ruchu na Slovensku ale aj  v Strednej Európe. Zúčastnili sa jej zástupcovia medzinárodných turistických centier, cestovných kancelárií a iných organizácií pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu nielen na Slovensku, ale z celého sveta. Svoje zastúpenie mali štáty ako Turecko, Egypt, Tunisko, Maroko, Cyprus, štáty z Ázie, Afriky ale tiež mnoho štátov z Európy.
        Veľtrh bol pod záštitou prezidenta republiky, ktorý túto výstavu navštívil spolu so svojou delegáciou vo štvrtok.
         Mesto Snina sa jej tento rok zúčastnilo už šiestykrát – tentokrát ako súčasť Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, ktorá mala svoj vlastný stánok na ploche 24 m2. Hoci členmi tejto organizácie sú mestá Humenné, Vranov, Snina a Medzilaborce, najväčšie zastúpenie, čo sa týka propagácie ale aj zastúpenia realizačného tímu, malo mesto Snina. Je to aj z toho dôvodu, že sninský región má pre cestovný ruch najlepšie podmienky. Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta Snina, si ani tento rok nenechal ujsť príležitosť zúčastniť sa aktívne výstavy ako zástupca OO CR HZaHŠ a zároveň ako zástupca mesta Snina. Stánok navštívili aj pracovníci Ministerstva dopravy, VaRR SR, Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, riaditelia a predsedovia iných oblastných organizácií, primátori obcí a miest, členovia OO CR a ďalších verejných inštitúcií. O cestovný ruch v regióne Horného Zemplína sa veľmi zaujímali aj médiá a Ing. Mrázová, výkonná riaditeľka OO CR HZaHZ, poskytla viacero rozhovorov napr. pre Zahraničný spravodaj a pre Obecné noviny. Tisíce návštevníkov z radov verejnosti sa zaujímali najmä o NP Poloniny, cyklotrasy v regióne, drevené kostolíky a turistické chodníky. Mnoho z nich zaujalo aj biokúpalisko Sninské rybníky, o ktorom nemali veľa informácií.

 

V Snine 30. 1. 2013


Ing. Marta Mrázová
riaditeľka OO CR

Zuzana Krupa
hovorkyňa MsÚ v  Snine


 

Snina opäť na výstave ITF Slovakiatour

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Prvonarodené deti v roku 2013

         Dňa 3. 1. 2013 primátor mesta Snina, Ing. Štefan Milovčík, spolu so starostom obce Belá nad Cirochou, Jánom Vajdom, pozdravili mamičku (Veronika Hišemová) prvonarodeného dieťaťa (Filip Hišem) v sninskej nemocnici v r. 2013. Filip sa narodil  2.1.2013 o 00.20h. Rodičia sú občanmi Belej nad Cirochou.
      Prvonarodenou občiankou mesta je Sandra Stebilová, ktorá sa narodila 3.1.2013 o 8.50h. Primátor mesta pozdravil aj prítomných rodičov Silviu a Stanislava Stebilovcov. Je to ich prvé dieťa, na ktoré sa veľmi tešili.
        Mamičky boli obdarované kyticou a detičky dostali plyšovú hračku a zároveň aj finančnú hotovosť od primátora mesta a starostu obce.

 

V Snine, 4. 1. 2013

Zuzana Krupa
hovorkyňa MsÚ


 

Prvonarodené deti v roku 2013

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Sninská rodáčka Hedviga Hamžíková-Harvánková predstavila svoje umelecké diela

         Minulý týždeň (4. 12. 2012) sa primátor mesta, Ing. Štefan Milovčík, popri pracovných povinnostiach v Bratislave, zúčastnil aj na vernisáži diela sninskej rodáčky Hedvigy Hamžíkovej–Harvánkovej, ktorá žije a tvorí v Bratislave, venuje sa grafickému a obalovému dizajnu knižnej grafiky, reklamnej tvorby.
          Hedviga Hamžíková-Harvánková je držiteľkou 23 medzinárodných ocenení, Krištáľového krídla za výtvarné umenie a 4 svetových cien za obalový a grafický dizajn. Výstava sa konala v priestoroch Audi exclusive gallery v Bratislave. Zúčastnili sa na nej mnohí umelci nielen výtvarného žánru. Celý program moderoval známy herec Marián Slovák. Tvorbu Hedvigy Hamžíkovej–Harvánkovej sebevlastným, výstižným a širokospektrálnym uhlom pohľadu zrekapituloval Kamil Peteraj. Medzi účastníkmi podujatia boli ďalšie známe tváre, ako bývalý hlavný architekt mesta Bratislava, Peter Šľachta, ako aj ďalší predstavitelia verejného a spoločenského života. Svedčí to o tom, že vlastná umelecká tvorba, vedenie kreatívneho štúdia i pedagogická činnosť Hedvigy Hamžíkovej – Harvánkovej a STU v Bratislave je veľmi významná.
         Primátor mesta Snina vo svojom krátkom príhovore ocenil predovšetkým dobrú reprezentačnú činnosť pre mesto Snina, ku ktorému sa Hedviga, ako rodáčka, hrdo hlási. Poznamenal, že v Snine je veľmi veľa pekných vecí a vzácnych a významných ľudí, len o nich často nevieme alebo si nevážime, nakoniec tak, ako hovorí staré známe „v dome nikto nie je prorokom „.

