Prechod na navigáciu Hlavné menu
Mesto Snina

Investičné akcie – začaté v roku 2011

Stavba: Detské ihrisko – Rybníky Snina
V rámci stavby bolo zrealizované nové detské ihrisko v areáli RO Rybníky Snina vrátane troch fitness zariadení a prístupových chodníkov. Stavbu realizovala firma PLAYSYSTÉM, s.r.o. Košice. Celková cena diela vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie je 53 004,83 EUR. Stavba bola realizovaná v období 04.2011 – 05.2011 z vlastných zdrojov mesta.

 

Stavba: Spevnené plochy pod parkové lavičky a smetné koše v RO Rybniky pri Športovej hale
V rámci stavby boli zrealizované spevnené plochy pod parkové lavičky a smetné koše v areáli RO Rybníky a pri Športovej hale v Snine, na ktoré boli namontovaný mobilár. Stavbu realizovali Verejnoprospešné služby PS Snina, spol. s r.o.. Celková cena diela je 4126,30 EUR.

 

Stavba: Chodníky Snina
Zhotoviteľ – Verejnoprospešné služby Snina, spol. s r.o. – celkový náklad stavby 94 255,80 EUR, stavba realizovaná z vlastných zdrojov mesta.
Ul. Sládkovičova – 1. a 2. etapa
V rámci stavby bol zrealizovaný ľavostranný chodník na Ul. Sládkovičovej a to od mosta cez Daľkovský potok po predajňu Balla.

 

Stavba: Rekonštrukcia odstavných plôch na území mesta
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.
Odstavné plochy na Ul. študentskej 1443 - v medziblokovom priestore za pekárňou
Odstavné plochy na Ul. čsl. armády 1596 – v medziblokovom priestore pri ambulancii Kunec Odstavné plochy na Ul. študentskej 1458 pri bytovom dome Jasmín


Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta
Zhotoviteľ – FEDAN, s.r.o. Zlatá Baňa – celková náklad stavby 89 590,- EUR, stavba realizovaná z vlastných zdrojov mesta. Celková cena diela podľa ZoD je 89 590,00 EUR.
Rozsah:
Majer – Ul. Hurbanova + chodník
Ul. budovateľská – časť – pred centrom Rozkvet
Ul. študentská – od križovatky s Ul. vihorlatská po križovatku s Ul. budovateľskou

 


 

Investičné akcie 2011

Detské ihrisko – Rybníky Snina

Detské ihrisko – Rybníky Snina

Detské ihrisko – Rybníky Snina

Detské ihrisko – Rybníky Snina

Detské ihrisko – Rybníky Snina

Detské ihrisko – Rybníky Snina


 
 
Detské ihrisko – Rybníky Snina

Detské ihrisko – Rybníky Snina

Detské ihrisko – Rybníky Snina

Detské ihrisko – Rybníky Snina

Spevnené plochy pod parkové lavičky a smetné koše

Spevnené plochy pod parkové lavičky a smetné koše v ro a šh


 
 
Spevnené plochy pod parkové lavičky a smetné koše

Spevnené plochy pod parkové lavičky a smetné koše v ro a šh

Chodníky Snina

Chodníky Snina

Chodníky Snina

Chodníky Snina


 
 
Chodníky Snina

Chodníky Snina

Chodníky Snina

Chodníky Snina

Chodníky Snina

Chodníky Snina


 
 
Chodníky Snina

Chodníky Snina

Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta

Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta

Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta

Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta


 
 
Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta

Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta

Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta

Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta


 

webygroup

dnes je: 31.10.2014

meniny má: Aurélia

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. MAX, (bývalý Domov zdravia)
Študentská 1438/1

057 / 285 85 85

ďalšie dni

Nedeľa 2.11.
Lekáreň Dr. MAX, (na autobusovej stanici)
Strojárska 104
057/321 44 01
Pondelok 3.11. - 9.11.
Lekáreň Nádej (v nemocnici)
Sládkovičova
057/758 29 20

11591768

Úvodná stránka