 

V Snine 5. 12. 2012

Zuzana Krupa
hovorkyňa MsÚ v Snine


 

Sninská rodáčka Hedviga Hamžíková-Harvánková predstavila svoje umelecké diela

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

Gerbócova literárna Snina 2012

Pôvodná literárna tvorba, a teda i súťaže v jej oblasti, majú v kontexte národnej kultúry osobitný význam a v prípade Slovenska i dlhoročnú a bohatú tradíciu. Sú priestorom, v ktorom nachádzame a objavujeme nové talenty. Je to slobodná platforma na porovnávanie


literárnych skúseností, vítaná a potrebná možnosťpre mladých začínajúcich, ale aj literárne zrelých či vekom skúsenejších autorov, aby prezentovali výsledky vlastnej tvorivej činnosti na verejnosti.
V piatok 23. novembra tohto roku sa v priestoroch Domu Matice slovenskej v Snine uskutočnil slávnostný galavečer spojený s vyhodnotením výsledkov 11. ročníka medzinárodnej autorskej literárnej súťaže Gerbócova literárna Snina 2012.
Podujatie otvoril riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine Daniel Andráško, ktorý zároveň privítal súťažiacich a vzácnych hostí. Medzi hosťami boli už tradične Jarmila Gerbócová, manželka zosnulého autora Jozefa Gerbóca so synom Martinom, Dušan Mikolaj, publicista a  primátor mesta Štefan Milovčík.
Po krátkom kultúrnom programe, ktorý pripravili učitelia a žiaci ZUŠ v Snine, sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov. Ceny do súťaže vo forme knižných poukážok venovalo Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine a hlavnú cenu venoval primátor mesta.
Vlastnú tvorbu súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení Zuzana Stanislavová, literárna teoretička, literárna kritička a vysokoškolská pedagogička, ktorá hodnotila kategórie A a B a redaktor, publicista a esejista Dušan Mikolaj, ktorý hodnotil kategórie C a D. 
Spestrením programu boli krátke ukážky z víťazných literárnych prác v podaní Ivety Buraľovej.
Stalo sa už akousi tradíciou, že víťazi, ktorí si z rôznych dôvodov nemôžu prevziať ceny osobne,  prihovoria  sa k účastníkom súťaže prostredníctvom skypu.  Bolo to tak aj tento raz. Medzi ocenenými boli aj naši rodáci z Chorvátska David Kovaćević a Vedrana Hvizdak,  ktorí pozdravili účastníkov súťaže a poďakovali za ocenenie spolu so svojou pani učiteľkou Anou Marośević.
Gerbócova literárna Snina je celoeurópskym podujatím a je pomenovaná po sninskom rodákovi Jozefovi Gerbócovi, ktorý bol od študentských čias až do svojej smrti literárne činným.
Do 11. ročníka súťaže sa zapojilo spolu 80 súťažiacich, ktorí zaslali 191 súťažných prác. Ďakovný list za dlhodobú úspešnú prácu pri príprave žiakov do autorskej literárnej súťaže Gerbócova literárna Snina si odniesla Ľubica Hrešková, učiteľka  zo ZŠ na Komenského ulici v Snine.


Výsledky súťaže v prílohe


 

 

Gerbócová literárna Snina 2012

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Z rokovania s riaditeľmi škôl

         Dňa 21. 1. 2012 primátor mesta Snina, Ing. Štefan Milovčík, zvolal rokovanie s riaditeľmi škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina. Rokovanie viedla prednostka úradu, Ing. Jana Rosičová, a to z dôvodu pracovnej cesty primátora.

      Hneď v úvode PaedDr. Mária Mandzáková, riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina, informovala o činnosti centra a požiadala riaditeľov o spoluprácu, ktorá by bola v prospech klientov centra.

         Riaditelia boli informovaní o príprave rozpočtu na r. 2013, o novelách zákonov a nariadení vlády súvisiacich s financovaním školských zariadení v r. 2013. Taktiež boli požiadaní o predloženie návrhov na zmenu rozpočtu v r. 2012.V súvislosti s pripravovaným štrajkom mesto Snina požiadalo riaditeľov, aby oznámili mestu Snina, ako zriaďovateľovi, o zapojení sa do štrajku. A to z dôvodu, že médiá a verejnosť komunikujú s mestom a v tom prípade aby bolo informované. Do štrajku sa zapoja dve základné školy, a to: ZŠ 1. mája (21 pedagogických pracovníkov) a ZŠ P. O. Hviezdoslava (28 pedagogických pracovníkov).
      Mesto Snina taktiež požiadalo riaditeľov, aby sa zapájali do podujatí organizovaných Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom.

V Snine, 22. 11. 2012

Zuzana Krupa
hovorkyňa MsÚ


 

Predstavitelia sninskej samosprávy na medzinárodnej konferencii v ukrajinskom meste Chust

         Mesto Snina má rozpracovaných niekoľko investičných projektov, ktoré zlepšujú život obyvateľov a návštevníkov nášho mesta.  Jedným z takýchto projektov je aj projekt "Snina - Chust – Spoločne k rozvoju cestovného ruchu v oblasti Karpatskej biosféry", ktorý je  podporený Programom HU-SK-RO-UA ENPI CBC 2007-2013. Partnermi projektu sú dve  mestá, ktoré už v minulosti na jednom spoločnom projekte spolupracovali.
         Hlavným cieľom uvedeného projektu je dobudovanie infraštruktúry na svetovom endemite prirodzeného výskytu narcisov pri ukrajinskom meste Chust s výskytom s podobným endemitom kosatca sibírskeho na hostovických lúkach prebudovaním doterajšieho rekreačného zariadenia chaty Hana v areáli RO Sninské rybníky na kongresové a výskumné centrum enviromentalistiky a ekológie pre vzdelávanie predovšetkým mladej generácie.
        V utorok 6. novembra 2012  sa v meste Chust na Ukrajine uskutočnila medzinárodná konferencia, ktorá je jednou z plánovaných aktivít spomínaného projektu. Mesto Snina na nej  zastupovala sedemčlenná delegácia na čele s primátorom mesta Štefanom Milovčíkom. Za slovenskú stranu sa na konferencii zúčastnili aj predstavitelia agentúry regionálneho rozvoja PSK Artúr Benes a Martina Wolanská a tiež zamestnankyňa odboru cezhraničných programov PSK Lenka Karnižová.
         Konferenciu otvoril primátor mesta Chust Volodymyr Kaščuk. Vo svojom krátkom príhovore vyzdvihol spoluprácu a dobré vzťahy oboch partnerských miest. Účastníci  konferencie si vypočuli niekoľko diskusných príspevkov a videli rôzne prezentácie zamerané na rozvoj cestovného ruchu v Karpatskom regióne. 
         Koordinátorka projektu Jana Džomeková, referentka ÚRR MsÚ v Snine,  prezentovala ciele, aktivity a rozpočet projektu. Vo svojej prezentácii predstavila nielen výstupy a aktivity slovenskej strany, ale taktiež vyzdvihla  aj pozitíva, ktoré prinesie projekt ukrajinskej strane.
         Primátor Sniny Štefan Milovčík predniesol správu o zachovaní, respektíve o ochrane kosatca sibírskeho a informoval tiež o situácii v cestovnom ruchu v sninskom regióne. Primátor predstavil popri tom aj ďalšie zrealizované projekty, ktoré boli spolufinancované z prostriedkov EÚ.
         Neďaleko mesta Chust  sa nachádza Dolina narcisov, kde sa vo voľnej prírode vyskytuje vzácny narcis úzkolistý (Narcissus angustifolius).  Územie je chránenou biosférickou rezerváciou UNESCO. Rozloha chráneného územia je 256,5 hektárov. O tomto chránenom území, o ochrane narcisov a možnostiach rozvoja cestovného ruchu v regióne Karpát informovala vo svojom príspevku učiteľka miestnej strednej školy Marioella Sydiartova.
        Popoludní navštívili hostia zo Slovenska v sprievode predstaviteľov chustskej samosprávy  Dolinu narcisov, kde si prezreli Múzeum narcisov.
Spestrením programu konferencie bola prehliadka mesta, miestneho závodu na výrobu klobúkov a návšteva mestského parku, v ktorom  sa v rámci projektu zrealizuje rekonštrukcia historickej fontány.


Mgr. Eva Mihaliková, MsÚ Snina


 

Chust 2012

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Primátor mesta Snina prijal študentov zo zahraničia

         Dňa 22. októbra  2012 primátor mesta Snina prijal na pôde mesta Snina študentov z Portugalska a Bulharska, ktorých návšteva sa uskutočnila z dôvodu spoločného projektu.
Projekt Comenius – školské partnerstvá pod názvom „Matematika je náš spoločný jazyk“ je zameraný na rozvoj matematických a digitálnych spôsobilostí študentov. Hlavnými cieľmi projektu sú podnietenie záujmu študentov o matematiku, prekonanie obáv s matematiky, zlepšenie schopnosti logistického myslenia a poukázanie na to, ako je náš každodenný život prepojený s matematikou a číslami. Študenti nadobudnú nové digitálne spôsobilosti pri fotografovaní, príprave scenára, natáčaní, strihaní a editovaní krátkeho filmu s matematickou tematikou a zručností v používaní IKT pri tvorení rôznych typov prezentácií, internetových stránok a pri komunikácii s partnermi. Práca na projekte pomôže tiež rozvíjať komunikačné zručnosti študentov, schopnosť rozhodovať, riešiť problémy a prezentovať seba a výsledky svojej činnosti. Naučia sa spolupracovať a kreatívne sa zapájať do spoločných úloh. Pri práci s partnermi z rôznych európskych krajín získajú nové poznatky o geografii, histórii, politike, náboženstve, tradíciách a mnohých ďalších oblastiach spoločenského života týchto krajín. Medzinárodnou spoluprácou si zlepšia svoje jazykové zručnosti, predovšetkým v angličtine, ale aj ostatných jazykoch partnerských krajín.
         Primátor mesta hneď v úvode privítal študentov a oboznámil s mestom Snina, životom v meste i jeho okolím, fungovanie miestnej samosprávy na Slovensku. Vyjadril potešenie, že v rámci projektov majú študenti možnosť spoznávať aj iné krajiny. Študentov pozval na opakovanú návštevu do Sniny, a to aj pri príležitosti možného uzavretia manželstva v zrekonštruovanom kaštieli.
Vo svojom príhovore poďakovanie vyjadrila aj riaditeľka hosťujúceho Gymnázia v Snine, a to aj s presvedčením, že v závere projektu sa opäť uskutoční spoločné stretnutie na pôde mesta Snina s úspešným vyhodnotením uvedeného projektu.
         V závere prijatia sa uskutočnil slávnostný zápis do pamätnej knihy mesta Snina.

 

V Snine 22. 10. 2012

Zuzana Krupa
hovorkyňa MsÚ


 

Primátor mesta Snina prijal študentov zo zahraničia

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Zaujímavé obrady

         Piatok -  5. október 2012 bol slávnostným dňom dvojitej oslavy pre Štefana Guzeja a Ivanu Staruchovú. Nielenže sa oslavovali 40-té narodeniny Štefana, ale zároveň tento deň si vybrali za ich svadobný. Svoje áno za prítomnosti svedkov Michaly Minčičovej a Ladislava Siča, rodičov, rodinných príslušníkov a priateľov si obaja, zároveň aj snúbenci,  po splnení zákonom stanovených podmienok povedali v priestoroch Detského zariadenia Vihorlat pána Ladislava Jurpáka. Pre tento objekt a aj ostatných prítomných to bola zároveň historická udalosť, pretože po prvýkrát sa uzatváralo manželstvo v týchto priestoroch mimo obradnej miestnosti.
         Primátor mesta Ing. Štefan Milovčík a Zbor pre občianske záležitosti  spolu s poverenou sobášiacou Mgr. Ľubov Rehákovou želajú už novomanželom Guzejovcom veľa krásnych, slnečných dní na spoločnej ceste, nech ich úprimná oddanosť a láska spája do konca života a nech ich budúce roky budú prežiarené svetlom a teplom úprimných citov trvalej lásky.

 

         Zaujímavý obrad dňa 29. septembra 2012 vykonal Zbor pre občianske záležitosti v obradnej sieni Mestského úradu v Snine aj pre manželov Ondreja a Lenku Huľovcov, ktorých prijal pri príležitosti zápisu do pamätnej knihy nášho mesta po uzavretí manželstva. Piesňou „ Vitaj dieťa medzi nami“ a tiež slávnostným  zápisom sme uvítali do života aj ich novonarodenú dcérku Emku, ktorá v kolíske bola svedkom tohto krásneho obradu. Ich láska sa naplnila 28. júna jej narodením. Bolo to tiež po prvýkrát, čo sme usporiadali takúto spoločenskú udalosť dvoch rodín.  Naplno Ondrej a Lenka precítili rodičovskú lásku tak, ako ju prežívali  v tento deň aj ich rodičia.  Aj manželom Huľovcom a ich rodinám želá primátor mesta Ing. Štefan Milovčík a ním poverená poslankyňa  Mesta Snina Mgr. Ľubov Reháková so Zborom pre občianske záležitosti, aby ich život v trojlístku bol pevný , trvácny a  prehriaty silou riadenou staroindickou múdrosťou  “Vážte si každý deň, ktorý spolu prežijete, lebo včerajšok je už len snom, ale zajtrajšok vidinou ...“

 

         Do dvoch rodín Bombarovcov a Pacolovcov pribudli ďalší novonarodení členovia ich rodín vnučky Yasmin a Tatiana. Pre spoločné uvítanie do života sa rozhodli ich babičky a zaujímavé na tom je, že sú to spolupracovníčky a rozhodli sa, aby ich vnučky privítal Zbor pre občianske záležitosti v obradnej sieni  za prítomnosti poverenej poslankyne Mgr. Ľubov Rehákovej v jednu hodinu , hoci Yasmin Hamed, vnučka v rodine Bombarovcov a Hamedovcov sa narodila  25. augusta 2012 a Tatiana Kačalová vnučka v rodine Pacolovcov a Kačalovcov sa narodila 11. júla 2012.
Dievčatá v šatičkách ako dve princezné, boli ozdobou svojich rodičov, uvítacích rodičov i starých rodičov. I keď sme sa obávali, či si Yasmin nepoplače viac ako treba,  maličká bola statočná a  takmer bez plaču zvládla tento slávnostný obrad, no a Tatiana niekoľkokrát vyčarila aj čarovný  úsmev na tvári.  
         Obom dievčatám a ich rodinám želá primátor mesta Ing. Štefan Milovčík, aby ich sprevádzalo, čo najmenej ťažkých chvíľ, nech rastú v zdraví, spokojnosti, obklopené láskou oboch rodičov, pod láskavou ochranou starých rodičov.

 

        Začiatkom roka Sobášna sieň v Snine bola svedkom uzavretia manželstva  snúbencov Miroslavy Fedurcovej a Jána Brutovského. A obradná sieň dýchala čarovnou  oslavou opäť po niekoľkých mesiacoch, pretože k slávnostnému zápisu do pamätnej knihy nášho mesta doniesli  už rodičia svojho syna Jakuba, ktorého  šťastne na svet priviedla jeho mamička 24. júla v Prahe 8 – Libeň.
         Vnímavému Jakubkovi už teraz určite neušlo, že Zbor pre občianske záležitosti  a primátorom poverená poslankyňa Mgr. Ľubov Reháková privítali  ho ako maličké bábo – princa, ktorý keď vyrastie,  aby bol z neho človek plný lásky a múdrosti. Nech k tomu ho vedú po spletitých životných chodníčkoch  jeho drahí rodičia, samozrejme aj uvítací rodičia, ale tiež starí rodičia.
Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta je rád, že manželia Brutovskí potvrdili svoju generačnú spätosť sa našim mesto a priviedli k zápisu svojho syna narodeného pre nás už v cudzine, teda v Českej republike a želá rodine Brutovských len všetko to najkrajšie, čo môže poskytnúť život z tej krajšej a lepšej stránky .

 


 

Zaujímavé obrady

Guzejovci

Guzejovci

Guzejovci

Guzejovci

Brutovskí

Brutovskí


 
 
Hamed

Hamed

Huľovci

Huľovci

Kačalová

Kačalová


 
 

 

webygroup

dnes je: 30.5.2015

meniny má: Ferdinand

Dnes má službu:

Lekáreň Centrum
Strojárska

057/762 44 14

ďalšie dni

Pondelok 1.6. - 7.6.
Lekáreň ROZKVET
Študentská 1452

15420253

Úvodná stránka